علی عبداللّهی با بیان اینكه جریان نفاق با ترور شهید ژاله كه از قبل طراحی شده بود به‎دنبال ایجاد اختلافات قومی و كشته‌سازی بودند، گفت: نوع گلوله‌ای كه شهید ژاله با آن ترور شده، در نیروهای مسلح ایران وجود ندارد.


علی عبداللّهی معاون امنیتی انتظامی وزارت كشور در گفت‌وگو با فارس، در خصوص ترور دانشجوی شهید صانع ژاله گفت: با توجه به اینكه نیروهای ما در روز ۲۵ بهمن اسلحه نداشتند، و نوع گلوله‌ای كه این جوان بسیجی را به شهادت رسانده در سازمان نیروهای مسلح ما نیست، باید گفت كه این ترور از قبل برنامه‌ریزی شده است.

وی با اشاره به اینكه جریان نفاق سابقه برنامه‌ریزی را برای ترور افراد جهت ایجاد اختلافات قومی و كشته سازی و در نتیجه موج‌سواری داشته است، تصریح كرد: طبق بررسی‌های انجام شده ترور دانشجوی دانشكده هنر دانشگاه تهران كه اتفاقا از هموطنان عزیز كردزبان نیز بوده، یك برنامه از قبل طراحی شده است تا بتوانند از این طریق موج‌سواری كنند.

معاون امنیتی انتظامی وزارت كشور با بیان اینكه انتخاب دانشجوی كردزبان سنّی دانشكده هنر دانشگاه تهران برای ایجاد اختلافات قومی و كشته‌سازی است،‌ خاطرنشان داشت: طبق بررسی‌هایی كه انجام داده‌ایم، معلوم است كه شهید ژاله را از قبل انتخاب كرده بودند و انتخاب این فرد حاكی از این است كه این اقدام از سوی جریان فتنه از قبل برنامه‌ریزی شده بود.