چهار سایت خبری و تحلیلی حامی دولت که اخبار مرتبط با کاندیدای جریان حامی دولت در انتخابات ریاست جمهــــوری را پوشش می‌دادند، به طور همزمان فیلتر شدند.

به گزارش ایرنا، چهار سایت معیارنیوز، روشنایی، بهارنا و بهارآنلاین که حامی دولت بوده و اخبار و تحلیل‌هایی مرتبط با هواداران اسفندیار رحیم مشایی، یکی از داوطلبان ریاست جمهوری را پوشش می‌دادند، به طور همزمان فیلتر شدند. هنوز توضیحی درباره دلایل این فیلترینگ گسترده از سوی مقامات مسئول داده نشده است.