دکتر محمود احمدی نژاد در دیدار 'اوو مورالس' با تسلیت درگذشت رییس جمهور فقید ونزوئلا اظهار داشت: چاوز شخصیت بزرگی بود که روحی انقلابی داشت و امروز تصور اینکه این برادر مبارز و انقلابی در کنارمان نیست بسیار غم انگیز و سخت است.

روسای جمهور ایران و بولیوی با تسلیت درگذشت هوگو چاوز بر ادامه راه وی در سایه وحدت و همبستگی تاکید کردند.
دکتر محمود احمدی نژاد صبح امروز (جمعه) به وقت محلی در دیدار "اوو مورالس" با تسلیت درگذشت رییس جمهور فقید ونزوئلا اظهار داشت: چاوز شخصیت بزرگی بود که روحی انقلابی داشت و امروز تصور اینکه این برادر مبارز و انقلابی در کنارمان نیست بسیار غم انگیز و سخت است.

وی خاطرنشان کرد: چاوز دوست بسیار صمیمی و وفادار برای همه ملت ها بود و از این بابت نیز فقدان وی بسیار تاثرانگیز است.

رییس جمهور کشورمان اظهار داشت: امروز دوستداران و همراهان چاوز در ونزوئلا دور هم گرد آمده و معنای این اجتماع عظیم این است که چاوز زنده است و راه او ادامه خواهد داشت.

دکتر احمدی نژاد افزود: تا زمانی که مبارزه هست و عدالت وجود دارد،‌ چاوز نیز زنده خواهد ماند.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: امروز در ونزوئلا گرد هم جمع شده ایم تا با یکدیگر پیمان ببندیم و دست در دست یکدیگر قرار داده و پشتیبان و همراه هم در مسیر عدالت حرکت کنیم.

دکتر احمدی نژاد تصریح کرد: اگر چه ممکن است سران امپریالیسم از نبود چاوز خشنود باشند و خیال کنند که خلائی به وجود آمده است، اما به زودی خوشحالی آنها پایان خواهد یافت چرا که مردان بزرگی وجود دارند که راه چاوز را ادامه خواهند داد.

رییس جمهور با بیان اینکه منطقه آمریکای لاتین در حال تحول بوده و ملت های این منطقه بیدار شده اند، اظهار داشت: امروز برخلاف گذشته از سلطه امپریالیسم در منطقه آمریکای لاتین کاسته شده و هر روز به تعداد رهبران انقلابی این منطقه افزوده می شود و چاوز نقش مهمی در بیداری این منطقه داشته است.

دکتر احمدی نژاد در ادامه با تاکید بر لزوم تقویت هر چه بیشتر روابط ایران و بولیوی گفت: باید در کنار یکدیگر با تقویت هر چه بیشتر روابط در مسیر پیشرفت و برقراری عدالت در جهان حرکت کنیم و ایران به رهبران انقلابی و مردم مقاوم آمریکای لاتین افتخار می کند.

اوو مورالس رییس جمهور بولیوی نیز در این دیدار فقدان هوگو چاوز را حادثه ای غم انگیز توصیف و اظهار داشت: اگر چه چاوز به لحاظ فیزیکی در بین ما نیست، اما در قلب و روح ملت ها زنده است و باید راه او را ادامه دهیم و عشق به ایشان بوده که امروز سران بسیاری از کشورها را دور هم جمع کرده است.

مورالس مقاومت خستگی ناپذیر ملت بزرگ ایران در مقابل امپریالیسم را تحسین برانگیز دانست و اظهار داشت: بولیوی خود را در کنار ملت ایران می داند و دست وحدت به ایران می دهد تا در کنار هم مسیر مبارزه با امپریالیسم را پیش ببریم.

وی بر تحکیم روابط ایران و بولیوی تاکید کرد و گفت: باید در مقابل امپریالیسم همکاری و هماهنگی های خود را به طور روزانه افزایش دهیم.