حسن روحانی در پاسخ به سئوالي پيرامون انتشار فکت‌شيت ايراني گفت: فکت‌شيت ايراني قبل از آمريکا منتشر شد. شبي که تفاهم بين ايران و 1+5 انجام شد و بيانيه‌اي که در لوزان اعلام شد، يک ساعت قبل آن خبرگزاري‌ها فکت‌شيت ايراني را منتشر کردند؛ همه خبرگزاري‌ها ما يک فکت شيت را اعلام کردند و همان را هم رسانه‌هاي خارجي اعلام کردند.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ حسن روحاني در پايان سفر به شيراز با بيان اينکه برخي فراموشکارند و انتشار فکت شيت ما را ناديده مي‌گيرند، تاکيد کرد: نمي‌دانم برخي حافظه‌شان ضعيف شده است چراکه قبل از آمريکايي‌ها ما فکت شيت خود را اعلام کرديم. بنابراين ما اعلام کرديم و روشن است، منتها برخي شبهه‌‌اي ايجاد و مسائلي را مطرح کردند، ضمن اينکه ما نظرات خود را ما به صراحت گفتيم. وزير امور خارجه ما و رئيس سازمان انرژي اتمي به تفصيل نظرات ايران را اعلام کردند، حال اگر مي‌خواهيد مصاحبه‌هاي آنان را دوباره منتشر کنيد تا فکت شيت دوم منتشر شود.
رئيس‌جمهور در بخش ديگري از سخنانش اظهار داشت: کليد حل مشکل همه استان‌ها به صحنه آمدن مردم و کارآفرينان است. روز گذشته بسيار خوشحال شدم که در شيراز بيش از 70 نفر از کارآفرينان از کشور‌هاي مختلف به شيراز آمده بودند. بايد زمينه‌ها را براي سرمايه‌گذاري در اين استان فراهم کنيم.
وي در ادامه سخنانش با بيان اينکه عمر دولت 20 ماهه است، گفت: در دولت کارهاي بسيار زيادي انجام شده است. البته سياست خارجي چون فعاليت آن برجسته شده و بسيار هم مهم است، مردم با هوشياري و دقت و چشم تيزبين روزانه شايد مسئله ديپلماسي را دنبال مي‌کنند. باز هم بايد از ديپلمات‌ها تشکر کنيم کار بسيار بزرگي و قابل تقديري را انجام مي‌دهند.آنها افتخار کشور هستند.
حجت‌الاسلام روحاني خاطرنشان کرد: بخش‌هاي ديگر نيز در کشور کارهاي زيادي را انجام دادند، در بخش سلامت کار عظيمي در کشور تحقق پيدا کرد. در حاشيه سازمان ملل با روساي جمهور و مقامات ملاقات داشتيم، مي‌گفتند چگونه اين اقدام عظيم را در عرصه سلامت انجام داديد. در ارديبهشت سال گذشته شروع و بعد از 7 و 8 ماه در بخش سلامت کار عظيمي صورت گرفت آن هم در شرايطي که قيمت نفت نصف شده بود. در شرايط تحريم و کاهش قيمت نفت از رکود خارج شديم و تورم را مهار کرديم.
وي در بخش ديگري پيرامون موجودي انبارهاي کالاهاي اساسي گفت:‌ در هيچ زماني بعد از انقلاب، به اندازه امروز و 2 تا 4 ماه گذشته، انبار‌هاي کالاهاي اساسي ما پر نبوده است درحالي که در زماني که رئيس جمهور شدم انبارها خالي بود و حتي موجودي گندم براي برخي استان ها تنها 3 روز بود درحالي که امروز بايد اعلام کنيم انبار کالاهاي اساسي ما تا 6 ماه آينده هم موجودي دارند.(+)

"Our President, analytical news site"