تبیین بیانات امام خامنه‌ای در دیدار کارگزاران نظام