«سی و یکی دو سال دائم علیه انقلاب کار شده، در عین حال مردم ایستاده‌اند و شعارهای انقلاب، امروز زنده است. حرفهای امام، امروز حرفهای رائج است؛ سکه‌ی رائج است. کسانی که میخواهند در بین مردم سری بلند کنند، حرفهای امام را تکرار میکنند؛ خودشان را مستند به امام نشان میدهند. یک روز خلاف این بود؛ یک روزی که چندان دور نیست از ما، کسانی بودند که تظاهر میکردند به مخالفت با امام؛ رفتند گفتند انقلاب دفن شد!»

«پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» گزیده‌ای از بیانات امام خامنه ای را که با موضوع فتنه ۸۸ بیان شده است را به منظور بررسی درس‌ها و عبرت‌ها و تدبر بیشتر در آن فتنه بازنشر می‌کند.

ششمین بخش از این گزیده‌ها، اختصاص دارد به نگاه رهبر معظم انقلاب به وضعیت داخلی جمهوری اسلامی در برابر تلاش‌های فتنه‌گران داخلی و خارجی و «ایستادگی مردمدر فتنه سال گذشته»، که در دیدار ایشان باخبرگان رهبری مورخ 1389/6/25 تبیین شد.

دانلود لینک مستقیم فایل صوتی این گزیده بیانات با حجم 4.95 مگابایت

یک نگاه هم به وضعیت داخلی خود ما، یعنی وضعیت جمهوری اسلامی:
چه در داخل، چه در خارج. به نظر من در این سه دهه‌ی پرافتخاری که بر نظام جمهوری اسلامی گذشته است، حملات زیادی به ما شد؛ حملات ساختارشکنانه، حملات معارضه‌ی جدی با هویت اسلامی، روح اسلامی، روح انقلابی. خیلی در این سی سال به ما حمله شده. به شعارهامان دست‌اندازی کردند؛ شعارهامان را تحریف کردند، خیلی اوقات شعارهامان را غلط معنا کردند. خیلی اوقات تلاش شد -تلاشهای سازماندهی شده، نه تلاش فردی - برای اینکه مردم را نسبت به اصل انقلاب مسئله‌دار کنند. در آن گذشته‌ای که چندان هم از ما دور نیست، بارها قانون‌شکنی کردند، بارها برای قانون‌شکنی‌ها عناوین و ظواهر و بهانه‌های موجه درست کردند، تراشیدند؛ کارهای گوناگونی انجام گرفت. ولی مردم و انقلاب ایستادند؛ انقلاب ایستاد، مردم ایستادند، مسئولین مؤمنی که در میان این مجموعه‌ی عظیم حضور فعالی داشتند، ایستادند، روشنگری کردند، و بحمداللَّه انقلاب پیش رفت و نتوانستند کاری انجام بدهند. لذا شما ملاحظه کردید مردم در این انتخابات اخیر به حرفهای دارای صبغه‌های غیر اسلامی و غیر دینی دل ندادند. اینها خیلی مهم است. مردم رفتند سراغ آن کسی که شعارهای انقلابی میداد، شعارهای اسلامی میداد، شعارهای ضد تجملگرائی میداد، شعارهای عدالت اجتماعی میداد. این نشان‌دهنده‌ی بیداری مردم است. مردم اینها را دوست دارند. مردم به ما احترام میگذارند، چون اسلام را دوست دارند، ما را مظهر اسلام و مبیّن اسلام میدانند.

این خصوصیت مردم ماست. این خیلی اهمیت دارد. سی و یکی دو سال دائم علیه انقلاب کار شده، در عین حال مردم ایستاده‌اند و شعارهای انقلاب، امروز زنده است. حرفهای امام، امروز حرفهای رائج است؛ سکه‌ی رائج است. کسانی که میخواهند در بین مردم سری بلند کنند، حرفهای امام را تکرار میکنند؛ خودشان را مستند به امام نشان میدهند. یک روز خلاف این بود؛ یک روزی که چندان دور نیست از ما، کسانی بودند که تظاهر میکردند به مخالفت با امام؛ رفتند گفتند انقلاب دفن شد! صریحاً اعلام کردند. عده‌ای گفتند که بایستی مردم را از خدا جدا کرد! اینها را صریح پشت بلندگو آن روز میگفتند. امروز جرأت نمیکنند اینها را بگویند. امروز آن کسانی که با مردم میتوانند حرف بزنند، تریبون دارند - یا از هر وسیله‌ای استفاده میکنند - دم از امام و دم از انقلاب و دم از شعارهای امام میزنند؛ حالا با شیوه‌های خاص. این خیلی مهم است. این نشان‌دهنده‌ی این است که سکه‌ی رائج در کشور و روش مقبول، روش امام است و راه انقلاب است. این خیلی چیز بزرگی است.

خب، البته گفتیم مردم ایستادند، آخرین نمونه‌اش هم همین فتنه‌ی سال 88 بود؛ مردم ایستادند. همان کسانی که به کسان دیگری غیر از منتخَب رأی داده بودند، همانها هم در مقابل آنها ایستادند. لذا دیدید در 9 دی، در 22 بهمن، همه شرکت کردند؛ همه آمدند. این نشان‌دهنده‌ی این است که فتنه‌گران و فتنه‌انگیزان یک اقلیت معدودند؛ منتها دروغ گفتند، خواستند مردم را دنبال خودشان بکشانند.اولِ کار موفق هم شدند؛ بعد که چهره‌شان آشکار شد، نقابشان در خلال حرفها و کارهای گوناگون افتاد، مردم از اینها رو برگرداندند. بنابراین، مردم ایستاده‌اند.

 

در همین زمینه بخوانید :

ـ 10باب تفکر و عبرت درباره فتنه 88 از نگاه امام خامنه ای/ قسمت اول: امیدوار کردن دشمن

ـ 10باب تفکر و عبرت درباره فتنه 88 از نگاه امام خامنه ای/ قسمت دوم: شکاف در میان ملت

ـ 10باب تفکر و عبرت درباره فتنه 88 از نگاه امام خامنه ای/ قسمت سوم: قصد عجیب فتنه‌گران

ـ 10باب تفکر و عبرت درباره فتنه 88 از نگاه امام خامنه ای/ قسمت چهارم: دگرگون جلوه‌دادن واقعیات

ـ 10باب تفکر و عبرت درباره فتنه 88 از نگاه امام خامنه ای/ قسمت پنجم: بیش فعالی جبهه استکبار

ـ 10باب تفکر و عبرت درباره فتنه 88 از نگاه امام خامنه ای/ قسمت ششم: مردم ایستادند

ـ 10باب تفکر و عبرت درباره فتنه 88 از نگاه امام خامنه ای/ قسمت هفتم: اخلاص در کنار بصیرت

ـ 10باب تفکر و عبرت درباره فتنه 88 از نگاه امام خامنه ای/ قسمت هشتم: کشور واکسینه شد

ـ 10باب تفکر و عبرت درباره فتنه 88 از نگاه امام خامنه ای/ قسمت نهم: بصیرت، شرط لازم و غیر کافی

ـ 10باب تفکر و عبرت درباره فتنه 88 از نگاه امام خامنه ای/ قسمت دهم: غلبه با ماست