معلوم نيست گردانندگانVOA كه هنوز فرق استان كردستان با كرمانشاه را نمي دانند،چگونه موفق به تماس تلفني با برادر شهيد ژاله شده اند.

شبكه تلويزيوني صداي آمريكا (VOA) براي تحت الشعاع قرار دادن تشييع جنازه باشكوه شهيد صانع ژاله كه صبح دیروز از محل دانشگاه هنر به سمت دانشگاه تهران برگزار شد ، با پخش تماس تلفني فردي كه او را برادر شهيد ژاله ناميد ، مدعي شد كه وي بسيجي نبوده است.

ادعاي تماس تلفني صداي آمريكا با برادر صانع ژاله در حالي است كه وي و ساير برادران و اقوامش به همراه جمع زيادي از مقامات و بسيجيان استان كرمانشاه از عصر دیروز در فرودگاه بين المللي كرمانشاه منتظر تحويل جنازه صانع ژاله بوده اند و مشخص نيست اين تماس ادعايي چگونه گرفته شده است.

نكته جالب اين كه شبكه VOA پس زمينه گفتگوي تلفني ادعايي با برادر شهيد ژاله را نقشه اي از ايران اسلامي قرار داده بود كه در آن ، استان كردستان هايلات (برجسته) شده بود و زيرنويس گفتگو نيز عبارت‌ «ايران - كردستان - پاوه» بود. اين در حالي است كه به دليل تحولات منطقه پاوه در سال هاي نخستين پيروزي انقلاب ، حتي دانش آموزان دوره راهنمايي نيز مي دانند كه شهرستان پاوه و اورامانات نه در استان كردستان بلكه در استان كرمانشاه واقع شده است.

معلوم نيست گردانندگان شبكه صداي آمريكا(VOA) كه هنوز فرق استان كردستان با كرمانشاه را نمي دانند ، چگونه موفق به تماس تلفني با برادر شهيد ژاله كه امروز در تردد مداوم بين كرمانشاه و پاوه بوده است ، شده اند.

نكته جالب اين كه شبكه VOA در همين برنامه خود ، بدون اشاره به حضور ده ها هزاران نفر دانشجويان و مردم انقلابي در تشييع جنازه شهيد صانع ژاله كه تصاوير آن امروز در همه سايت ها و خبرگزاري ها و شبكه هاي تلويزيوني ايران منتشر شد و شعار اصلي اين تشييع باشكوه عليه سران فتنه بود ، مدعي درگيري دانشجويان تشييع كننده با لباس شخصي ها شد!