مدیریت شهری

  • برنامه ریزی های گسترده برای پروژه براندازی شهردار تهران

    بعد از حادثه دلخراش خیابان جمهوری که عده‌ای سیاست زده به‌ جای اظهارنظرهای کارشناسی فارغ از هرگونه منطقی خواستار استعفای شهردار شدند، این بار هفت نفر از هموطنانمان متأسفانه در جا جان سپردند تا به جای اتوبوس‌های غیر ایمن اسکانیا که بارها حادثه آفریده، خدمات هفت ساله شهردار زیر سؤال رود.

  • بنویسیم شورا؛ بپرسیم چرا؟!

    این بار بیش از دوره های گذشته ورزشکاران به خیابان بهشت راه یافتند و در میان سایر نفرات نیز یک خواننده حاضر است که این نشان می دهد برخی از مردم به سابقه اجرایی و یا مدیریتی کار ندارند بلکه به اسم ها رای داده اند.

  • مهندس نیکزاد؛ شهردار فهرست حامیان دولت در انتخابات شورای شهر تهران

    رییس ستاد «زنده باد بهار» در انتخابات شورای اسلامی شهر تهران با بیان این که فهرست نامزدهای این ستاد با ستاد «در امتداد مهر» یکسان است، «علی نیکزاد» را با توجه به سوابق درخشان ایشان به عنوان شهردار آینده حامیان دولت معرفی کرد