رویترز در گزارشی از سیاست های موفقیت آمیز جمهوری اسلامی در مقابله با تحریم سوختی احتمالی غرب علیه ایران نوشت: «به رغم افزایش چشمگیر وسایل نقلیه در ایران، مصرف بنزین کاهش یافته است.»

خبرگزاری رویترز، 19 اکتبر( 27 مهر) نوشت: «طبق گزارش های دولتی ایران، واردات سوختی این کشور حدود 95 درصد در طول 4 سال اخیر کاهش یافته است. ایران توانایی های پالایشگاهی خود را ترفیع بخشیده و یارانه های سوختی را هم کم کرده است. این ها حاصل تهدیدهای غرب علیه ایران مبنی بر تحریم سوختی ایران است.»
این خبرگزاری ادامه داد: «ساختارهای ناکافی پالایشگاهی ایران و درخواست های بالای داخلی، تا سال 2007 باعث شدت بخشیدن به واردات بنزین در ایران شده بود. دولت های غربی هم در آن سال ها منابع سوختی ایران را هدف قرار داده تا به ایران برای متوقف ساختن برنامه بحث برانگیز هسته ای اش فشار آورد.»
رویترز افزود: «اما از ژوئن سال 2007 واردات بنزین در ایران از روزی 204 هزار بشکه (34.47 میلیون لیتر) به 10 هزار بشکه(1.59 میلیون لیتر) در ژوئن 20011 رسیده است. برداشتن یارانه سوخت و افزایش توانایی های ایران در زمینه پالایشگاهی و نفتی موجب شده است تا ایران با اتکا به خود از این نیاز خلاص شده و موجب شود فشارها به واشنگتن در جهت پیدا کردن راهی برای وارد کردن فشار اقتصادی به ایران را افزایش یابد.»