سید یحیی رحیم صفوی

  • جدیدترین روایت هاشمی از قطعنامه ۵۹۸:ازابتدا هدفم رسیدن به آنچیزی بودکه درقطعنامه رسیدیم

    ظاهرا انتشار ناگفته‌های سرلشکر رحیم صفوی از اتاق‌های تصمیم گیری جنگ، همه آنهایی که دستی بر آتش جنگ داشته اند را به تکاپو انداخته است؛ از محسن رضایی گرفته تا دیگر مسئولین حاضر در جنگ بصورت مفصل به بیان روایات خود از جنگ و پایان آن پرداختند. اما شاید در حمایت از هاشمی ابتدا بی‎بی‎سی فارسی بود که انتشار گزارشی را در دستور کار خود قرار داد و در گزارشی مدعی شد، اساسا رحیم صفوی قرار بوده در جنگ اعدام بشود و این هاشمی بوده است که او را نجات داده! تا به این ترتیب رحیم صفوی تاوان آنچه که بر زبان آورده بود را بدهد.

  • سرلشکر رحیم صفوی: آقای هاشمی به فکر قدرت بعد از امام بود

    به نظر من، آقای هاشمی به فکر قدرت بعد از امام بود و می‌خواست بعد از امام کشــور را اداره کند. لذا می‌خواست قدرت را در دست داشته باشد و شاید پیش خود فکر می‌کرد در این جنگ نباید همه چیز از بین برود. این برای حفظ قدرت خود و ادامه حکومت خودش بود که نمی‌خواست همه منابع کشور از بین برود.

  • هشدار روزنامه سعودی در خصوص سخنان سرلشکر صفوی پیرامون عمق استراتژیک ایران

    روزنامه الجزیره: ایران بر مبنای اصل اولیه سیاست استراتژیک، یعنی ضرورت استفاده از سرزمین های غیرخودی برای دفاع از خاک خود، پیروزی های زیادی به دست آورده است.