«محمود احمدی نژاد» گفت: مشایی همه قوت ها ی ملت ایران و برادر کوچکش احمدی نژاد را دارد و مشایی یعنی احمدی نژاد و احمدی نژاد یعنی مشایی.

احمدی نژاد که عصر امروز (شنبه) «اسفندیار رحیم مشایی» را برای نام نویسی در یازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری همراهی می کرد، در نشستی خبری افزود: آقای مشایی را 28 سال است می شناسم. وی فردی مومن، پاک و کارآمد بوده و عمیقا باورمند به ارزش های الهی و اصول و اندیشه های امام و رهبری است.

وی با بیان اینکه مشایی عمیقا به توانمندی ملت ایران باور دارد، اظهار داشت: نظرات خود را در خصوص آقای مشایی در وقت مناسب اگر نیاز باشد، اعلام خواهم کرد.

احمدی نژاد گفت: امسال مقام معظم رهبری هوشمندانه ماموریت خلق یک حماسه جاویدان را بر عهده ملت ایران قرار دادند و شرایط کشور و بین الملل نیازمند حرکت حماسی است که همه شرایط را به نفع ملت، عدالت و صلح رقم بزند.

وی افزود: احساس وظیفه کردم بعد از نزدیک به هشت سال، امروز را مرخصی گرفتم و به همراه آقای مشایی برای نام نویسی حضور یافتم که بتوانم در مقدمات این حماسه بزرگ حضور داشته باشم .

احمدی نژاد گفت: انتخابات ریاست جمهوری مهمترین حادثه سیاسی در ایران است و در نظام جمهوری اسلامی ایران اعتقادات و قانون اساسی، مستحکم ترین میثاق ملت است که توسط ملت و بر پایه اراده آنان اداره می شود.

وی ادامه داد: بالاترین نماد تجلی اراده ملت، انتخابات ریاست جمهوری است که در آن همه ملت برای انتخاب یک نفر حضور پیدا می کنند.

احمدی نژاد اضافه کرد: رییس جمهوری بالاترین مقام رسمی کشور بعد از رهبری و مجری قانون اساسی است که به نمایندگی از ملت ماموریت پیدا می کند قانون اساسی را اجرا کند و ریاست قوه مجریه را بر عهده دارد .

وی افزود: انتخابات ریاست جمهوری در واقع حرکتی عظیم برای هم افزایی و همراهی یک ملت، تمرکز اراده ملی برای انتخاب یک راه، یک برنامه و یک فرد است .

وی اظهار داشت: انتخابات ریاست جمهوری تخلیه و آزاد شدن انرژی عمیق ملت برای ساختن، عزت و استقرار عدالت است.

احمدی نژاد ادامه داد: انتخابات باید موجب تحکیم امید، همبستگی و استحکام ملت ایران شود.