"چرا خیال می‌کنی ملت می‌روند مسافرت فساد می‌کنند؟ این ملت ما که با خانواده می روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. میروند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو میاندازند و خانوادگی غذایی می خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟"

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ دکتر محمود احمدی نژاد رئیس جمهور سابق کشورمان در اولین همایش قوه مجریه در حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران مورخ ۱۵ آذر ۱۳۹۱ سخنان قابل توجهی در باب "تفریح" ایراد نموده که قسمتی از آن به شرح ذیل می باشد:

مدتی طولانی در کشور بحث بود که در کشور ما تعطیلات خیلی زیاد است. خودم قبلاً یک بررسی تطبیقی کرده بودم و معتقد بودم در ایران تعطیلات زیاد نیست، گرچه در بحث تعطیلات هم مباحث نظری داریم.
اصلاً تعطیل یعنی چه؟ انسان نیاز به تفریح دارد یا ندارد؟ تفریح هم جزء زندگی است یا نیست؟ تفریح هم جزء کمال است یا نیست؟ با خانواده بودن جزء کمال است یا نیست؟
غربی‌ها تعریفی کرده‌اند و مطابق آن: انسان یعنی اقتصاد. هر کس تا زمانی مفید است که دارد تولید اقتصادی می‌کند. به محض اینکه جدا شد، می‌شود اوقات فراغت.
با آمار مقایسه ای در آن شورا تصمیم گرفتیم گروهی تشکیل بشود، برود و یک پژوهش میدانی کند که آیا تعطیلات ما زیاد است یا کم است؟ رفتند و طی یکسال و نیم تا دو سال تمام کشورها را بررسی کردند و در آن جلسه گزارش آوردند.
دیدند اولین کشور در کمترین تعطیلات یمن است با ۶۴ روز بعد ایران است با ۷۷ روز و تعطیلات بقیۀ کشورها همه بالای ۱۰۰ روز است. بعضی ها ۱۳۶ روز تعطیلات دارند؛ تعطیلات آخر هفته و تعطیلات رسمی. ما ۷۷ روز تعطیلات آخر هفته و رسمی داریم.
همان جا پیشنهاد آورده بودند که اگر تعطیلات ما زیاد است، جا به جا کنیم. چه چیزی را جا به جا کنیم، گفتند نوروز را باید کم کنید. گفتیم نوروز را چرا کم کنیم؟ نوروز چهار روز تعطیل است و کمی هم تعطیلی این طرف و آن طرف آن می شود یک هفته و مردم یک هفته می روند دید و بازدید. یک پیشنهاد دیگر دادند که از نوروز یک روز کم کنیم و کنار عید فطر بگذاریم.
حالا عرضم اینجاست که بعضی ها اصلاً نگاهشان اشکال پیدا کرده است. این نگاه باید تغییر کند. یکی برگشت گفت؛ عید فطر را بکنیم دو روز؟ یک ماه مردم زحمت کشیدند، تزکیه کردند، درست شدند، بگذاریم بروند فساد کنند و خراب بشوند؟ اینها که می گویم ضبط شده است، سند است. من هم سکوت کردم. نفر اول، دوم، هشت نفر در همین سیاق صحبت کردند. بعد من اجازه گرفتم و گفتم حرف ها را زدید، حالا گوش کنید. به همان نفر اولی که این حرف‌ها را زده بود گفتم شما وقتی که به مسافرت می‌روی، فساد می‌کنی؟ چرا خیال می‌کنی ملت می‌روند مسافرت فساد می‌کنند؟ این ملت ما که با خانواده می روند، آن خانم خانه که تا لحظۀ آخر باید کار کند. غذای توی راه را هم باید درست کند، چون باید ارزان دربیاید. میروند توی بیابان، کنار رودخانه، زیر درختی یک پتو میاندازند و خانوادگی غذایی می خورند، این شد فساد؟ چرا نگاه شما به ملت این است؟
همین ملت ۱۴۰۰ سال ۲۰۰۰ سال توحید، عدالت و اندیشۀ انسانی را حفظ کرده است. الان همین ملت فداکاری می‌کند که من و شما اینجا هستیم. چرا نگاه شما به ملت این است؟(+)
"Our President, analytical news site"