ما برای خوش آمد یا خوش نیامدن کسی کار نمی کنیم .مردم ما را برای مدت زمان معینی انتخاب کرده اند و موظف هستیم تا ثانیه آخر با همان شتاب ثانیه اول برای مردم کار کنیم .

رییس جمهور با بیان اینکه دولت در دل مردم و مردم در دل دولت است گفت باید قدر نعمت مردم و فرصت خدمتگزاری را بیش از پیش بدانیم و هر لحظه که بتوانیم از مشکل حتی یک نفر گره ای باز کنیم به تاخیر انداختن آن خسارتی جبران ناپذیر است.
دکتر محمود احمدی نژاد در جلسه استانی هیات دولت با تشکر صمیمانه از اقشار مختلف مردم استان اصفهان و ابراز لطف و پشتیبانی های مردم این استان از دولت اظهار داشت: هوشمندی و دلسوزی مردم عزیز استان قابل ستایش و تکریم است .

رییس جمهور خاطرنشان کرد: با اینکه اکثریت مردم استان از سفر دولت به استان خود خبر نداشتند اما به محض اینکه دولت به استان رسید و مردم مطلع شدند ، پرشور و با اشتیاق در خیابانها اجتماع کرده و شعارهای انقلابی سرداده و بر همراهی و دلسوزی خود تاکید می کردند.

وی افزود : مردم اصفهان با اجتماع پرشور خود یکبار دیگر نشان داد که آماده کارهای بزرگ است.

رییس جمهور خاطرنشان کرد: بعنوان دولت تا لحظه آخر با همان شتاب اولیه به کار خود ادامه خواهیم داد هر کس هر چه میخواهد علیه دولت بگوید ما برای خوش آمد یا خوش نیامدن کسی کار نمی کنیم .مردم ما را برای مدت زمان معینی انتخاب کرده اند و موظف هستیم تا ثانیه آخر با همان شتاب ثانیه اول برای مردم کار کنیم .

دکتر احمدی نژاد با تاکید بر اهتمام دولت بر عمران و آبادانی بیشتر و رفع مشکلات مردم استان اصفهان گفت: در مجموع کارهای بزرگی در اصفهان انجام شده و این سفر تحرک خوبی در بخش های مختلف استان ایجاد خواهد کرد .