رئیس جمهور اظهار داشت: دوره ای در تاریخ بشر به پایان رسیده و دوره جدیدی در حال شروع شدن است؛ دوره طولانی که در آن قدرت و ثروت حرف اول و ملاک سعادت و حقانیت انسان ها بود به واسطه رشد و کمال جامعه بشری به پایان راه رسیده و آشکارا در عمل با شکست مواجه شده است و معلوم شده که قدرت و ثروت به تنهایی نمی تواند سعادت و کمال انسان را تامین کند.

دکتر محمود احمدی نژاد در ادامه برنامه های چهارمین سفر استانی دولت به آذربایجان شرقی، در مراسم حماسه حضور و در جمع جوانان و نخبگان استان آذربایجان شرقی اظهار داشت: آذربایجان قهرمان و تبریز دلاور، دیار حماسه و حماسه سازان بزرگ تاریخ ایران زمین است.

رییس جمهور خطاب به جوانان با بیان اینکه قدر جوانی خود را بدانید، گفت: عالم برپا شده که انسان قدر خود و انسان بودن و استعدادهای الهی و ظرفیت های عظیمی را که خدا در درون انسان برای کمال و بزرگ شدن قرار داده است، بداند.

دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: انسان در هر موقعیتی که قرار می گیرد باید مراقب باشد که آیا مجموعه اقداماتش او را در مسیر کمال و خدایی شدن یاری می کند یا او را از این مسیر دور می کند؟

رییس جمهور گفت: چنین نیست که اگر همه امکانات و ثروت دنیا در اختیار انسان باشد، لزوما موجب کمال او بشود، ممکن است کسی با امکانات محدود حداکثر استفاده و بهره برداری را برای کمال داشته باشد.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه ملت ایران در نقطه عطف تاریخی قرار گرفته است، اظهار داشت: دوره ای در تاریخ بشر به پایان رسیده و دوره جدیدی در حال شروع شدن است؛ دوره طولانی که در آن قدرت و ثروت حرف اول و ملاک سعادت و حقانیت انسان ها بود به واسطه رشد و کمال جامعه بشری به پایان راه رسیده و آشکارا در عمل با شکست مواجه شده است و معلوم شده که قدرت و ثروت به تنهایی نمی تواند سعادت و کمال انسان را تامین کند.

دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: سلطه گران برای اینکه بر ملت ها مسلط شوند چند صد سال اندیشه های ضد انسانی و جنگ و درگیری را بر ملت ها تحمیل کردند و امروز هم که در اقتصاد و ثروت و سلطه کم آورده اند، چندین نقطه جهان از جمله آفریقا، خاورمیانه و شرق دور را مورد هدف قرار داده اند تا کمبود ثروتهایشان جبران شده و سلطه شان تحکیم یابد.

رییس جمهور گفت: ملت ایران ملتی انقلابی و شجاع بوده که همواره با ایستادگی از حقوق خود دفاع کرده است، اما ملت هایی در جهان هستند که مطلقا اطلاعی ندارند که در اطراف آنها چه می گذرد.

دکتر احمدی نژاد اضافه کرد: مستکبران اختلاف و درگیری در کشورها و در بین ملت ها درست می کنند تا ملت ها متوجه نشوند که آنها منابع و ثروت شان را غارت می کنند.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: سلطه گران در خاورمیانه شعار دروغین دموکراسی را مطرح کردند و امروز به واسطه آن چیزی از عراق و افغانستان باقی نمانده است و همین شرایط و برنامه را برای سوریه و ترکیه نیز دارند.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه به واسطه سلطه قدرت و ثروت همه ارزش های انسانی لگدمال شده است، اظهار داشت: امروز در عرصه دیپلماسی بین المللی صادق بودن جرمی نابخشودنی است و همه دنبال چاپیدن همدیگر می باشند.

رییس جمهور تصریح کرد: دوره طولانی اصالت قدرت و ثروت، همه ارزشهای انسانی را نابود کرده است، اما به فضل الهی، حامیان این اندیشه در عمل به بن بست رسیده و دیگر اندیشه شان در دنیا نفوذ ندارد، تنها ابزار آنها استفاده از تهدید و سلاح شده است و جامعه انسانی نیز دیگر این وضع را تحمل نمی کند.

دکتر احمدی نژاد گفت: امروز شاهد موج جدید انسانی و اندیشه انسانی در دنیا هستیم و یک بیداری رخ داده که فراتر از تحولاتی است که در کشورهای اطراف ما اتفاق می افتد، این بیداری بازگشت به حقیقت انسانی، پاکی، عدالت، صلح و کرامت انسانی است و نقش ملت ایران در این مقطع تاریخی و عبور از این پیچ تند تاریخی، ویژه و برجسته است.

رییس جمهور ادامه داد: ویژگی های تاریخی ملت ایران دوای درمان امروز این ملت است، ملت ایران که در طول تاریخ موحد بوده، تنها ملتی است که حقیقت پیام پیامبر گرامی اسلام(ص) را پذیرفت و در مقابل آن مقاومت نکرد، چرا که در وجود پیامبر عزیز، حقیقت را دید؛ همان حقیقتی که منتظرش بود و امروز نیز منتظر تحقق آن است.

دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: امروز یک فرصت تاریخی پیدا شده و شرایطی فراهم گردیده که همه آرزوهای تاریخی ملت ایران و بشریت محقق شود.

رییس جمهور با بیان اینکه عده ای از اینکه نام ایران برده می شود ناراحت و نگران می شوند، گفت: ایران یک جغرافیا و نژاد نیست، بلکه یک فرهنگ متعالی است و همگان ملت ایران را با فرهنگش می شناسند و این فرهنگ انسانی است.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه باید در مسیر تغییر مناسبات بین المللی حرکت کنیم، اظهار داشت: البته در داخل برخی خودخواهی هایی وجود دارد و عده ای همچنان به خودبرتربینی و بهره مندی از تبعیض و رانت تمایل دارند، این عده خود را برتر و ویژه دانسته و خودشان را مالک کشور می دانند، اما با وجود اینها، معتقدم حرکت ملت همه آنها و تمام نابسامانی ها را پارو خواهد کرد.

رییس جمهور با اشاره به نامگذاری سال جاری به نام حماسه سیاسی و اقتصادی گفت: حماسه برای تغییر بنیادین شرایط است همچنانکه دفاع مقدس سرشار از حماسه های عظیم بود و تاثیر آن این بود، در کشوری که تازه آزاد شده و از استعمار و استبداد رهیده بود و هنوز خود را پیدا نکرده و همه مستکبران بسیج شدند تا این ملت را تضعیف کنند، در چنین شرایطی دفاع مقدس تمام معادلات را تغییر داد و دشمنان را در موضع ضعف و ملت ایران را در موضع قدرت قرار داد.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه امروز نیازمند حماسه هستیم، با طرح این سوال که چه کسانی می توانند حماسه ساز باشند؟ تصریح کرد: جوان و جوانان موتور حرکت یک ملت هستند چرا که حماسه نیازمند خطرپذیری، جسارت، شجاعت و پاکی و نیازمند کسی است که به دنبال منافع خودش نباشد؛ حماسه زمانی اتفاق می افتد که انسان برای ارزش های انسانی تلاش کند.

رییس جمهور گفت: دشمنان به خیال خود شرایط را سخت کرده اند، اما معتقدم اقدامات آنها بیشتر دفاعی است و از موجودیت خود در برابر موج عظیمی که در دنیا به راه افتاده دفاع می کنند.

دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: ملت ایران و جوانان عزیز شرایط کنونی را با سربلندی و موفقیت سپری کرده و ایران خیلی زود به قله ها خواهد رسید.

رییس جمهور اظهار داشت: جوانان آذربایجان همیشه در مقاطع سرنوشت ساز به میدان آمده و کاری کارستان و ماندگار انجام داده اند و با حضور این جوانان ایمان داریم که همه قله ها فتح خواهد شد.

دکتر احمدی نژاد خاطرنشان کرد: تاریخ ملت ایران سرشار از حماسه هایی است که مردم و جوانان آذربایجان خلق کرده اند و به همین دلیل مردم آذربایجان در نزد ایرانیان جایگاه رفیعی دارند و ملت ایران به مردم آذربایجان و حماسه های آن افتخار می کنند.

رییس جمهور اضافه کرد: اگر جهان از شرایط کنونی عبور کند به دنیایی جدید و انسانی خواهد رسید، دنیایی که در انتظارش بودیم و وعده شده انبیاء الهی است، خواهد رسید و البته این نیازمند یک حماسه در ایران عزیز است.

رییس جمهور با بیان اینکه چشم همه ملت های جهان به ملت ایران است، گفت: طرح این موضوع یک احساس ناسیونالیستی نیست، بلکه بیان حقیقت است؛ امروز باید دست به دست هم داده و کاری کارستان انجام داده و خود و بشریت را از شرایط موجود نجات دهیم.