رئیس دولت های نهم و دهم: "دولت آمریکا خود شیطان است. کسی را تهدید نمی کند؟ لشگر کشی نمی کند؟ دعوا درست نمی کند؟ سر کسی را نمی برد؟ یک کار می توانید بگویید که شیطان انجام می دهد اما دولت آمریکا انجام نمی دهد؟ آنها خود شیطان هستند. اگر شیطان بخواهد جلوی حکومت خلیفه الله را بگیرد باید یک نظم جهانی درست کند که جلویش گرفته شود. اینها تجلی شیطان است. بیشترین کشتار را در تاریخ انجام داده اند اما مدعی صیانت از حقوق مردم هم هستند. بمب اتم را شما ساخته اید و مردم را کشته اید بعد مدعی می شوید ما می خواهیم جلوی اینها را بگیریم. مدعی می شوند می خواهیم جلوی جنگ در خاورمیانه را بگیریم! مردک تو به اینها اسلحه می فروشی. برای بازی سلاح می دهی یا برای کشتار انسان ها؟"

جمعی از طلاب و فضلای حوزه های علمیه سراسر کشور، چهارشنبه ۹ تیرماه ۱۳۹۵ با دکتر محمود احمدی نژاد دیدار کردند.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ متن سخنان دکتر احمدی نژاد در این دیدار به شرح ذیل می باشد:

خدای بزرگ را سپاسگذارم که توفیق زیارت شما را عنایت فرمود به خصوص اینکه این دیدار در لیالی قدر است. شب قدر دو ویژگی مهم دارد. یکی نزول قرآن و دیگری نزول ملائکه و روح. بعضی می گویند مبارکی این شب به دلیل نزول قرآن است اما ظاهر این است، چرا که شب قدر قبل از نزول قرآن هم مبارک بوده است. یعنی این شب مبارک بوده و قرآن هم به مبارکی آن اضافه شده است.

مبارکی این شب هم به نزول ملائکه و روح است. ملائکه و روح به امام نازل می شوند ودر خدمت او قرار می گیرند. قرار است که برای مدیریت عالم و حرکت بشریت به سمت قله موعود برنامه ریزی شود. شب قدر مهم ترین شب سال است. به همین دلیل است که از هزار ماه بهتر است. اصلا باید بگوییم شب امام است. ماه رمضان هم ماه امام است. ماه رسیدن به امام است. ماه معرفت و همراهی با امام است. امام را اگر برداریم چه مبارکی دارد؟ البته همه شب های سال مبارک است اما به این معنای خاص وجود ندارد. همه عالم به امام باز می گردد. امام حلقه وصل است.

تفسیر دیگری نشود. این تعبیر ذوقی است اما خدا و انسان در امام به هم می رسند چرا که او حلقه وصل است. همه فیوضات الهی از مسیر امام به عالم هستی منتقل می شود. امیدوارم خداوند متعال به دست امام عصر علیه السلام در این شب ها بهترین سرنوشت را برای ملت ایران، رهبری عزیز و همه جهان رقم زده باشد و آن سرنوست این باشد که آخرین ماه رمضانی است که بدون درک حضور امام روزه می گیریم.

برخی از ما دعا و گریه می کنیم اما وقتی به عمق دلمان مراجعه می کنیم باور نداریم که این می تواند اتفاق بیافتد. اما بخدا شدنی است. خداوند وعده داده و وعده او تخلف ناپذیر و حتمی است. همه چیز را از خدا بخواهیم اما به چیزهای کوچک قانع نشویم. کوچک ها را هم بخواهیم چرا که کسی غیر او موثر نیست اما به اینها قانع نشویم. بالا برویم. برخی فکر می کنند خدا محدودیت دارد. باید بالا برویم. آن حد اعلایی که از خداوند می توانیم بخواهیم چیست؟ اگر بگویند بخواه؛ بین خود و خدا اگر ذره ای پایین تر از خدا بخواهیم ظلم به خودمان نیست؟ خودش را بخواهیم. ما در امور معنوی معمولا به خداوند تخفیف می دهیم اما در امور مادی نه!

اگر یک انبار طلا به ما نشان دهند و بگویند هر چقدر می خواهید طلا جمع کنید، واقعا کسی هست که نخواهد همه را در جیب بگذارد و برود؟ خداوند یک عمر است این موقعیت را فراهم کرده است که مثل او و الهی شویم اما ما حواسمان پرت می شود. جایی که خدا گفته تخفیف نده تخفیف می دهیم .جایی که گفته ندهید، می دهیم.

ما خیال می کنیم خدا خیلی دور است. چون فهممان از خدا به اندازه فهم از خودمان است. آیا خدا نزدیک تر است یا خودمان به خودمان؟ خدا از خودمان به خودمان هم نزدیک تر است. وعده اوست. برای کل بشریت و ملت ایران دعا کنید. تحقق همه آرمان های الهی در این عالم شدنی است اما بسته به اراده ما دارد.

ما می دانیم انسان گل سرسبد عالم هستی است. موهبت های فراوانی هم به او داده شده است. خداوند هم ظرفیت تجلی گری همه اسماء الهی را به انسان عنایت کرده اما به نظر برخی، این اسماء تبع اسماء دیگر است یا به تعبیر خودمان، ستون های اصلی است. بقیه بر روی آن ها بنا می شوند. یکی از این اصلی ها عزت است.

خداوند عزیز است و خواسته که انسان ها عزیز باشند. برای انسان هم کرامت ذاتی قائل است.” لقد کرمنا بنی آدم” خداوند می خواهد از این کرامت صیانت کنیم. بسباری از دستورات برای حفظ و ارتقاء انسان است. فقر چرا بد است؟ چون عزت انسان را مخدوش می کند. توهین، تحقیر تبعیض و… همینطور. حفظ و ارتقاء عزت مهم است. چقدر انسانیم. همان قدر که عزیزیم. از این منظر می توان انسان ها و مکاتب را طبقه بندی کرد که نگاهشان به عزت انسان ها چیست و چقدر به آن اهتمام دارند. چقدر انسان ها را به حساب می آورند.

شاید این روش درستی نباشد که بگوییم یک سری اندیشه ها باطل است. بله اگر کسی آمد شرک را تئوریزه کرد، باطل است. کفر را تئوریزه کرد، باطل است. نبوت را زیر سوال برد، باطل است. البته با استدلال. اما بقیه را نه. لیبرالیسم خیلی انسان را کوچک می داند و او را حقیر می شمارد. عزت انسان را مخدوش می کند. یا اگر انسان صد درجه عزت داشت او ده درجه عزت قائل شده است. انسان را له کردند. با معیار عزت می شود همه حاکمان جهان را سنجید که انسان ها در ذهن و اندیشه آنها کجاست. سه میلیون انسان در اندیشه های شما له می شود بعد دم از حقوق بشر می زنید؟ معلوم است که اندیشه ات اندیشه درستی نیست و آبروی انسان ها را می برید.

امام فرمود اگر کسی محکوم به اعدام شده است و قرار است دار زده شود، حق توهین یا سیلی زدن ندارید. چقدر برای آبروی انسان ها ارزش قائل هستند. اما نکته بعدی در مورد شیطان است. بالاخره شیطان دشمن انسان هست یا نیست؟ خداوند فرموده است:” انه لکم عدو مبین” دشمن انسان است. خداوند ما را تحذیر کرده است که او دشمن آشکار شماست.

دولت آمریکا خود شیطان است. کسی را تهدید نمی کند؟ لشگر کشی نمی کند؟ دعوا درست نمی کند؟ سر کسی را نمی برد؟ یک کار می توانید بگویید که شیطان انجام می دهد اما دولت آمریکا انجام نمی دهد؟ آنها خود شیطان هستند. اگر شیطان بخواهد جلوی حکومت خلیفه الله را بگیرد باید یک نظم جهانی درست کند که جلویش گرفته شود. اینها تجلی شیطان است. بیشترین کشتار را در تاریخ انجام داده اند اما مدعی صیانت از حقوق مردم هم هستند. بمب اتم را شما ساخته اید و مردم را کشته اید بعد مدعی می شوید ما می خواهیم جلوی اینها را بگیریم. مدعی می شوند می خواهیم جلوی جنگ در خاورمیانه را بگیریم! مردک تو به اینها اسلحه می فروشی. برای بازی سلاح می دهی یا برای کشتار انسان ها؟

همان طور که از خودمان و خدا غفلت تاریخی داریم از شیطان هم غفلت تاریخی داریم. شاید بالاترین اغوای شیطان این است که از او غافل شدیم. من معتقدم نقطه تمرکز اغوای شیطان در رابطه انسان و امام است. اینجا سرچشمه است. اگر رابطه انسان با امام قطع شود دیگر چیزی وجود ندارد. شیطان متناسب با شرایط جلو می آید. برخی فکر می کنند شیطان در گوش آدم می گوید یک کسی حجابش کنار رفته نگاهی به او بینداز! این را نفس عماره انجام می دهد! شیطان روی اصلی ها سرمایه گذاری می کند. اگر جامعه انسانی پیشرفت کرد، الهی شد و ارزش ها را شناخت باز شیطان در گذشته موضع گیری می کند یا متناسب با پیشرفت کمالی انسان طراحی می کند. شیطان ادعای بسیار بزرگی در پیشگاه خداوند کرده است. قسم به عزتت که همه را اغوا می کنم. شیطان برنامه، نقشه و لشگر دارد. الان دیگر تعصبات قبیله ای غارنشینی را تحریک نمی کند چون وجود ندارد. امروز روی مطالعات بشری و رشد آن که به دنبال عدالت، آزادی، کرامت، حقوق انسانی و جهانی شدن است سرمایه گذاری می کند. انسان امروز به دنبال نظم واحده است که همه به هم کمک کنند وگرنه کاری پیش نمی رود. درست است جامعه بشری رو به کمال است اما او هم با مقتضیات زمان پیش می رود.

رهبری عزیز هم فرمودند باید در مورد شیطان بزرگ، روشنگری شود. این نیست که خیال کنیم اینها آمده اند که یک سری ضعف ها پوشانده شود. می گویند نمی توانند مملکت را اداره کنند و یک دشمن برای خود تراشیده اند! البته من شهادت می دهم که برخی اینطور فکر می کنند. همان هایی که خود را مالک مملکت و انقلاب می دانند. مادی فکر می کنند. اصلا انسان نمی شناسند. ملت، ایمان و کرامت انسانی را نمی شناسند. قدرت برآمده از ایمان یک ملت را نمی شناسند. با همین افکار کوتاه خود می اندیشند. وقتی امام فرمود شیطان بزرگ یک حقیقت بزرگ را بیان کرد. یک واقعیت را برای بشریت معرفی کرد. شیطان چرا شیطان شد؟ استکبار کرد. گفت من از انسان برترم. ریشه تمام بدی هایش همین بود. حال امروز آقای اوباما رسما می گوید ما برتر از انسان ها و ملت های دیگر هستیم. اصلا تمام طراحی های نظام سلطه بر اساس خود برتربینی است. کسی که خود را برتر نبیند، ده هزار بمب اتم ذخیره نمی کند.

باید روشنگری کنیم. کدام پیامبری جنگ کرده است؟ همه دفاع کرده اند. اصلا ریشه جنگ و عداوت شیطان است. تا می گویی مراقب شیطان باش، می گویند اینها جنگ طلبند. تا می گویید عدالت، می گویند جنگ می شود. ما یک زمانی گفتیم آرمان های الهی، گفتند نگو جنگ می شود! چون عدالت نیست، جنگ می شود. چون آرمان های الهی محقق نشده، جنگ می شود. چون خدایی نیست، جنگ است. تبعیض نباشد، مال مردم خوری نباشد، چپاول نباشد، جنگی بین ملت ها در نمی گیرد. پایه آرامش عدالت است.

یک توصیه هم بگویم. ظرفیت اجتماعی باید خیلی بالا برود تا رشد کنیم. با یک کلمه چیزی در عالم بالا و پایین نمی شود. باید بحث و تبادل نظر کنیم. کسی هم تکفیر نشود. همه باید برای ارزش ها، آرمان های الهی، قرآن و پیامبر دست به دست هم دهیم. هرکس در هر جایی که هست چه دانشگاه و چه حوزه باید تلاش کند.

خدایا این شب های قدر را بهترین شب های قدر عالم قرار بده.

همه خوبی ها و زیبایی را به واسطه ساحت امام محقق بفرما.

همه زشتی ها را زائل بگردان.

به ملت ها امام را حاکم کن.

با حاکمیت امام عشق خود را در عمل و قلب انسان ها جاری کن.

همه انسان ها را به اوج کرامت و کمال برسان.

ملت ما را روز به روز عزت و نصرت بفرما.

رهبری عزیز ما را موید و منصور بدار.

جمع حاضر را از یاران برجسته امام زمان( عج) قرار بده.(+)
 

لينک کوتاه مطلب: https://miniurl.ir/Zfy1I