مرتضي تمدن اظهار داشت: متاسفانه برخي حاميان افراطي ميرحسين موسوي روز گذشته در پايان راهپيمايي بدون مجوز خود با سلاح گرم و سرد به برخي مراكز دولتي، انتظامي و نظامي حمله كرده و باعث كشته شدن 7نفر و زخمي شدن 29 نفر و وارد شدن دهها ميليون تومان خسارت به اموال عمومي شدند.

به گزارش خبرنگار سياسي خبرگزاري فارس، مرتضي تمدن استاندار تهران اظهار داشت: راهپيمايي غيرقانوني حاميان موسوي با كشته شدن 7 نفر و زخمي شدن 29 نفر و دهها ميليون تومان خسارت به اموال عمومي به پايان رسيد.

وي گفت: همانگونه كه قبل از انجام راه‌پيمايي غير قانوني ديروز هشدار داده بوديم عواقب و تبعات حوادث رخ داده بر عهده كساني است كه نمي‌خواهند چارچوب‌هاي قانوني را براي اعتراضات خود انتخاب كنند و با روش‌هاي غير قانوني باعث اغتشاش و ناامني شدند.

رئيس شوراي تامين استان تهران افزود: متاسفانه برخي حاميان افراطي ميرحسين موسوي روز گذشته در پايان راهپيمايي بدون مجوز خود با سلاح گرم و سرد به برخي مراكز دولتي و نظامي حمله كرده و باعث كشته و زخمي شدن 36 نفر و وارد شدن دهها ميليون تومان خسارت به اموال عمومي شدند كه آقاي ميرحسين موسوي بايد پاسخگوي رفتارهاي خشونت‌بار هواداران خود باشد كه اينگونه از مردم شريف انتقام مي‌گيرند.

تمدن با اشاره به حوادث روز گذشته كه در پايان راه‌پيمايي غير قانوني در تهران صورت گرفت، يادآور شد در اثر رفتارهاي خشونت‌آميز ديروز 36 كشته و زخمي و ميليون‌ها تومان خسارت به اموال عمومي و باعث به آتش كشيدن دهها خودرو و سه دستگاه آمبولانس شد.

رئيس شوراي تامين استان تهران افزود: متاسفانه رفتارهاي تشنج آميز هواداران آقاي موسوي به گونه‌اي شكل گرفته كه با استقبال و ذوق‌زدگي رسانه‌هاي بيگانه و شبكه‌هاي رسانه‌اي خارجي روبرو شده و آنها مرتب به تشويق هواداران موسوي براي گسترش اغتشاشات مي‌پردازند و معلوم نيست چرا آقاي موسوي صداي كف و سوت رسانه‌هاي معاند با نظام را نمي‌شنود و احساس مسئوليت نمي‌كند؟

استاندار تهران با هشدار به عوامل اغتشاش طلب گفت: تمهيدات بسيار مهمي براي تامين امنيت شهروندان انديشيده شده و بزودي پاسخ محكمي به اغتشاش طلبان و عوامل شكل دهي بحران‌ها داده خواهد شد.