آقای دکتر! شما چند وقت پیش گفتید که منتظر یاران 84 خود هستید. من از 84 با شما بوده ام و هنوز هم به شما و آرمان هایتان پایبندم. به ما نیز همچون شما، برچسپ انحرافی زده اند و برایمان مشکلات بسیاری ایجاد کرده اند. اما ما هنوز بر سر عهدی که سال 84 با شما و رهبری بستیم، ایستاده ایم حتی اگر هزار بار هم به ما بگویند انحرافی.

همایش حاشیه حضور، دقایقی پیش در اصفهان به کار خود خود پایان داد. در این همایش دکتر احمدی نژاد، مهندس مشایی و جمعیتی بالغ بر هزار نفر از اصفهان جوانان اصفهان حاضر بودند. خبرنگار شبکه ایران، برخی حواشی این همایش را گزارش کرد:
• برخی سایت های مخالف دولت، این همایش را انتخاباتی معرفی کرده و شایع کرده بودند مهندس مشایی در جریان این همایش، رسما اعلام کاندیداتوری خواهد کرد. اما رییس دبیرخانه جنبش عدم تعهد، صرفا به عنوان یک مستمع در جمع حاضر بود و حتی سخنرانی هم نکرد.
• رییس جمهور در بخشی از سخنان خود در این همایش، با اشاره به بداخلاقی های برخی کاندیداهای احتمالی ریاست جمهوری و اطرافیانشان گفت: یکی از آقایان که خیلی به دولت بد و بیراه می‌گوید و هر روز به دولت تهمت می‌زند، یک دوره فرصت گیرش آمد و همان دوره استفاده کرد و 10 - 11 میلیارد بُرد. چهار - پنج سال است که دنبالش هستیم که آن را برگرداند، اما انگار نه انگار. 25 - 26 میلیارد به رفیقش داده و او هم به دنبال کاسبی رفته است. زد و بند برای یک عده امروز عادی شده است. یک آقای دیگری هم که نسبت به دولت خیلی تند است، یک‌بار پیش من آمد و بحث کرد که انقلاب باید حفاظت شود و لذا نیاز به حزب دارد. این احزاب باید رقابت کنند تا انقلاب حفظ شود. من پرسیدم که چگونه؛ او جواب داد که دو جناح داریم که برای فعالیت نیاز به پول و هزینه دارند. من پرسیدم خب چه کار کنیم و او جواب داد دو شرکت نفتی را به آنها بدهید و از آنان پول نگیرید تا انقلاب را حفظ کنیم. به او گفتم همین را بنویس و به من بده، او نوشت و من الان نامه را در خانه دارم (خنده حاضران). من گفتم قرار بود ما از خودمان برای انقلاب مایه بگذاریم نه اینکه...
رییس‌جمهور در این هنگام، در پاسخ به یکی از حاضران که خواست اسم این افراد را فاش کند، گفت: خودشان، خودشان را لو می‌دهند.

• حین سخنرانی رییس جمهور، یکی از حاضران خطاب به وی گفت: آقای دکتر! شما چند وقت پیش گفتید که منتظر یاران 84 خود هستید. من از 84 با شما بوده ام و هنوز هم به شما و آرمان هایتان پایبندم. به ما نیز همچون شما، برچسپ انحرافی زده اند و برایمان مشکلات بسیاری ایجاد کرده اند. اما ما هنوز بر سر عهدی که سال 84 با شما و رهبری بستیم، ایستاده ایم حتی اگر هزار بار هم به ما بگویند انحرافی.
• یکی دیگر از حاضران، در پایان سخنرانی رییس جمهور، درخواست کرد که اجازه دهد تا دست وی را ببوسد. هنوز رییس جمهور فرصت پاسخ دادن نیافته بود که این فرد به روی سن رفت و خود را به احمدی نژاد رساند. دکتر احمدی نژاد وی را مورد تفقد قرار داد و با او روبوسی کرد.
• در پایان مراسم، چند تن از جوانان بسیجی نزد رییس جمهور آمدند و از او خواستند چفیه شان را تبرک کند.
• حاضران به بهانه های مختلف و در جریان برگزاری مراسم، بارها شعار "احمدی، مشایی، دو یاور ولایی"، "چپ، راست، کارگزار، علیه اسفندیار"، "احمدی احمدی حمایتت می کنیم" سر می دادند.
• برخی از شرکت کنندگان در همایش گویا از مخالفان مهندس مشایی بودند. این گروه که در گوشه ای از سالن اجتماع کرده بودند، هر گاه که با شعارهای حمایتی جمعیت از مهندس مشایی مواجه می شدند، شعار "مرگ بر ضد ولایت فقیه" سر می دادند، که البته جمعیت نیز، در پاسخ به این افراد یکپارچه شعار می دادند: "احمدی، مشایی، دو یاور ولایی" و "احمدی، مشایی، دو یاور رهبری". پس از چند بار رد و بدل شدن این شعارها، گروه مخالفان تا پایان مراسم سکوت کرده و همایش به آرامی به پایان رسید.
• دکتر احمدی نژاد در پایان مراسم از برخی حاضران، از جمله اسفندیار رحیم مشایی، برای حضور روی سن دعوت کرد. به محض حضور مشایی روی سن، جمعیت حاضر در سالن، یکپارچه شعارهایی در حمایت از مهندس مشایی و دعوت او به پذیرش کاندیداتوری در انتخابات سر دادند.
• مهندس مشایی، به رغم درخواست حاضران، از سخنرانی امتناع کرد، اما با دیگر شرکت کنندگان در همایش به هنگام خواندن سرود "ای ایران" همسرایی کرد.