بیانات امام خامنه ای در دیدار جمعی از زوج‌های جوان- ۱۳۹۸/۵/۱۳

" زن و شوهر در صراط حق و راه حق به همدیگر کمک کنید. زن میتواند کمک کند به شوهرش برای اینکه در صراط حق پایدار باشد، ثابت‌قدم باشد و پیش برود؛ مرد میتواند همین کمک را به زن بکند.

...