نامه های سید محمد خاتمی در هفته های گذشته حسابی خبرساز شد. نامه هایی که هرچند دیروز و امروز نوشته نشده اما این روزها بر زبان ها افتاده و شائبه های جدی برای او به ارمغان آورده است.

دانلود لینک مستقیم فیلم با حجم 36 مگابایت