غزه، جایی که همه باید ساکت باشند، جایی که کودکان به جای عروسک‌هایشان با خمپاره و خون سر و کار دارند. چه بر سر مردم دنیا آمده؟ به امید چه کسی نشسته‌اید؟ نگران نباشید صدایی از سازمان ملل و شورای حقوق بشر در نمی‌آید… اینکه آن ها سازمان کدام ملل و شورای حمایت از حقوق کدام بشر هستند سوالی است جدی که برای پاسخش باید به نژاد پرستی نوین فکر کرد که میان مردم کشورها تفاوت می گذارد و انسان ها را طبقه بندی می کند.

مشخص است که وقتی انسانها طبقه بندی شوند و به درجه دو و سه تبدیل شوند دیگر در مقابل ظلم طبقه حاکم حقوق ندارند.

اگر می خواهید این نحوه کشتار وحشیانه کودکان پایان یابد همه صدایتان را از گلو خارج کنید… فریاد بزنید تا در سازمان ملل و دیگر سازمان های مدعی حقوق بشر صدای مظلومیت کودکان بی گناه شنیده شود تا شاید وجدان خوابیده آن ها را بیدار کنید.

هر کس که این جنایات بی شرمانه اسراییل را با سکوتش نادیده بگیرد در مقابل این بدعت‌های کثیف بشری در کشتار کودکان و زنان بی دفاع مسئول است!

امروز همه انسان‌ها از هر رنگ و نژادی که هستند و با هر دین و مذهبی که دارند باید خود به جای سازمان‌های بین المللی دست به اقدام‌های بشر دوستانه بزنند و هم‌نوعان خود در غزه را تنها نگذارند و صفحه‌ای از هم دلی و نوع دوستی را در تاریخ زندگی بشر ثبت و جاودانه کنند.

 

ورود به پایگاه فارسی israelcrime

کمپینی برای رساندن مظلومیت غزه به گوش جهانیان، آخرین آمار تلفات غزه