رییس جمهور تصریح کرد: دولت با امام، ‌شهدا و ولایت، عهد بسته که مسیر آرمان ها و اهداف بلند انقلاب را تا آخر ادامه داده و در این مسیر هیچگونه هراس و نگرانی نداشته باشد.

دکتر محمود احمدی نژاد در اجتماع پرشور مردم آغاجاری با بیان اینکه امروز روزی است که باید تمام نقاط ایران را ساخته و آباد کنیم، گفت: خدای متعال یک امانت و ماموریت برعهده ملت ایران قرار داده ، تاریخ ، فرهنگ و عشق ملت ایران به پیامبر عزیز اسلام(س) و عشق به اهل بیت پاک ایشان یک امانت الهی است.

رییس جمهور اضافه کرد: فرهنگ انسانی، صلح طلبی ، همبستگی، کریمانه زیستن، حق طلبی و سرزمینی سرشار از منابع و استعدادهای الهی امانات الهی برای ملت ایران محسوب می شود.

دکتر احمدی نژاد خاطر نشان کرد: خداوند متعال در نقطه مقابل این امانت، یک ماموریت بر عهده ملت ایران گذاشت که همان ساختن یک الگوی متعالی انسانی و الهی جامعه‌ای پیشرفته، مومن و پاک است که مردم در زندگی از آن اظهار رضایت کرده و خوشنودی داشته باشند.

رییس جمهور اظهار داشت: باید ایران را آنطور که شایسته است آباد کنیم؛ اول برای سعادت و رفاه خودمان و بعد برای استقرار صفا و پاکی در جهان و تبدیل شدن به نقطه اتکا ملت ها بسازیم.

دکتر احمدی نژاد گفت: باید دست به دست هم با برادری، محبت و همدلی برای پیشرفت کشور گام برداریم.

رییس جمهور با بیان اینکه برای استقرار عدالت و توحید در ابتدای راه قرار داریم، افزود: آرمان بلند ما رسیدن به جامعه سعادتمندِ سرشار از توحید و عدالت است و این شعار و هدف انقلاب ما است.

دکتر احمدی نژاد گفت: اگر حقیقت اسلام در جهان جاری شود، همه ملت ها را فراخواهد گرفت و از این منظر ما دنبال برپا کردن جامعه اسلامی حقیقی هستیم که راه آن برداشتن بی عدالتی ها و موانع و برقراری عدالت و دوستی و برقراری اقتصاد اسلامی در جهان است.

وی تصریح کرد: امروز در ابتدای اسلامی شدن هستیم و این کار را باید خودمان شروع کنیم، باید فضای عمومی کشور فضای متعالی باشد .

رییس جمهور درباره چگونگی ساختن کشور گفت: همه جای ایران جزء کشور است و هیج تفاوتی بین تهران و شهرستان آغاجاری وجود ندارد.

دکتر احمدی نژاد تاکید کرد : دولت به خادمی ملت ایران و آغاجاری افتخار می کند و نوکری شما را با هیچ چیزی عوض نمی کند، تا روزی که توان داریم مصمم هستیم در مسیر انقلاب تلاش کنیم و اگر همه دنیا بسیج شوند نمی توانند ما را از تصمیمان منصرف کنند.

دکتر احمدی نژاد گفت: دولت با اتکا به خدا و پشتیبانی مردم برای فشارها، بهانه جویی ها و هیاهوهای مختلف شیاطین و بدخواهان ارزشی قائل نبوده و هیچگونه نگرانی و هراسی از آن به دل راه نداده است و همه جان خود را فدای یک نفس ملت و مردم آغاجاری می دانیم.

رییس جمهور تصریح کرد: دولت با امام، ‌شهدا و ولایت، عهد بسته که مسیر آرمان ها و اهداف بلند انقلاب را تا آخر ادامه داده و در این مسیر هیچگونه هراس و نگرانی نداشته باشد.

وی با اشاره به اقدامات دولت برای شهرستان آغاجاری گفت: در ایجاد صنایع پایین دستی پتروشیمی ، اولویت با شهرستان آغاجاری است و دولت با ارائه تسهیلات از آن حمایت می کند؛ دولت همچنین امکانات و تسهیلاتی برای عمران و آبادانی و رفاه مردم این شهرستان فراهم خواهد کرد.

رییس جمهور همچنین با اشاره به ویژگی مردمان آغاری اظهار داشت : مردم این دیار، مردمانی مومن، پرتلاش، باصفا و مدافعان حقیقی انقلاب و ارزش های الهی هستند؛ مردم آغاجاری همیشه برای ایران مفید بوده و هرچه از مردم این دیار ثبت شده است؛ خوبی، صفا، شجاعت و مردانگی است.