نمايندگان تشكل‌هاي علمي و فرهنگي دانشجويي كشور با دكتر محمود احمدي‌نژاد ديدار كردند. رئيس‌جمهور در اين ديدار كه بيش از 3 ساعت به طول انجاميد، در پاسخ به اين ادعا كه احمدي‌نژاد ديگر احمدي‌نژاد سال 84 نيست، اظهار داشت: بنده نيز در آرزوي ياران سال 84 خود هستم.

متن کامل و دقیق سخنان مهم رئیس جمهور، تقدیم می شود:

دکتر محمود احمدي‌نژاد شامگاه پنجشنبه در ديدار نمايندگان تشکل‌هاي علمي و فرهنگي دانشجويي کشور ضمن ابراز خرسندي از اينکه روحيه آرماني و عشق به ارزش‌هاي الهي در جوانان دانشگاهي کشور در نقطه اوج است، گفت: «امروز از صحبت‌ها و نطق دانشجويان متوجه شدم که شعارها، مطالبات، آرمان‌ها و احساس مسئوليت‌هاي جوانان انقلابي ايران، بسيار بسيار عميق‌تر و پرشورتر از گذشته ساري و جاري است.»

رئيس‌جمهور با تأكيد بر اينکه اختلاف سليقه، رأي و نظر در کشور وجود دارد، گفت: «ما بايد بشنويم، با هم تعامل و گفت‌وگو کنيم و با هم کشور را جلو برده و اداره کنيم.»

امروز ارتباط دولت با بدنه مردم در شرايط حداكثري است

دکتر احمدي‌نژاد در ادامه به شرح شعارهاي اصلي دولت پرداخت و با توضيح اينکه «يکي از شعار‌هاي اصلي دولت اتکا به توده‌هاي مردم و توجه به عواطف و خواسته‌هاي اصلي آنها بود»، گفت: « ارتباط دولت با مردم کم نشده و من به طور هفتگي حداقل سه يا چهار ديدار با اقشار مختلف مردم - غير از سفرهاي استاني، شهرستاني و... - دارم و روزانه بيش از 28 هزار نامه مردمي به نهاد مي‌رسد که من به طور متوسط 250 تا 300 نامه را شخصاً مي‌خوانم.»

رئيس‌جمهور با تصريح به اين نکته که امروز ارتباط دولت با بدنه اجتماعي مردم در حداکثر سطح خود قرار دارد، افزود: «البته نمي‌گويم اين نقطه کمال است ولي دولت تقريباً همه جا حضور دارد اين هم به اين معنا نيست که همه کارگزاران دولت دارند وظايفشان را درست انجام مي‌دهند، يعني همه دارند با روحيه انقلابي و حزب الهي کار مي‌کنند، خير چنين ادعايي را نمي‌کنم، اما اين بدان معنا نيست که رسيدگي به مسائل و درخواست‌هاي مردم در حد کمال و سطح مطلوب رسيده، اما تمام تلاش دولت در حداکثر کردن اين ارتباط و رفع مشکلات مردم است.»

دولت اگر برنامه نداشت، نياز به تغيير نداشت

رئيس‌جمهور در پاسخ به اين ادعا که دولت در طول اين هفت سال برنامه‌اي نداشته است، افزود: « اگر دولت برنامه نداشت، اصلاً نياز به تغيير نداشت، اگر برنامه نداشت، تحت فشار قرار نمي‌گرفت. ما هم در اقتصاد، هم در سياست و هم در فرهنگ برنامه کاملاً مدوني را دنبال کرديم و به همين دليل است که بزرگترين و گسترده‌ترين کارهاي تحولي اقتصادي در اين دولت انجام شده است با اينکه حداکثر ممانعت نسبت به برنامه‌هاي تحولي وجود داشته است.»

يک برنامه تا بخواهد عملياتي شود بايد از هفت‌خان رستم بگذرد

دکتر احمدي‌نژاد با بيان اينکه شعار دوم دولت عدالت‌گرايي بود، گفت: «دولت در اين راستا همه تلاشش را کرده و الان هم دارد انجام مي‌دهد، نمي‌خواهم اسم ببرم ولي تقريباً همه برنامه‌هاي دولت در جهت عدالت است، البته اين بدين معني نيست که دولت در همه اينها موفق بوده، چون فقط دولت در کشور تصميم‌گير ‌نيست و يک برنامه تا بخواهد عملياتي شود بايد از هفت خان رستم بگذرد، و همه رويش اثر مي‌گذارند و بعضاً تغييراتي در آن ايجاد مي‌کنند که جنبه قانوني و تکليفي پيدا مي‌کند که در اين صورت کار دولت خيلي سخت مي‌شود و بايد با تحمل پيچيدگي‌ها و سختي‌هاي بيشتري کار را پيش ببرد.»

رئيس‌جمهور به عنوان نمونه به کاهش ضريب جيني از 0.4023 به 0.38 اشاره کرد و گفت: «البته شما مسائل يک سال اخير را يک مقدار تفکيک کنيد که به آن اشاره خواهم کرد.»

دولت را متهم کردند که دنبال عدالت توزيعي است!

وي با اشاره به اينکه دولت به آرمان عدالت وفادار بوده و هست، افزود: «اگر مي‌بينيد دولت بر يک حقي و بر دفاع از کسي ايستادگي مي‌کند، به خاطر تعهد و به خاطر سوگندي است که خورده‌ايم که دفاع کنيم از حق و عدالت.»

رئيس‌جمهور با اشاره به پيچيده بودن مسائل بانکي گفت: «دولت سعي کرده بيشترين توزيع منابع را در کنار بيشترين رشد توليد در کشور داشته باشد، به طوري که دولت را متهم کردند دنبال عدالت توزيعي است.»

رئيس‌جمهور با بيان اينکه توليد و سرمايه‌گذاري تقريباً در همه بخش‌هاي اقتصادي کشور جهشي بوده، افزود: «البته ما در دل همين سرمايه‌گذاري‌ها عدالت را هم لحاظ کرده‌ايم. حجم وسيع بنگاه‌هاي کوچکي که ايجاد شده، همه اينها در جهت عدالت است. توزيع منابع را از پائين‌ترين سطوح اجتماعي و از روستا شروع کرديم، از مستضعفين شروع کرديم، از تحت پوشش‌ها شروع کرديم، از بازنشسته‌ها و کارمندان شروع کرديم، از کشاورزان و دامداران و عشاير شروع کرديم. اينها عدالت است. البته معنايش اين نيست که يک عده قليلي جلو نزدند و بعضي خطوط را رد نکردند.»

قانون را طوري مي‌نويسند که از دست رئيس‌جمهور خارج شود

رئيس‌جمهور در پاسخ به انتقادهايي که درخصوص نحوه اجراي اصل 44 قانون اساسي در کشور مطرح مي‌شود، گفت: «اصل 44 را ما چگونه اجرا کرديم؟» بعضي از دوستان گفتند اقتصاد ليبرالي، کجا ما دنبال اقتصاد ليبرالي بوديم؟ يک نشانه‌اش را بگوييد. بله اصل 44 قانون شده و دولت مکلف شده آن را اجرا کند، اما ما چگونه آن را اجرا کرديم؟ باز در جهت ايجاد و اعمال عدالت آن را اجرا کرديم. اولاً 40درصدش را به سهام عدالت اختصاص داديم و در بدنه اجتماع توزيع کرديم، بعد هم نهادهاي عمومي غيردولتي که عمدتاً متصل به توده‌هاي مستضعف کشورند را به عنوان يک گام وسط وارد کرديم. فحشش را هم داريم مي‌خوريم! ما کي دنبال اقتصاد ليبرالي بوديم! هرگز نبوديم. آن را قبول نداريم، اما معنايش اين نيست که تمام دستگاه‌هاي اثرگذار در تصميم‌گيري کشور حرف ما را قبول دارند. قانون را طوري مي‌نويسند که از دست رئيس‌جمهور خارج شود. خب من چه کار بايد بکنم؟ يا بايد دعوا کنيم که بعد خود شما مي‌گوييد آقا شروع کرديد به دعوا! سکوت هم کنيم مي‌گوييد تو خودت مقصري! ما سعي کرديم قانون موجود را با استفاده از ساير قوانين و با تحمل فشارها بالاخره به سمت عدالت بکشانيم.»

مي‌گفتند‌ داري حرف بي‌ربط مي‌زني!

رئيس‌جمهور با اشاره به ماجراي فساد بانکي گفت: «جالب است در ماجراي بانکي شش سال بود که من فرياد مي‌زدم آقا يک عده زيادي دارند پول‌ها را مي‌برند و به توده‌هاي مردم پول نمي‌رسد، به من حمله مي‌کردند که اين حرف‌ها چيست که تو‌داري مي‌زني، ‌داري اقتصاد را به هم مي‌زني، ‌داري در مقابل قانون ايستادگي مي‌کني، اين نظام بانکي توسط شوراي نگهبان تأييد شده و شرعي و اسلامي است و تو‌داري حرف بي‌ربط مي‌زني. بعد يک ماجرايي درست کردند به اسم 3هزارتايي و نوک حمله را برگرداندند به سمت دولت. چه طور مي‌شود که ما، هم وقتي فرياد مي‌زنيم فحش مي‌خوريم و هم وقتي که اتفاقي مي‌افتد باز بايد جواب بدهيم!»

خيلي اتفاق‌ها در عرصه اقتصاد رخ مي‌دهد که من مطلقاً قبول ندارم

رئيس‌جمهور با بيان اينکه خيلي اتفاق‌ها در کشور در عرصه اقتصاد رخ مي‌دهد که من مطلقاً قبول ندارم، گفت: «دوست عزيزي گفت آيا اهميت رسيدگي به ارز و سکه کمتر از سفر به امريكاي جنوبي بود؟ مگر ما رفتيم امريكاي جنوبي تفريح کنيم؟ رفتيم آنجا استراحت؟! يا اينکه ما خبر داشتيم دشمن مي‌خواهد ضربه بزند و بايد کانال‌هاي رزرو و فضاهاي تنفسي براي اقتصاد و رزرو بانکي و ارزي درست کنيم. رفتيم آنجا صحبت کرديم، بحث کرديم، توافق کرديم، جمع‌بندي کرديم، آمديم.»

حرف‌هايي که مي‌توانم به شما بگويم يک ششم حرف‌هايي است که نمي‌توانم بگويم

رئيس‌جمهور با تصريح به اينکه آن حرف‌هايي که من مي‌توانم به شما بگويم شايد يک ششم آن حرف‌هايي است که نمي‌توانم بگويم، گفت: «بالاخره ما بايد اساس انقلاب، کشور و منافع ملي را حفظ کنيم. به من مي‌گويند چرا نمي‌گويي تحريم؟ به من گفتند برو صحبت کن بگو چه خبر است. بله يک موقعي مي‌شد بگوييم يک وقت هم نبايد بگوييم. آن موقع گفتن تکليف است و اين موقع نگفتن. انجام وظيفه مهم است. من خدا را شکر مي‌کنم که خيلي‌ها در اين مسائل اقتصادي که پيش آمد به دولت فحش مي‌دهند، نمي‌گويند طراحي‌هاي دشمن اثر گذاشت. چون اگر مردم بپذيرند که طراحي‌هاي دشمن اثرگذار بود، خيلي از معادلات به هم مي‌خورد. البته نمي‌خواهم بگويم فقط طراحي‌هاي دشمن است، طراحي‌هاي داخلي و دشمن با هم است ولي خيلي‌هايش را الان براي شما نمي‌توانم بگويم. شايد يک روزي گفتم اما الان نمي‌شود. ما بايد فعلاً از يک گردنه‌اي عبور کنيم.»

ايستادن در خط مستقيم الهي مثل ايستادن روي تيغه شمشير است

دکتر احمدي‌نژاد با تأكيد بر اينکه ايستادن در خط مستقيم الهي مثل ايستادن روي تيغه شمشير است، خاطرنشان کرد: «اگر به همين سادگي بود که بعضي‌ها مي‌گويند و مي‌نويسند که اصلاً نوبت به ماها نمي‌رسيد. اگر به همين سادگي بود، اميرالمؤمنين را خانه‌نشين نمي‌کردند، اگر به همين سادگي بود امام حسن عسگري در محاصره قرار نمي‌گرفت. ذهنتان را ببريد به صدر اسلام، مگر مي‌شود در اول انقلاب توحيدي و بعثت پيامبر، فرزند پيامبر که همه مي‌دانند معصوم است، جانشين پيامبر است، اما آنچنان منزويش کنند که هفت سال ته چاه زنداني باشد! پيش زمينه آن يک جنگ رواني سنگين، تهمت و افترا است که بعد به آنجا مي‌رسد.»

اگر شما تا حالا دريافتي داشتيد، من هم داشته‌ام!

وي در پاسخ به اين ادعا که رئيس‌جمهور کار را رها کرده و مديريت هدفمندي يارانه‌ها، سکه، ارز و... را به معاونانش واگذار نموده است و آنها نمي‌توانند مسئله را کنترل کنند، گفت: «من کار را رها کرده‌ام! از پارسال تا حالا جلسات هدفمندي يارانه‌ها يک هفته هم تعطيل نشده است. 16 هفته است که هر هفته خود من به طور مستقيم حداقل 12 ساعت روي اين موضوعات وقت مي‌گذارم. ولي بالاخره هر چه ما به نهادهاي امنيتي و اطلاعاتي گفتيم بابا پشت صحنه را به ما بدهيد، نکردند! بلاخره بانک مرکزي ارز داده و بايد تبديل مي‌شده به کالا و خدمات، نشده! اين کجا رفته؟ بگوييد به من. اگر شما تا حالا دريافتي داشتيد، من هم داشته‌ام!»

به خدا، پايبندي امروز ما به عدالت اگر 50 برابر سال 84 نباشد، کمتر نيست

رئيس‌جمهور با تأكيد دوباره بر پايبندي دولت به عدالت گفت: « به خدا، به خدا، پايبندي امروز ما به عدالت- علي رغم همه بداخلاقي‌ها- اگر 50 برابر سال 84 نباشد، کمتر نيست. (تکبير دانشجويان)

ما پايش ايستاده‌ايم که داريم مي‌خوريم. دوست عزيزي گفت من حرف‌هايي که چپ و راست مي‌زنند را نمي‌خواهم به تو بگويم. خيلي تشکر مي‌کنم از ايشان ولي حرف‌هاي ايشان تقريباً همون‌ها شد! هم چپ مي‌زند هم راست مي‌زند، هر دو طرف دارند مي‌زنند. آيا فكر مي­كنيد اين واقعاً به خاطر اين است که دولت کم کاري مي‌کند! دولت کي کم کاري کرده؟ پنجشنبه‌ها که تهران تعطيل است. يک پنجشنبه ما تعطيل نبوديم، يک جمعه هم تعطيل نبوديم. اصلاً مگر ما تعطيلي داشتيم؟ الان مگر داريم، الان کمتر از شش ماه قبل کار مي‌کنيم؟

ما هستيم؛ خواهر عزيزم، برادر عزيزم ما در کنار شما هستيم ولي مسائل را يک مقدار عميق‌تر ببينيد.»

اشراف تيم اقتصادي دولت بر مسائل اقتصادي از همه اقتصاددان هاي کشور واقعي‌تر است

دكتر احمدي‌نژاد در ادامه تأكيد كرد: «به صد دليل که شايد شما نود و نه تايش را بدانيد، الان دولت در سکوت است، اما معناي سکوت اين نيست حرف‌هايي که مي‌زنند درست است يا ما قبول داريم يا پاسخي نداريم، خود بنده بيش از 1700، 1800 ساعت در جلسات کارشناسي راجع به طرح‌هاي اقتصادي دولت شرکت کردم. نامه داديم به تمام اساتيد اقتصادي کشور، بلا استثناء که آقا اين موضوع، اين هم زمينه‌اش، ما هم اين مقدار کار کرديم، از جناب عالي دعوت مي‌کنيم اگر مي‌خواهيد حضوري نظر بدهيد اين ساعت‌ها ما در خدمت‌تان هستيم، اگر مي‌خواهيد مکتوب بدهيد، بنويسيد به ما بدهيد. الان به شما عرض مي‌کنم و اعلام عمومي هم مي‌کنم تيمي که الان در دولت در اقتصاد فعاليت مي‌کند، اشرافش بر مسائل اقتصادي کشور از همه اقتصاددان‌هاي کشور واقعي‌تر است و دارد کار را دنبال مي‌کند.

بله اطلاع‌رساني کم است و من هم اين انتقاد را به همکارانم دارم و گفته‌ام برويد در مجامع دانشگاهي، بحث کنيد، به سؤالات پاسخ بدهيد. مي‌دانيد من آدم اهل گله و نگاه به گذشته نيستم. من نگاهم هميشه به جلو است و گله‌گذاري را ضعف مي‌دانم. ولي بالاخره وزير هم يک ظرفيتي دارد. من پارسال به مقام معظم رهبري عرض کردم؛ گفتم آقا وزراي ما در دولت دهم به اندازه 16 سال دولت‌هاي قبل ازدولت نهم، سؤال و استيضاح جواب داده‌اند. هر يک سؤال 30 ساعت وقت مي‌گيرد. هي بدو اينجا، بدو آنجا. اخيراً هم که اضافه شده، بازرسي سؤال مي‌کند بيرون مي‌آيد ديوان محاسبات سؤال مي‌کند، بعد قاضي سؤال مي‌کند بعد مي‌رود کميسيون الف، بعد کميسيون ب و... وزير ديگر وقت نمي‌کند، چه کار بايد کند؟ بالاخره ما مي‌خواهيم يک طرح را اجرا کنيم بايد چند هزار نفر را دانه به دانه توجيه کنيم؟ در هيچ جاي دنيا اين گونه نيست. دولت تصميمي مي‌گيرد، يک مرجع را قانع مي‌کند مي‌رود کارش را مي‌کند بعد هم وسط کار نمي‌آيند هر روز يقه‌اش را بگيرند اين جوري کن، اون جوري کن... آقا خودت انجام بده... داستانش را شنيده‌ايد: طرف نشست غذا بخورد ديد يک گربه‌اي آنجاست. گربه گفت ميو، يک لقمه گذاشت پيشش. دوباره تا خواست بخورد گربه گفت ميو، باز يک لقمه داد. باز تا مي‌خواست غذا بخورد گربه گفت ميو... گفت بابا اصلاً اين غذا مال تو، حال ما «ميو ميو». (خنده حضار)

مديرعامل بانک ملي را چه کسي فراري داد؟

دکتر احمدي‌نژاد با بيان اينکه تعهد دولت به عدالت، پاکي و پاکدستي بوده است، اظهار داشت: «کسي توانست اثبات کند که اين دولت به اندازه يک ريال از پاک دستي فاصله گرفته؟ مدير عامل بانک ملي را چه کسي فراري داد؟ ما! من مکاتبه کردم با تمام مراجع مسئول، گفتم اين رد پا، اين آقا، اين آقا و اين آقا فراري دادند. اين کليد مسائل، بياييد ببينيد تا مسائل روشن شود. چرا آن را بهانه کرده‌ايد و هر روز دولت را متهم مي‌کنيد؟ اين ماجرا را که من پيگيري کردم، افشا شد. با همين ارتباطات مردمي به من گفتند يک جريان سويي در فلان جا دارد اتفاق مي‌افتد من هم فوري به وزراي اقتصاد و رئيس بانک مرکزي گفتم ببينيد چيست؟ تا مطلع شدند، بدلش را زدند تا خود دولت را متهم کنند. من اصلاً نمي‌خواهم قضاوت کنم ولي ما در اقتصاد نبايد سياسي کاري کنيم.»

دکتر احمدي‌نژاد با بيان اينکه همه ضعف دارند و هيچ‌کس کامل و مطلق نيست و قطعاً ضعف‌هايي در بسياري از امور، از جمله تصميم‌گيري‌ها وجود دارد، گفت: «من ضعفم از همه بيشتر است. من اگر خودم بخواهم ضعف‌هاي خودم را بشمرم يک جلسه دوازده ساعته بايد بگذاريد ضعفهايم را بشمرم. ما که گفتيم کف پاي ملتيم، آخر صف ملت و ته خطيم و افتخار مي‌کنيم. بنده خودم و معاونم ضعف داريم، اما اين ضعف آني نيست که مي‌گويند. بالاخره ما مي‌خواهيم مديريت کنيم، در تشخيص‌ها، در عزل و نصب‌ها اشتباه هست. ولي اينکه دولت را متهم کنند که سوءاستفاده کرده يا از سوءاستفاده‌ چي حمايت کرده. اين خيلي ظلم بزرگي است.»

والله اگر پسر من دستش را کج بگذارد، با او شديدتر برخورد مي‌کنم

رئيس‌جمهور با اشاره به پرونده بيمه گفت: «يک ماجرا پيش آمد راجع به معاون اول، آمدند به ما گفتند يک مدارکي هست، مي‌آوريم ببين. گفتم بسيار خوب بياوريد ببينيم، اگر سندي باشد اول کسي که برخورد مي‌کند من هستم. من با هيچ کس رفاقت ندارم شما بدانيد والله، والله اگر پسر من دستش را کج بگذارد، با او شديدتر برخورد مي‌کنم. از كساني که ميلياردي از بيت‌المال برده‌اند (تشويق دانشجويان) خود پسرم هم اين را مي‌داند.

اگر اثبات کرديد معاون اول من يک ريال سوءاستفاده کرده در تلويزيون از ملت عذرخواهي مي‌کنم

گفتم بسيار خوب (مدارک علیه معاون اول را) بياوريد ما مخلص شما هستيم، ما دنبال همچين چيزي هستيم، يک دفعه ديدم توسط مقامات مسئول در تريبون عمومي گفتند ايشان برده، خورده، دزديده! بعد آمدند پيش من گفتند خوب حالا اجازه بدهيد ببريمش! گفتم شما که مجازات کرديد ديگه! آبروي يک نفر بالاترين داشته اوست. شما در افکار عمومي آبرويش را برديد، مجازات کرديد، حالا مي‌خواهيد محاکمه کنيد؟ اما اشکال ندارد، محاکمه کنيد البته به يک شرط. گفتند شرط چيست؟ گفتم شرط خيلي ساده است ببريد اگر اثبات کرديد ايشان يک ريال سوءاستفاده کرده من در تلويزيون از ملت عذرخواهي مي‌کنم و مي‌گويم مردم، من صلاحيت نمايندگي شما را ندارم که کسي را کنار دست خودم گذاشته‌ام که يک ريال سوءاستفاده کرده اما اگر نتوانستيد اثبات کنيد که يک ريال سوءاستفاده شده است – نمي‌گويم 20 ميليارد، نمي‌گويم صد ميليون تومان، بلکه يک ريال- اگر نتوانستيد، آن کسي که ايشان را در افکار عمومي مجازات کرده، او محاکمه شود (تشويق دانشجويان)

گفتند آقا اينکه نمي‌شود، گفتم چرا نمي‌شود؟ گفتم حرف من خلاف قانون است؟ گفتند نه. گفتم خلاف عدالت است؟ گفتند نه. گفتم خود مقام معظم رهبري مي‌گويد من يک نفر مثل بقيه در برابر قانونم. خوب وقتي قرار است همه در برابر قانون برابر باشند، خوب برابر باشند! بسم الله ببريد اگر توانستيد اثبات کنيد نوش جانتان، من مسئوليت را مي‌پذيرم و از ملت عذرخواهي مي‌کنم –شما که مدعي هستيد دستتان پر است- اما اگر نتوانستيد، آن کسي که اتهام زده برود در محضر قاضي‌اي که خودش نصب کرده محاکمه شود. نمي‌گويم قاضي‌اي که من تعيين مي‌کنم، نپذيرفتند! بعد هم گفتند احمدي‌نژاد مانع رسيدگي است! من مانع رسيدگي هستم؟ ما پاي عدالت ايستاده‌ايم ما اصلاً به خاطر اين توي ميدان آمديم. و الا به قول يكي از دانشجويان عزيز چه دردسري بود که کار راحت دانشگاهي را رها کنيم، بياييم در معرض ميلياردها تير آشکار و پنهان! آمده‌ايم عدالت را برپا کنيم. اين به اين معني نيست که من مي‌توانم عدالت را اعمال کنم. آن بحث ديگري است. اما اينکه ما تا همه توان پاي عدالت هستيم، هستيم!»

چه كسي اگر بخواهد عليه دولت حرف بزند، نگراني دارد؟!

دکتر احمدي‌نژاد با بيان اينکه شعار سوم دولت -که در قانون اساسي و در انقلاب هم بوده- آزادي است، گفت: «ما پاي آزادي ايستاده­ايم. الان چه کسي در کشور اگر بخواهد عليه دولت حرف بزند، به اندزه سر سوزن در دلش نگراني هست؟ ولي آيا براي ديگران هم همين طور راحت مي‌شود حرف زد؟ بابا توي وبلاگش دو کلمه مي‌نويسد، شب مي­برندش... ...

(تشويق همراه با خنده دانشجويان)

ما ايستاده‌ايم. البته يکي از دوستان- فکر کنم آقاي سپهري بود- يک نکته قشنگي گفتند، گفتند آنقدر نسبت به دولت انتقادهاي غير علمي شده که دولت حساسيتش نسبت به اصل انتقاد کم شده. ممکن است اين اتفاق افتاده باشد. من اين حرف را رد نمي‌کنم. ولي بدانيد که اگر در جايي اين اتفاق افتاده عمدي در آن نبوده. ما حساسيم. تنها مطلبي که از رسانه‌ها مي‌آورند و من مي‌خوانم، مطالبي است که راجع به سياست‌ها و برنامه‌هاي دولت است. يک عده‌ هم که حتي از خط قرمز‌هاي اخلاقي عبور کرده‌اند. الان آن‌هايي که افترا و تهمت به دولت مي‌زنند مثل اين مي‌ماند که يک مصونيتي دارند و اصلاً نگران نيستند و البته اين سوءاستفاده از آزادي است.»

ما را تکفير کردند!

بعضي‌ها ما را کافر کردند، تکفير کردند، من مخالف حجابم، مخالف عفافم؟! چه طور اين حرف را مي‌زنند؟ من روش آن آقايي که رفته هي داد مي‌زند و مي‌گويد من فقط با بگير و ببند مي‌خواهم موضوع را حل کنم را قبول ندارم (تشويق حضار)

بين خود و خدا يک نفر بخواهد يک ارزشي را به ما اينجوري بگويد مي‌پذيريم؟

هر برنامه فرهنگي ما شروع کرديم تا آمديم عملياتي­ اش كنيم، يک پاتک زدند

رئيس‌جمهور با اشاره به اينکه هر برنامه فرهنگي ما شروع کرديم تا آمديم اين را عملياتي کنيم، يک پاتک زدند، گفت: «مقام معظم رهبري سه سال پيش فرمودند برويد به فرهنگ برسيد. در 31 استان من خودم در کارگروه فرهنگي شرکت کردم. محورها را در تمام بخش‌ها استخراج کرديم. بعد رفته بودند به مقام معظم رهبري گزارش خلاف داده بودند که آقا اينها دارند همين ليبرال ميبرال!... من مصوبات را بردم خدمت آقا گفتم: «اين مصوباتي که ما در استان‌ها داديم. هر کدامش ليبرالي است بفرماييد.» ليبرالي يعني چي؟ اصلاً به من مي‌آيد ليبرال باشم؟ (خنده حضار)

همين­ هايي که مي‌گويند ليبرال يک زماني مي‌گفتند من تير خلاص زن هستم! »

اسلام زيباترين هديه خدا به بشريت است

دكتر احمدي‌نژاد در ادامه تصريح كرد: اسلام زيباترين هديه خدا به بشريت است، حق، توحيد، حيا، انسان و کرامت انسان. ما اينها را چگونه بسته‌بندي مي­كنيم وم به مردم عرضه مي­نماييم؟ پارسال در جلسه ائمه جمعه -فکر کنم آقاي الهام هم تشريف داشتند- يک آقايي بغل دست ما نشسته بود، هي وسط صحبت ما حرف­هايي مي‌زد. مي‌خواست بگويد تو بي‌ديني. گفتم برادر عزيز چرا متوجه نيستي؟ ما بعد از 33 سال چه تابلويي داريم جلوي چشم دنيا مي‌گذاريم؟ مي‌خواهيم بگوييم مهمتر مسئله کشور عبارت است از يک مسئله فرهنگي که آن هم با روش فرهنگي قابل حل نيست؟ اينکه خيلي بد است. آيا شما در عرصه فرهنگ يک قدم برداشتيد؟

بودجه بخش دين را 27.6 برابر اضافه کرديم

رئيس‌جمهور همچنين اظهار داشت: در جلسه بچه‌هاي اطلاعات قبل از نيمه شعبان گفتم به شما هم عرض مي‌کنم خوب يک ذره موضوعات را باز کنيم. چه كساني ‌ متکفل فرهنگ در کشورند؟ چه كساني بايد فرهنگ را حل کنند؟ وزارت ارشاد، صداوسيما، حوزه‌هاي علميه، مساجد، پايگاه‌هاي بسيج، سازمان تبليغات، دفتر تبليغات... من به عنوان رئيس‌جمهور چه کار بايد مي‌کردم؟ دولت چه کار بايد مي‌کرد؟ غير از اين است که ما بيشترين پشتيباني و حمايت را از فعاليت‌هاي ديني و قرآني کرديم؟ بودجه بخش دين را 6/27 برابر اضافه کرديم و کمترين افزايش مربوط به وزارت ارشاد بوده.

ما نه از اين وري‌ها خيري ديديم نه از اون وري‌ها!

مي‌گويند فلان شخص شده معاون وزير ارشاد يا فلاني معاون فلان وزير شده. اين دولت 15 هزار تا مدير دارد. والله ما نه از اين وري‌هايش خيري ديديم نه از اون وري‌هايش. اين وري هاش به نام اصولگرايي آمدند در دولت و پدر صاحب بچه را در آوردند. اون وري‌ها هم که تکليفشان روشن است.

ماجرای حضور در مجمع / به خدا سطحي نگري خيلي بد است

رئيس‌جمهور با اشاره به ماجراي حضور و عدم حضورش در جلسات مجمع تشخيص مصلحت گفت: «بگذاريد يک جمله بگويم، به خدا سطحي نگري خيلي بد است. يک جلسه‌اي است در کشور در يک نهادي که من زياد در جلساتش شرکت نمي‌کردم. همين‌ها مقاله مي‌نوشتند که اين دارد کشور را به هم مي‌ريزد، اين خائن است، اين نظام را قبول ندارد. مقام معظم رهبري چند دفعه به من خصوصي گفتند تو شرکت کن گفتم، باشد. سعي مي‌کنم. وقت جلسه همزمان است با يک کلاسي، توي دانشگاه هم که مي‌دانيد کرسي کلاس از اونهايي نيست که آدم راحت به دست بياورد که بخواهد راحت از دست بدهد، هر کي بگيرد چارچنگولي نگرش مي‌دارد. (خنده حضار)

به راحتي نمي‌شود ساعت کلاس کارشناسي ارشد را عوض کرد... در جلسه اخيري که رفتيم خدمت مقام معظم رهبري ايشان گفتند همه موظفيد در جلسات شرکت کنيد

(صدا و دوربين‌ها چند دقيقه قطع شد در اين موقع رئيس‌جمهور لحظاتي را با اين که به قول خودش دشارژ شده بود، ايستاده صحبت کرد.)

به محض اين که ما در جلسه شرکت کرديم گفتند احمدي‌نژاد با فلان کس ساخته براي اين که فلان بلا را سر مملکت بياورد! يک تحليل‌هاي سطحي، بعد هم با حداکثر فشار و گسترده اين موضوع را در جامعه منتشر کردند.

گفتند احمدي‌نژاد با آقاي الف و ب ساخته که جام زهر را به رهبري بدهد!

دکتر احمدي‌نژاد با اشاره به جلسه‌اي که در ۱۴ ارديبهشت ۹۱ در حرم حضرت عبدالعظيم حسني برگزار شده و در آن اتهاماتي عليه دولت زده شده است، گفت: «من دو جمله مي‌گويم. اين پاسخ من به همه شما؛ يک آقايي که مدعي است خيلي تحليل مي‌کند، در اين يک سال و چند ماه هم که دولت تحت حملات سازمان يافته در داخل قرار داشت رفته بود در شهر ري يک سخنراني کرده بود و در آنجا آسمان و ريسمان را به هم بافته بود که احمدي‌نژاد با آقاي الف و آقاي ب ساخته که جام زهر را به رهبري بدهد. يکي از مسئولين مجلس آمد به من گفت که فلاني چنين حرفي را زده، من فرستادم متن سخنراني آن آقا را برايم آوردند. در جلسه با مقام معظم رهبري گفتم فلان آقا که مي‌شناسيد رفته در جلسه حدود يک ساعت حرف زده گفته که احمدي‌نژاد با فلاني و فلاني ساخته و مي‌خواهد جام زهر بدهد به شما! من مي‌خواهم جام زهر به شما بدهم؟! ايشان خنديدند و گفتند «خير، ما تلاش مي‌کنيم شما را به هم نزديک کنيم آن وقت اين چه حرفي است که مي‌زنند؟ » گفتم اين را دارند در تمام مراکز کشور هر روز صد بار تکرار مي‌کنند.»

به من گفتند ما به خاطر انتخابات با شما برخورد مي‌کنيم

رئيس‌جمهور با اشاره به اين نکته که الآن واقعاً وقت اين بحث‌ها نيست و اگر بعضي چيزها را مي‌گويم به خاطر اين است که مي‌خواهم شبهات از ذهن‌ها برطرف شود، افزود: کساني که توي سيستم‌اند، وابسته به نظام‌اند، بيرون از سيستم نيستند، تصميم گرفته‌اند، حتي آمدند صريحاً به من گفتند ما به خاطر انتخابات با شما برخورد مي‌کنيم، گفتم ما که به انتخابات کاري نداريم. چقدر گفتند دولت دارد براي هر کرسي مجلس 700 ميليون تومان خرج مي‌کند، چند هزار نفر را سازماندهي کرده و... در حالي که ما يک دقيقه راجع به انتخابات کار نکرديم. من رفتم به مقام معظم رهبري گفتم: «آقا ما در انتخابات دخالتي نداريم، اگر براي کشور، براي انقلاب، براي نظام کاري ضرورت داشت، شما به من بگوييد والا ما توي اين قضيه نيستيم.» اصلاً من قبول ندارم اين جور چيزها را. گفتند دولت 700 ميليون تومان داده براي هر کرسي! ما اصلاً اعتقاد نداريم که دولت به ماهو دولت وارد انتخابات شود. گرچه قبلاً رئيس‌جمهور و اعضاي دولت خارج از دولت و امکانات آن مي‌نشستند تشکيلات درست مي‌کردند و فعاليت حزبي و سياسي مي‌کردند هيچ منع قانوني هم نداشت، ولي ما اعتقاد نداريم. رسماً به خود من گفتند به خاطر اينهاست که با شما برخورد مي­ کنيم.

به رهبري گفتم ما به خاطر انقلاب سکوت مي‌کنيم

رييس جمهور در ادامه اظهار داشت: يک سال و نيم است که هر چه بوده به دولت گفته­ اند و ما پاسخ نداديم. باز هم خدمت مقام معظم رهبري گفتم بالاخره يک سال و هفت هشت ماه اين هجمه عظيم را يک دولت تحمل کند به خاطر انقلاب و به خاطر ارزش‌ها، به خاطر منافع ملي و وارد دعوا نشود، من سؤال کردم از ايشان. گفتم هر يک از دولت‌هاي قبلي بودند يک مورد از اين اتهام‌ها را تحمل مي‌کردند؟ ايشان گفتند نه. گفتم کشور را به هم نمي‌ريختند؟ ايشان فرمودند چرا مي‌ريختند. گفتم ما به خاطر انقلاب سکوت مي‌کنيم.

وقتي قرار شد اتهام بزنند متأسفانه حدي را رعايت نکردند

الآن عزيزي گفتند مذاکرات بي‌اذن رهبري با امريكا! ما مذاکره با امريكا مي‌کنيم؟ ! بالاخره وقتي قرار شد اتهام بزنند متأسفانه حدي را رعايت نکردند. مي‌گويند شما وقتي مي‌خواهي اتهام بزني يک حدي را بگذار که اگر خواستي يک موقع برگردي بتواني، اما اينها ديگر حدي نگذاشتند.

گفتند مادر احمدی نژاد عاقش کرده!

طرف پشت تريبون سخنراني کرده و با هزار تا تيتر منتشر کردند که فلاني مادرش عاقش کرده! مادر من بنده خدا سنش بالاست. پايش هم درد مي‌کند. حرکت هم برايش سخت است. از موقعي که اين را شنيده دائماً اينها را نفرين مي‌کند.

(تشويق حضار)

در تريبون‌ها هم اعلام مي‌کنند که خانواده فلاني همه عليه او هستند. کل خانواده ما جمع شدند، -کل منهاي يک - جمع شدند گفتند يک اطلاعيه بدهيم، گفتم نخير اصلاً کسي وارد نشود. يکي از کارهاي من اين است که دائم مادر خودم را آرام کنم و بگويم نگران نباشيد و مسئله‌اي نيست، تلفن مي‌زنند به يک زن سن بالاي تنها و يک حرف‌هايي مي‌زنند، بابا دعواي سياسي‌داري، يک حدي را رعايت کن. در هميشه روي يک پاشنه نمي‌چرخد.

مذاكره با امريكا را كار غلطي مي‌دانم

رئيس جمهور در ادامه گفت: ما پاسخ نداديم و الان هم نمي‌دهيم، معنايش اين نيست كه اين حرف‌ها درست است. عيبي ندارد، آبروي ماست ديگر. آبروي ما فداي انقلاب و ملت ايران. بدانيد كه نبرد اصلي ما با نظام سلطه و استكبار است. با صهيونيست‌ها و امريكايي است كه امروز توسط صهيونيست‌ها اداره مي‌شود. بيشترين هجمه را ما داشتيم و الآن هم داريم. امروز هم من مذاكره با امريكا را كار غلطي مي‌دانم. بله يك موقع ما داريم مي‌رويم توي يك جنگ رسانه‌اي و يا از موضع قدرت مي‌گوييم اگر حرفي داريد بياييد توي سازمان ملل بزنيد. هيچ وقت ما اصل گفت‌و‌گو را رد نكرديم، ولي گفتيم گفت‌و‌گو در فضاي عادلانه و احترام، گفتند اين يعني چي؟ گفتيم رفتارهايتان را درست كنيد، آدم باشيد. اين عين مواضع امام(ره) است. وزارت خارجه ما بدون اجازه رهبري مذاكره كرده؟! با كي مذاكره كرديم، اين حرفها را كي مي‌زند؟ براي چه مي‌زند؟ من مي‌دانم براي چه مي‌زنند، براي اين‌كه يك سال و نيم انواع اتهام‌هاي فساد را به دولت زدند ولي نتوانستند حتي يك برگ را اثبات كنند حالا آمدند و مي‌گويند دولت سازشكار شده و مي‌خواهد با امريكا بسازد!

رابطه‌هاي فاميلي و ارتباطاتشان را ببينيد!

اين را هم بدانيد اين كه در گوشه و كنار يك عده‌اي وارد و خارج دولت مي‌شوند به خدا هيچ ارتباطي به ما ندارد و هيچ برنامه‌اي در كار نيست. بلكه كساني اين‌ها را دارند پشتيباني مي‌كنند كه مورد حمايت همين كساني هستند كه دولت را متهم مي‌كنند، يك ذره كنكاش كنيد پيدا مي‌كنيد رابطه‌هاي فاميلي و ارتباطاتشان را ببينيد، متوجه مي‌شويد. هميشه افرادي آمدند و رفتند. هر جا هم من رسيدم صلاحيت افراد را فارغ از اين‌كه چپ است، راست است، بالا است، پائين است و... را بررسي كردم و گفتم برويد كنار يا فلاني بيايد.

ما يك جو عقل سياسي داريم كه نرويم با سوخته‌ها ببنديم

دكتر احمدي‌نژاد ادامه داد: مي‌گويند دولت رفته با فلاني ساخته، بابا فلاني سايه ما رو با تير مي‌زنه! (خنده حضار) به خدا مي‌زنه! بالاخره انسان بايد يك ذره هم انديشه بكند.

بالاخره ما يك جو عقل سياسي داريم كه نرويم با سوخته‌ها ببنديم.

(تشويق حضار)

ولي بدانيد خدا شاهد است، والله تا امروز احمدي نژاد و ياران اصلي احمدي نژاد يك جمله سياسي به معناي اين‌كه بخواهند كسي را جذب كنند يا يك كار تبليغاتي بكنند نداشته‌اند. ما قبول نداريم اين كارها را و دون شأن انسان مي‌دانيم.

بايد در قضاوت معيار داشته باشيم

رئيس‌جمهور با اشاره به برخي سخنان در خصوص ناراحتي علما از دولت اظهار داشت: ما 10 روز قبل جلسه داشتيم با تعداد كثيري از علماي تهران. آيا ناراحت بودند از دولت؟! بله ممكن است يك عده‌اي هم از كارهاي دولت ناراحت باشند، خب اين طبيعي است. اما ما بايد در قضاوت معيار داشته باشيم، اگر يك كار غلط است و همه عالم تأييدش مي‌كنند، ما بايد بگوييم غلط است و اگر درست است ولي همه عالم مي‌گويند غلط است، ما بايد بگوييم درست است.

يكي از اشتباهات ما اين بود كه تصور مي‌كرديم همه اجزاي نظام، مأموريت شان را درست انجام مي‌دهند

دكتر احمدي‌نژاد ادامه داد: بله دولت ضعف در اطلاع‌رساني دارد و يكي از اشتباهات دولت اين بود كه تصور مي‌كرد همه اجزاي نظام، همه با هم مأموريت شان را درست انجام مي‌دهند. گفتيم ما دولت هستيم و بايد كار خودمان را انجام بدهيم و دستگاه اطلاع‌رساني نظام هم بايد كارش را بكند. اينجا بود كه فاصله افتاد. ما اعتقاد نداشتيم كه مثل ديگران برويم روزنامه درست كنيم، شبكه درست كنيم حزب درست كنيم و فلان. فكر مي‌كرديم اين ما را از مسير اصلي انقلاب دور مي‌كند و اين هم تبعاتي دارد تبعاتش هم اين است كه حرفمان به مردم نمي‌رسد.

من (در ديدار رهبر معظم انقلاب با كارگزاران) گزارش دادم كه در تمام بخش‌هاي كشور حداقل 2، 3، 5 برابر كل دوره‌هاي قبل از اين كار شده. اينها روي زمين است. چيزي نيست كه من بخواهم ادعا كنم، همه اش قابل نشان دادن است. وقتي مي‌گوييم سيمان شده هشتاد ميليون تن اين قابل رؤيت است. مسائل كيفي نيست بلكه كمي است. البته كيفي هايش هم همين طور است.

هر آدم خوبي كه از دولت رفته بهترش آمده

رئيس‌جمهور در خصوص برخي انتقادات درباره خروج افراد از دولت گفت: هر آدم خوبي كه از دولت رفته بدانيد كه بهترش آمده. دولتي كه برنامه دارد، جابه‌جايي هم دارد. دولتي كه برنامه ندارد، جابه‌جايي ندارد؛ بدانيد تا لحظه آخر، تا ثانيه آخري كه در دولت هستيم، با همان احساس مسئوليت روز اول كار مي‌كنيم. به خدا هر لحظه من همكاري را ببينم كه ديگر با برنامه‌ها نمي‌كشد، مي‌گويم مخلصتم، نوكرتم جايت را بده به نفر بعدي.

به من مي‌گويند چرا از بعضي از همكارانت دفاع مي‌كني؟ در حالي كه بايد بگويند چرا دفاع نمي‌كني؟

دكتر احمدي‌نژاد ادامه داد: در مسائل جزئي نگر نشويم. به من مي‌گويند چرا از بعضي از همكارانت دفاع مي‌كني؟ من تعجب مي‌كنم در حالي كه بايد به من بگويند چرا دفاع نمي‌كني؟ چرا قوي دفاع نمي‌كني؟ كسي كه مظلوم شد نبايد از او دفاع كرد؟ چرا نبايد دفاع كرد؟ شما خودتان را جاي آن شخص بگذاريد، كه افرادي بدون هيچ سند و مدركي و فقط بر اساس يك تصميم سياسي هزاران اتهام به شما بزنند. انتظار نداريد كه من اگر مطلع بشوم، از شما دفاع كنم؟ سوگند خورديم. من يك بار از مقام معظم رهبري پرسيدم اين سوگند رياست جمهوري شرعي است؟ گفتند بله شرعي است. گفتم به لوازمش هم بايد پايبند باشيم؟ فرمودند بله بايد پايبند باشيد.

بعضي از كارهايي كه در دانشگاه انجام مي‌شود را قبول ندارم؛ تحت فشار جاهاي ديگر انجام مي‌شود!

رئيس‌جمهور اظهار داشت: در جلسه‌اي دانشجويي كه فكر كنم دو سال پيش در ساختمان بهشتي بود، يك عزيزي به من گفت چرا نمي‌گويي اطرافيانت دهانشان را ببندند؟ تعجب مي‌كنم. فضاي دانشجويي كشور بايد دفاع از آزادي باشد. من همينجا هم بگويم. بعضي از اين كارهايي كه الآن در دانشگاه انجام مي‌شود را من قبول ندارم و تحت فشار جاهاي ديگر انجام مي‌شود! من به وزير هم گفته ام كه قبول ندارم ولي خب در هزار جبهه الآن مشغوليم و اي كاش من خودم مي‌رسيدم كه بيايم و اين مسائل را در دست بگيرم.

بزرگترين نيروي پيش برنده كشور عبارت است از نيروي نخبه كه تمركزش در دانشگاهها ودر دانشجويان است. اگر به دانشجويان هم اطمينان نكنيم و ميدان ندهيم به چه كسي بايد ميدان بدهيم؟ ولي خب خيلي جاها هستند كه يقه وزير را مي‌گيرند و مي‌گويند بايد اين كار را انجام بدهي. خب ما تعدادي از آنها را متوجه مي‌شويم و برخورد مي‌كنيم. بالاخره اين مسائل هم هست.

شخص ديگري در سال 88 جرمي مرتکب شده و خودش در رفته و يکي ديگر را متهم کرده

دکتر احمدي‌نژاد با اشاره به ماجراي انتصاب رئيس سازمان تأمين اجتماعي گفت: «دولت تعهد داشته به پاکي و الآن هم پاک است. پاک پاک. نه اينکه حالا اين طرف و آن طرف تخلفي صورت نمي‌گيرد. اما نبايد آدرس غلط بدهند يک شخص ديگري در سال هشتاد و هشت جرمي مرتکب شده و خودش در رفته و يکي ديگر را جاي خودش گذاشته و متهم کرده بعد مي‌گويند آقا به اين نزديک هم نشويد. خب چرا نشويم؟! من که اطلاع دارم اين آدم پاک پاک است و هيچ نقش و مسئوليتي نداشته است.

مهم اين است که مديريت تغييرات دست کيست

دکتر احمدي‌نژاد با تأكيد بر اين که در حوادث منطقه دانشجويان بايد چند گام جلوتر را ببينند، گفت: «تحليل حوادث واقع شده که کار سختي نيست. خيلي‌ها هنر تحليلشان در اتفاقات گذشته خوب است اما اگر بپرسي خب بعد چي؟ چيزي ندارند. ببينيد عزيزان من. اينکه ملت‌ها و ملت‌هاي مسلمان الان دنبال عدالت و پاکي و آزادي و عزت هستند در آن شکي نيست و اين منحصر به ملت‌هاي مسلمان هم نيست و همه اين را مي‌دانستيم، تمام آن کساني که رصد مي‌کردند مسائل منطقه و دنيا را مي‌دانستند که جنبش‌ها، خيزش‌ها و حرکت‌هايي در آستانه وقوع است. مهم هم اين نيست که مردم مي‌خواهند انقلاب کنند يا تغييرات ايجاد کنند. مهم اين است که مديريت تغييرات دست کيست. در همين انقلاب خودمان اگر مديريت الهي امام نبود، انقلاب ملت ايران به دست مارکسيست‌ها و ليبرال‌ها له مي‌شد. امام بود که کشاند و رساند به هدف.

بايد بين اصل تحولات و مديريت تحولات تفکيک کرد

رئيس‌جمهور با تأكيد بر اين که بايد بين اصل تحولات و مديريت تحولات تفکيک قائل شد، گفت: اگر نتوانيم بين اصل تحولات و خواسته‌هاي واقعي مردم و مديريت تحولات تفکيک کنيم، دچار تناقض مي‌شويم و نمي‌توانيم پاسخگو باشيم. به ما مي‌گويند چرا در فلان کشور صددرصد تأييد کرديد در فلان کشور تأييد نکرديد؟ نمي‌توانيم جواب بدهيم. ولي اگر بتوانيم اصل تحولات را از مديريت آن تفکيک کنيم اولاً مي‌توانيم خواسته‌ها را مديريت کنيم، ثانياً دچار تناقض در مواضع نمي‌شويم.

مگر بيداري انساني چيزي جز بيداري اسلامي است؟

دكتر احمدي‌نژاد گفت: اما بيداري انساني. مي‌گويند چرا گفتيد بيداري انساني؟! خب مگر بيداري انساني چيزي جز بيداري اسلامي است؟ چرا ما گفتيم انساني؟ اين يعني ضد اسلام؟! روشن است. بگذاريد شش ماه ديگر بگذرد خواهيد ديد که موضع ما درست بوده است. البته از موضع رئيس‌جمهور. موضع رئيس‌جمهور که يک مسئوليت سياسي در جهان دارد، ديگران هم مي‌توانند حرف بزنند و مشکلي هم در دنيا ايجاد نمي‌شود.

اولاً اسلام يکي بيشتر نيست. خدا که يک دين بيشتر نفرستاده. اين اختلافات براي دين نيست براي پيامبران هم نيست براي مدعيان است. الآن اگر پيامبر خاتم حضرت محمد و حضرت عيسي باشند با هم دعوا مي‌کنند؟ وقتي اختلاف در اديان نيست چرا پيروان بايد دعوا داشته باشند؟ معلوم است که حلقه‌هاي واسط دعوا ايجاد مي‌کنند نه خود دين. آيا دين اسلام غير از براي انسان‌هاست؟ اسلام غير از بالا بردن انسان و تعالي انسان است؟ اسلام مکتب انسان‌ساز است و آمده براي بالا بردن انسان. ما بحث مديريت جهاني را مطرح کرديم و به موازاتش بايد بيداري انساني و عدالت اجتماعي را مطرح کنيم. اينها همه در يک راستاست.

روز قدس بايد در اين كشورهايي كه انقلاب كردند پرشورتر باشد

رئيس‌جمهور ادامه داد: من روز اول گفتم امريكايي‌ها دنبال نجات رژيم صهيونيستي هستند. در اين حوادث منطقه و الآن مي‌بينيم که آشکار شده است، تمام گسل‌هاي قديمي را فعال کردند و تمام کينه‌هاي فردي و اجتماعي و طايفه‌اي را در منطقه فعال کردند. الآن در اين کشور‌هاي عربي از جمله سوريه و ليبي، درست است که امريكايي‌ها اسلحه مي‌دهند ولي خود آنها هم خوشحال هستند. براي چي اينکار را مي‌کنند براي اينکه اينها قبلاً دعواي شخصي داشتند، غربي‌ها اين را شناختند و اين را فعال کردند و پول نفت خليج فارس مي‌رود براي آدم کشي در سوريه؛ دارد صرف نجات رژيم صهيونيستي مي‌شود. ما در يک جهتي حرکت کرديم که اين گسل‌ها فعال نشود.

کاري کردند که ترکيه به جان ايران بيفتد. ترکيه به جان سوريه بيفتد، سوريه به جان عراق و عراق به جان عربستان و عربستان به جان قطر و... نه اينکه اين نظام‌هاي ديکتاتوري را ما قبول داريم، بلکه بالاترين فريادها را ضد ديکتاتوري در مجامع عمومي من زدم، خيلي‌ها معتقدند اين تحولات ناشي از حرکات دولت نهم و دهم است. ولي به نظرم با اين تحولات مي‌بايست خيلي هوشمندانه برخورد کرد. چون عليه خودمان مي‌شود. به نظرم تا اينجا غربي‌ها از ما جلو هستند. موضوع رژيم صهيونيستي را از دستور کار ملت‌ها خارج کردند. اين خيلي بد است چون مي‌بايست فلش تمام اين تحولات به سمت رژيم صهيونيستي و نظام سلطه باشد. الآن شما چند تا از اين حرکت‌ها مي‌بينيد؟ ما ديروز در جمع سفرا مطالبه کرديم، گفتيم که در اين کشور‌هايي که مي‌گويند انقلاب شده بايد روز قدس آنها پر شورتر برگزار شود. معيار معرفي کرديم، ما گفتيم معيار مردمي بودن و پاک بودن، اين است که ببينيم چقدر ضد استکبار و ضد صهيونيستي است و اگر اينطور نبود، نمي‌تواند مردمي باشد.

نبايد ما اجازه بدهيم جنگ شيعه و سني در منطقه راه بيفتد. به ضرر ماست. بايد مراقب باشيم، ما نبايد ارگان تبليغاتي تحولات منطقه باشيم، ما بايد برويم در موضع هدايت و مديريت تحولات منطقه قرار بگيريم. اين‌ها را مي‌گوييم بعد مي‌گويند ما منحرف شده‌ايم. ما مي‌گوييم مسائل را عميق تر ببينيم والا مي‌شود ضد ما. همين الآن يکي از دوستان گفتند اگر در مسائل سوريه اتفاقي بيفتد، ما تحت فشار قرار مي‌گيريم و کسي يک سال قبل اين را بفهمد و بگويد، بايد بگوييم منحرف شده است؟! بعضي‌ها نه اين که در داخل هر حرفي زدند و بعد ماله کشيدند، خيال مي‌کنند سياست خارجي هم همين‌طور است.

امروز در کشور فصل همدلي است

دكتر احمدي‌نژاد اظهار داشت: از اين حرف‌ها بسيار است. اين‌ها را بگذاريم کنار. چه کار بايد بکنيم؟ بعضي موارد را بعضي دوستان گفتند؛ در زمينه‌هاي علمي، انجمن‌هاي علمي، کارهاي زيربنايي، برنامه‌هاي اقتصادي، اينها را بايد دنبال کنيم. اما امروز در کشور فصل همدلي است، ما ديديم تمام اين فشار دشمن را مي‌اندازند گردن دولت، يک آقايي که در همان جلسه‌اي که گفتم من شرکت کردم و حرف درست کردند در يک جلسه‌اي شروع مي‌کند به فحش دادن به دولت، که دولت عمداً بازار را به هم زده و اقتصاد را براي فلان هدف بهم زده، خب به گوش من رسيد.

مقام معظم رهبري در هفته قوه قضائيه به مشهد رفته بودند ما هم به ملاقات ايشان رفتيم. ايشان به من گفتند مسائل تحريم را يک طوري براي مردم بگو. من به ايشان گفتم من نمي‌توانم بگويم، اگر من بگويم انعکاس آن بين‌المللي مي‌شود و دشمن سوءاستفاده مي‌کند و اميدوار مي‌شود. گفتند خب يک طراحي بکن گفتيم بسيار خوب ما يک تدبيري مي‌کنيم. تدبير کرديم مديران اقتصادي دولت رفتند در مراکز اصلي کشور توضيح دادند. نخستين جا همان جايي بود که اين آقا به دولت فحش داده بود آن آقا در آن جلسه نيامد اما همان روز دوباره يک مصاحبه کرد که هرکس مشکلات امروز را به تحريم‌ها ربط بدهد خائن است.

گذشت تا جلسه هفته قبل (ديدار رهبري با کارگزاران نظام) باز من ملاقات داشتم با مقام معظم رهبري گفتم بگذاريد ما اطلاعاتي در اين جلسه بدهيم گفتند ندهيد، مشکل پيدا مي‌شود بالاخره از موضع رئيس‌جمهور نبايد اين حرف‌ها زده بشود و من نگفتم و سربسته رد شدم. يک جنگ تمام عيار است آنهايي که اقتصاد مي‌خوانند مي‌دانند وقتي بانک مرکزي از دور خارج شود يعني چه در تجارت خارجي.

آنهايي که فحش مي‌دهند مي‌دانند فضا چگونه است البته نه بدنه شان بلکه رؤساي جريانات سياسي، فکر کردند فرصتي پيدا کردند و آمدند دولت را بزنند.

بعد از سفر لبنان و بعد از اجراي هدفمندي يارانه‌ها من مطمئن بودم که داخل و خارج براي زدن دولت متحد مي‌شوند

رئيس‌جمهور ادامه داد: دولت کجا کوتاه آمده است؟ نمي‌گويم ضعف نيست ضعف هم وجود دارد ولي ما داريم تلاش مي‌کنيم ولي خيلي حلقه‌ها به هم پيوند شده است در داخل و خارج، بعد از سفر لبنان بعد از اجراي هدفمندي يارانه‌ها من مطمئن بودم که داخل و خارج براي زدن دولت متحد مي‌شوند. اين حرف‌هايي که من مي‌زنم مستند است

گفتند اقتصاد زيگزاگي در حالي که ما تنها دولتي هستيم که زيگزاگي عمل نکرديم از اول گفتيم اين 10 تا برنامه، الآن هم داريم همان‌ها را دنبال مي‌کنيم اين‌ها قابل اثبات است. ممکن است برنامه ما ضعيف بوده، جامع نبوده و يا در اولويت نبوده است ولي همان‌هايي که در روز اول گفتيم همان‌ها را داريم انجام مي‌دهيم.

خدا بخواهد تمام تحولات دنيا در يک چشم به هم زدني به سامان مي‌رسد

اما الآن بايد چه کار کنيم؟ اولاً ماه مبارک رمضان است به‌عنوان يک برادر کوچک بالاخره من 56 سالم دارد تمام مي‌شود از روزي که خودم را شناختم در فضاي انقلاب بودم الآن هم به فضل الهي هستم اگر نفس باشد با همان قدرتي که شما هستيد ما پشت سر شما انقلابي هستيم (تکبير)

اما ماه رمضان است ماه جامعي است، همه وجود انساني انسان را ماه رمضان پر مي‌کند به همه ابعاد وجودي انسان پاسخگو است در اين ماه ما بايد رابطه مان را با خدا درست کنيم اين يک کليد است، اين رابطه اگر دچار آسيب بشود بقيه آن ديگر ارزشي ندارد. رابطه مان را با خودمان درست کنيم تمام اين حوادث لهوا و لعبا است همه‌اش آزمايش است هيچ يک از اين‌ها اصالت ندارند خدا بخواهد تمام تحولات دنيا در يک چشم به هم زدني به سامان مي‌رسد به خدا هيچ کاري ندارد اين‌ها همه‌اش بهانه است براي بالا کشيدن من و شما که بالا برويم اگر کسي بين خودش و خدا يک مسير کمالي و صعودي معنوي را طي نمي‌کند محال است که بتواند در جامعه نقش سازنده ايفا کند، اين راه بسته است. يکي از مشکلات ما الآن اين است: بعضي آقايان جا ماندند و جلو نيستند و مي‌خواهند به ضرب و زور اين‌ها را درست کنند و مي‌خواهند کساني را که جلو بودند را متوقف کنند. بايد خودمان حرکت کنيم حالا هر اتفاقي بيرون بيفتد نخستين انعکاسش بايد بر معنويت من وشما باشد، سر و صداها و سرگرمي‌ها مي‌آيند

ماه رمضان است، بايد توجهات خيلي عميق باشد. جامعه دانشجويي و فضاي دانشگاهي بايد عميق‌ترين تحليل‌ها را از فضا داشته باشد.

نبايد اجازه بدهيم چند نفر آدم پشت صحنه بنشينند و انديشه ما را برنامه‌ريزي کنند

رئيس‌جمهور تأكيد كرد: به من مي‌گويند تو چرا سايت و روزنامه نمي‌خواني؟ گفتم خيلي روشن است من نبايد اجازه بدهم چند نفر آدم پشت صحنه بنشينند وقت من و انديشه من را برنامه‌ريزي کنند، آن‌ها به من بگويند امروز اولويت چيست و راجع به چه چيزي فکر بکن اين بد است، از صدها مرکز ما بايد اطلاعات را بگيريم بعد ببينيم اولويت چيست.

شايد امروز فضاي دانشگاه فضاي پرنشاطي نباشد شما بايد پرنشاطش کنيد. بله سختي دارد، ممکن است همين مدير دانشگاهي که در همين دولت آمده شما را تعليق بکند. شما بايد بايستيد اگر نايستيد که درست نمي‌شود بله من هم بايد با آن مدير برخورد کنم.

به خدا حکومت براي حکومت، براي ما نيست

دكتر احمدي‌نژاد ادامه داد: ارزش‌هاي الهي و انقلاب يک امانتي است که به اين سادگي به دست نيامده است. آرمان‌هاي الهي يک چيز بين اين حزب و آن گروه، اين دسته و آن جناح نيست. خدا نيامرزد آن کساني را که بازي جناح بازي را در اين مملکت باب کردند و همه ارزش‌ها را کردند دست دوم، تقوا را کردند دست دوم، اخلاق را کردند دست دوم، همه‌اش شده قدرت، اين مال ما نيست. بابا به خدا حکومت براي حکومت براي ما نيست که من به پستي برسم و از همين پست براي حفظ آن استفاده کنم. اين براي ما نيست. انقلاب براي عدالت و آرمان‌هاست، حکومت براي آرمان‌هاست، پست براي آرمان‌هاست، مسئوليت براي آرمان‌هاست. در دوره جواني بايد اين را تمرين کنيم. در جواني بايد اينها در اعماق دل ما نهادينه بشود والا بعداً کار سخت مي‌شود.

اخلال در بازار کالا

اين امواجي که درست کردند در بعضي کالاها اينها مديريت مي‌شود گرچه به سختي. پارسال پدر دولت را درآوردند که چرا واردات مي‌شود؟ قفل کردند هر چه گفتيم بابا اين واردات دان مرغ است، بايد بيايد، اين علوفه است، بايد بيايد گفتند شما خائنيد! 6 ماه عقب انداختند. اين ها مي‌گذرد.

من نگران مسائل بزرگترم

رئيس‌جمهور در ادامه اظهار داشت: من نگران مسائل بزرگترم. بايد مراقب باشيم اصل ما، اصل موجوديت ما، اصل آرمان‌هاي ما زير سؤال نرود، بايد مراقب باشيم که چشم باز نکنيم ببينيم تمام مردم منطقه مقابل ما هستند، دشمن ببردشان. بايد مراقب باشيم. مراقب خودمان باشيم.

بنده هم در آرزوي ياران هشتاد و چهاري هستم

دكتر احمدي‌نژاد در آخرين بخش از سخنان خود گفت: ماه رمضان است، دعا کنيد خيلي کارها با دعا درست مي‌شود. ماه سرنوشت است. از خدا بخواهيم بهترين سرنوشت را براي کل بشريت رقم بزند، براي کشور، براي انقلاب، براي آرمان‌هايمان، براي رهبري، براي خادمان دعا کنيد. به قول دوستي بالاخره ديکته نانوشته غلط ندارد. به شما بگويم تا الآن ما را براي کاري که نکرديم مورد سؤال قرار ندادند همه‌اش براي کارهاي انجام شده بوده است. اشتباه داريم، مشکل داريم، از خدا بخواهيد که اينها را خودش با لطف خودش جبران کند و بپوشاند.

و جمله آخر اينكه همين طور که برخي دوستان گفتند ما در آرزوي احمدي‌نژاد 84 هستيم بنده هم در آرزوي ياران هشتاد و چهاري هستم.