آخرين نتيجه شمارش: 36 ميليون شمارش شده؛ 24 ميليون احمدي‌نژاد - بقيه آرا متعلق به موسوي، كروبي، رضايي و باطله/ ركورد خاتمي شكست / سي.ان.ان: 69% احمدي‌نژاد / بي.بي.سي: 69 احمدي‌‌نژاد، 28.4 موسوي، 1.6 رضايي، 0.9 كروبي / انگليس، مالزي، آلمان، پاكستان، و كشورهاي آفريقايي احمدي‌نژاد جلو تر- كره شمالي 50 - 50

 

آخرين نتيجه شمارش: 36 ميليون شمارش شده؛ 24 ميليون احمدي‌نژاد - بقيه آرا متعلق به موسوي، كروبي، رضايي و باطله/ ركورد خاتمي شكست / سي.ان.ان: 69% احمدي‌نژاد / بي.بي.سي: 69 احمدي‌‌نژاد، 28.4 موسوي، 1.6 رضايي، 0.9 كروبي / انگليس، مالزي، آلمان، پاكستان، و كشورهاي آفريقايي احمدي‌نژاد جلو تر- كره شمالي 50 - 50