سایت متعلق به علی‌رضا زاکانی نامزد انتخابات ریاست جمهوری یازدهم روز گذشته در قالب گزارشی با عنوان «یک تصویر سه‌بعدی از حلقه انحرافی» به بهانه تکرار اتهامات قبلی علیه مشاور رئیس‌جمهور به طور کم سابقــــه‌ای به افکار و رویکردهای اسلامی و انقلابی دکتر احمدی‌نژاد حمله کرد.

این گزارش که مدعی است قصد دارد یک برآیند جامع از نقدهای وارد به انحراف در دولت ارائه کند مستقیم و غیرمستقیم شخص رئیس‌جمهور و اطرافیانش را به انحراف از اسلام خط مستقیم انقلاب اسلامی و قانون اساسی متهم کرده است.
این سایت در ادامه این گزارش لیستی بلندبالا از آنچه با عنوان انحراف از سیاست، اقتصاد و فرهنگ خوانده آورده است. حمله به دکتر احمدی‌نژاد و دولت او که رهبر انقلاب از آن به عنوان بازگرداننده قطار انقلاب به ریل اصلی یاد کردند در روزهای منتهی به انتخابات یازدهم ریاست‌جمهوری اگرچه رویکرد تازه‌ای نیست اما از عزم تازه یاران زاکانی برای تخطئه و تخریب دولت انقلابی دکتر احمدی‌نژاد پرده برمی‌دارد.