دکـتر احمــدی‌نژاد: کدامتان جرات دارید در سازمان ملل اینگونه علیه آمریکا صحبت کنید؟ آنهایی که به دنبال مـال و منال و سهمیه و قاچاق و بورس و ... هسـتند به دنبال سـازش با آمریکا هستند نه ما....

به گزارش «پایگاه خبری تحلیلی رئیس جمهور ما»؛ دکـتر محمود احمــدی‌نـژاد ، رئیس جمهور سابق کشـورمان با همایش استانداران سراسر کشـور در ۱۲ مهرماه سال گذشتـه گفت :

همان روزنامه ای که ادعای رویه انقلاب دارد ، روز قبل از سفر به نیویورک نوشت که فلانی می خواهد سازش کند با آمریکا! من می خـواهم سـازش کنــم؟!
شـما در تهران جـرات ندارید اینگـونه علیه آمریـکا صـحبت کنید!

هیچ کدامتان جـرات ندارید!

اگر داشتید در این ۳۰ سال می زدید ، یک دهم را می زدید.

نزدید! پایـتان را که از ایـران بیـرون می گـذارید همه محافظه کار می شوید و می روید در لانه ها…

کدامتان جرات دارید در سازمان ملل اینگونه علیه آمریکا صحبت کنید؟
ما می خواهیم سـازش کنیم؟!
برای چه باید سـازش کنیم؟!
آنهایی که به دنبال مـال و منال و سهمیه و قاچاق و بورس و … هسـتند به دنبال سـازش با آمریکا هستند نه ما….