نگاه ملت ما به فراز بالاتری کشیده شده است و ملت ما در طبقه سیصدم هستند، آنگاه برخی در زیرزمین برای ملت نقشه می‌کشند و ادبیاتشان هم مفهوم نیست/ انقلاب یک حرکت برای رسیدن عدهای به قدرت نبود بلکه یک گام بلند و اتفاق بزرگ در مسیر کمال جامعه بشری بود. انقلاب آمد تا حلقه میان جامعه و آسمان‌ها باشد و حلقه انسان‌ها میان انسان‌ها و تعصبات را کنار بزند.

رییس‌جمهور گفت: عده‌ای که دو هزار کیلومتر از ملت عقب هستند، چنین اتفاقی نخواهد افتاد که ملت اینها را دو پله بالاتر ببرد.

در زیرزمین برای ملت نقشه می‌کشند

به گزارش ایسنا، محمود احمدی‌نژاد در جمع جوانان و نخبگان اصفهان اظهار کرد: نگاه ملت ما به فراز بالاتری کشیده شده است و ملت ما در طبقه سیصدم هستند، آنگاه برخی در زیرزمین برای ملت نقشه می‌کشند و ادبیاتشان هم مفهوم نیست.

وی تصریح کرد: طراز ملت ایران بالا کشیده شده و جهانی نگاه می‌کند و به دنبال عدالت جهانی و تولید جهانی هستند. یک عده اما دو هزار کیلومتر عقبند و هرگز چنین نخواهد شد که ملت اینها را دو پله بالاتر از خود بگذارد.

رییس‌جمهور با بیان اینکه "امروز مسئولیت ملت ایران مسئولیتی تاریخی و بزرگ است"، افزود: مقاطعی در ایران گذشت که عده‌ای تصور کردند به قله رسیدند، اما بعد معلوم شد که اینگونه نبوده است. تصور به قله رسیدن و اطمینان خاطر یعنی سکون و توقف و گاه حتی عقب‌گرد که خیلی‌ها دچار آن شده‌اند. آنها فکر کردند انقلاب که شد و حکومت جمهوری اسلامی شکل گرفت، همه‌چیز تمام شد و به قله رسیدند اما همین احساس اطمینان یکی از خطرهای بزرگ در مسیر کمال است و سکون و حتی سقوط در پی دارد.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه "حرکت کمالی یک حرکت بی‌نهایت است"، اظهار کرد: انقلاب ما یک انقلاب عظیم بود که بنیان‌های فکری، اخلاقی ما را متحول کرد اما خیلی‌ها خیال کردند که جمهوری اسلامی که شد، همه چیز تمام شد و به دنبال کارهای خودشان افتادند و امروز شما می‌بینید که چه خبر است.

وی با اشاره به فضای معنوی زمان انقلاب گفت: اگر در جمع نیروهای انقلاب کسی حتی به اندازه نیم ساعت به فکر خودش بود، از چشم دیگران می‌افتاد. افرادی بودند که حقوق نمی‌گرفتند یا بخشی از حقوقشان را برمی‌گرداندند اما متاسفانه آن غفلت و اطمینان خاطری که گفتم، برخی را به جایی رسانده در دریافت حقوق مسابقه می‌دهند.

قرار بود ما از خودمان برای انقلاب مایه بگذاریم نه اینکه...

احمدی‌نژاد ادامه داد: یکی از آقایان که خیلی به دولت بد و بیراه می‌گوید و هر روز به دولت تهمت می‌زند، یک دوره فرصت گیرش آمد و همان دوره استفاده کرد و 10 - 11 میلیارد بُرد. چهار - پنج سال است که دنبالش هستیم که آن را برگرداند، اما انگار نه انگار. 25 - 26 میلیارد به رفیقش داده و او هم به دنبال کاسبی رفته است. زد و بند برای یک عده امروز عادی شده است. یک آقای دیگری هم که نسبت به دولت خیلی تند است، یک‌بار پیش من آمد و بحث کرد که انقلاب باید حفاظت شود و لذا نیاز به حزب دارد. این احزاب باید رقابت کنند تا انقلاب حفظ شود. من پرسیدم که چگونه؛ او جواب داد که دو جناح داریم که برای فعالیت نیاز به پول و هزینه دارند. من پرسیدم خب چه کار کنیم و او جواب داد دو شرکت نفتی را به آنها بدهید و از آنان پول نگیرید تا انقلاب را حفظ کنیم. به او گفتم همین را بنویس و به من بده، او نوشت و من الان نامه را در خانه دارم (خنده حاضران). من گفتم قرار بود ما از خودمان برای انقلاب مایه بگذاریم نه اینکه...

خودشان، خودشان را لو می‌دهند

رییس‌جمهور در این هنگام، در پاسخ به یکی از حاضران که خواست اسم این افراد را فاش کند، گفت: خودشان، خودشان را لو می‌دهند.

احمدی‌نژاد ادامه داد: انقلاب یک حرکت برای رسیدن عدهای به قدرت نبود بلکه یک گام بلند و اتفاق بزرگ در مسیر کمال جامعه بشری بود. انقلاب آمد تا حلقه میان جامعه و آسمان‌ها باشد و حلقه انسان‌ها میان انسان‌ها و تعصبات را کنار بزند.

وی با بیان اینکه "مسئولیت انقلاب یک مسئولیت جهانی است"، اظهار کرد: انقلاب برای نجات نوع انسان و بشریت آمد و نجات بشریت، در این است که عدالت حاکم شود. عدالت نقطه آغاز رهایی انسان است و تا عدالت نباشد، هیچ ارزشی در جهان مستقر نخواهد شد.

احمدی‌نژاد اضافه کرد: ماموریت امروز ما ساختن ایران و تلاش برای رساندن اندیشه جهانی به عدالت و عدالت‌گستر یعنی آن یگانه هستی است و جهان برای این امر در حال آماده شدن است و ما باید به سرعت ایران را سروسامان دهیم.

پیروزی با صابران است

رییس قوه مجریه گفت: در اوج قضایای هسته ای که می گفتیم پیروز هستیم کسی پیغام داد که اینها ادعایی بیش نیست و تصور می کرد که مثلا از جایی پیش بینی می کنیم اما به او گفتم که ما حرف خدا را قبول داریم که فرموده « پیروزی با صابران است».

احمدی نژاد افزود: وقتی گفتم دولت بعدی انقلابی و آرمانی تر از این دولت خواهد بود برخی ها سوال کردند چرا این را می گویی؟ که من در پاسخ آن ها گفتم آیا ملت ایران هم اکنون نسبت به گذشته به دنبال آرمان های فطری بالاتری نیست؟

یک اتفاق بزرگ لازم است

وی با بیان اینکه "من تردید ندارم که شرایط با وجود همه تحریم‌ها و فشارها، به سرعت عوض خواهد شد و تنها یک حرکت حماسی می‌خواهد که ما را از روی یک یال به روی یال اصلی بیندازد و همه شرایط را عوض کند"، افزود: همه کسانی که در مقابل حرکت الهی ملت ایستاده‌اند، چه داخلی و چه خارجی، بسیار ضعیف‌تر از آنند که نشان می‌دهند. یک حرکت انفجاری، حماسی و یک اتفاق بزرگ لازم است. باید یک انرژی عظیم آزاد شود تا همه معادلات عوض شود و مطمئنا عوض خواهد شد. هیچ‌کس قادر نخواهد بود جلوی حرکت ملت ایران را بگیرد.

رییس‌جمهور در ادامه تاکید کرد: ما باید مرزبندی‌های کاذب را در هم بشکنیم و این را در ایران تجربه کنیم.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه "حماسه یعنی شکستن همه چارچوب‌هایی که ملت را متوقف می‌کند"، اظهار کرد: ما نیازمند یک تصمیم هوشمندانه و یک حرکت هستیم. فرصت‌ها و صحنه‌ها در پیش است. ما باید از این مرحله عبور کنیم. نیروی اصلی که می‌تواند حماسه خلق کند، نیروی جوانی و اراده و خلوص جوانی است که امروز در ایران ما موج موج در حرکت است. باید برای خلق حماسه آماده باشیم.

می خواهند آرزوها و آرمان‌های ملت را سرکوب کنند

احمدی نژاد ادامه داد: عده‌ای به دنبال این هستند که ملت را مأیوس و آرزوها و آرمان‌های آنان را سرکوب کنند اما من باور دارم که نسل امروز از این گردنه عبور خواهد کرد و مطمئنم که دور بعد، بسیار شکوفاتر و زیباتر خواهد بود.

رییس‌جمهور با تاکید بر اینکه "اگر یک ملت چیزی را بخواهد، کسی نمی‌تواند جلوی آن را بگیرد"، تصریح کرد: خواست یک ملت، تجلی اراده خدا است؛ چراکه یک ملت، آرمان‌های مشترک و فطری دارد و نمی‌تواند روی یک امر شیطانی مشترک شود.

احمدی‌نژاد با بیان اینکه "طراز ملت ما بالا رفته است و جهانی نگاه می‌کند"، گفت: اگر چهار - پنج حرکت دیگر در ایران انجام شود، ایران هیچ مشکلی ندارد. بسیاری از مشکلات ما تحمیلی است. ما باید خودمان را در طراز مدیریت جهان قرار دهیم و موانع موقتی که وجود دارد، مطمئنا برطرف خواهد شد.

به گزارش ایسنا، پس از سخنرانی رییس‌جمهور، جمعی از دانش‌آموزان بر روی سن در کنار احمدی‌نژاد به اجرای سرود پرداختند و به درخواست حاضران، مشایی نیز به روی سن رفت.