دكتر «محمود احمدي نژاد» توسعه روابط جمهوري اسلامي ايران با كشورهاي آفريقايي از جمله جيبوتي را حائز اهميت بسيار دانست. رييس جمهوري عصر امروز شنبه در ديدار «محمد ظهر حرسي» سفير جديد جيبوتي در تهران از پيام محبت‌آميز رييس‌ جمهوري، دولت و ملت اين كشور نسبت به توسعه روابط دوجانبه ايران و جيبوتي قدرداني كرد.

وي با اشاره به روابط مستحكم و برادرانه ايران و جيبوتي، ابراز اميدواري كرد كه همكاري‌هاي دو جانبه تهران – جيبوتي در جهت منافع دو ملت هر چه بيشتر گسترش يابد.
سفير جديد جيبوتي در تهران نيز در اين ديدار ضمن تقديم استوارنامه خود به رئيس جمهوري كشورمان با اشاره به روابط رو به گسترش دو كشور از تلاش‌هاي جمهوري اسلامي ايران در توسعه هر چه بيشتر روابط و مناسبات دو جانبه قدرداني كرد.
به گزارش ايرنا از پايگاه اطلاع رساني رياست جمهوري،«محمد ظهر حرسي»، همچنين از كمك‌هاي جمهوري اسلامي ايران در تقويت و توسعه روابط با كشورهاي آفريقايي و جهان اسلام تقدير كرد.