دبیرکل سازمان ملل متحد در هنگام سخنرانی رهبر انقلاب از سخنان ایشان یادداشت برداری می کرد.

بان کی مون دبیرکل سازمان ملل متحد در هنگام سخنرانی رهبر معظم انقلاب با یادداشت برداری از سخنان رهبر معظم انقلاب تلاش می کرد هیچ بخشی از سخنرانی ایشان را از دست ندهد.
محمود عباس در هنگامی که سخنان رهبر انقلاب به موضوع فلسطین رسید با توجه خاصی به سخنان رهبر انقلاب گوش فرا می داد.

در میان تمام روسای کشورهای حاضر در اجلاس تنها روسای دو کشور فارسی زبان همسایه بودند که از گوشی مترجم برای شنیدن سخنان رهبری استفاده نمی کردند.

رهبر انقلاب بلافاصله پس از پایان سخنانشان اجلاس را ترک کردند.

محمد مرسی بعد از پایان سخنرانی رهبر انقلاب با علی اکبر ولایتی مشاور امور بین الملل رهبر انقلاب گفتگو و تبادل نظر کرد.