این ادعا که امام زمان(عج) فقط متعلق به شیعیان است و بقیه باید به دنبال فرد دیگری باشند، یا اینکه با ظهور امام زمان(عج)، دنیا پر از جنگ می شود و او با شمشیر انسانها را می کشد، دروغی بزرگ و برامده از یک اندیشه شیطانی و توطئه آمیز است. امام زمان(عج) متعلق به همه انسانهاست و ظهور خواهد کرد تا همه عقل ها و علم ها را کامل کند و دلها را به هم پیوند دهد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ در حاشیه سفر دکتر محمود احمدی نژاد به کشور ترکیه، جمعی از طلاب و دانشجویان ترکیه پنجشنبه ۷ اسفند ۹۳ ساعت ۲۰ به وقت ترکیه با دکتر محمود احمدی نژاد دیدار کردند.

متن سخنرانی ایشان به شرح ذیل می باشد:
پیامبران الهی برای اجرای عدالت، مبعوث شدند اما تمام شیطانها و قدرتمندان در برابر آنها صف آرایی کردند تا از انجام این ماموریت الهی ممانعت به عمل آورند. وقتی عدالت اجرا شود ، انسانها تعالی پیدا می کنند و انسانهای متعالی نیز زیر بار قدرتهای فاسد نمی روند، بنابراین اهتمام همه ما باید معطوف به قرار گرفتن در آن جایگاه بالا یعنی اجرای عدالت در جامعه بشری باشد. اگر توده های مردم یعنی ملتها خواستار عدالت نباشند، هیچ کس قادر به اجرای آن نخواهد بود، بنابراین لازم است ملتها را با عدالت آشنا کنیم و اهمیت و ضرورت آن را به روشنی تبیین و بازگو نماییم.
مجری عدالت باید پاک باشد زیرا کسی که هوای نفس و خودخواهی براو غلبه دارد، قادر به عدالت‌گستری و پیاده کردن آن نخواهد بود. کسی لازم است که عدالت را به درستی و بر اساس آنچه که خدای متعال فرموده است، بفهمد، از هیچکس نهراسد، محکم بایستد و عدالت را اجرا کند. بنابراین انسانها باید در مطالبه عدالت و اجرا کننده آن متحد و همزبان شوند.
در منطقه ما کسانی حضور دارند که به نمایندگی از آمریکا و اسرائیل مشغول جنگ افروزی هستند. امروز ما باید به دنبال وحدت مسلمانان باشیم تا در سایه آن بتوانیم ملتها را به اتحاد و برادری فرابخوانیم.
عدالت متعلق به همه آحاد بشر است و خدمت به انسانها نیز در استقرار عدالت متجلی می شود، بنابراین همه ما باید برای عدالت قیام کنیم و مطالبه عدالت و عدالت گستر را در جوامع انسانی فراگیر نماییم.
این ادعا که امام زمان (عج) فقط متعلق به شیعیان است و بقیه باید به دنبال فرد دیگری باشند، یا اینکه با ظهور امام زمان (عج)، دنیا پر از جنگ می شود و او با شمشیر انسانها را می کشد، دروغی بزرگ و برامده از یک اندیشه شیطانی و توطئه آمیز است. امام زمان (عج) متعلق به همه انسانهاست و ظهور خواهد کرد تا همه عقل ها و علم ها را کامل کند و دلها را به هم پیوند دهد.
ظالمین، قلدرها و شیطان صفت ها با امام زمان(عج) مخالفند. جرج بوش نیز که از شیطان درس گرفته است، اشتباه کرد و همه آنها به نفع امام زمان کار کردند و اقدامات آنها در جهت زمینه سازی برای ظهور آن حضرت بود که ان شاء الله به زودی برای جمع کردن بساط ظلم بی عدالتی، خواهد آمد.
روزی خواهد آمد که بساط قلدرها و صهیونیست ها برچیده می شود و هیچ کینه ، دشمنی ، فقر ، مرض و تحقیری در میان نخواهد بود. فرارسیدن آن روز مستلزم دست های متحد ملت هاست و خدا را شکر می کنیم که این دست ها دارد به هم گره می خورد و ان شاء الله آن روز را خواهید دید.(+)
"Our President, analytical news site"