رئيس‌جمهور ميراث فرهنگي را عنصر اصلي هويت ملتها و بستر روابط آنها با يکديگر توصيف و اظهار داشت: صيانت از ميراث فرهنگي، توجه به آن و معرفي ميراث فرهنگي، معرفي هويت و شخصيت يک ملت و اندوخته‌ها و توانمندي‌هاي اوست.

دكتر محمود احمدي‌نژاد عصر يکشنبه در آيين نکوداشت ثبت جهاني کاخ گلستان در فهرست ميراث معنوي جهاني با بيان اينکه ميراث فرهنگي، معنوي و تاريخي يک ملت عنصر اصلي هويت اوست، گفت: انسان با هويت خودش، خود را نسبت به محيط تعريف و با ديگران رابطه برقرار مي‌کند و هر قدر هويت او عميق‌تر، روشن‌تر و تعريف شده‌تر باشد، شخصيت او و حوزه ارتباطي او والاتر، گسترده‌تر و موثرتر خواهد بود.

رييس‌جمهور افزود: ميراث فرهنگي شبيه حافظه ثابت انسانهاست و همانگونه که يک انسان بر اساس داشته‌هاي حافظه خود که از کودکي تا بزرگسالي شکل مي‌گيرند دايره ارتباطات خود را در بزرگسالي شکل مي‌دهد، ميراث فرهنگي نيز در يک مقياس تاريخي و جهاني در حکم حافظه ثابت يک ملت است که شخصيت و هويت او را شکل داده و بستر رابطه آن ملت با ديگران و تعاملات، اثرگذاري‌ها و اثرپذيري‌هاي او را تعريف مي‌کند.

دكتر احمدي‌نژاد ميراث فرهنگي را از عناصر اصلي فرهنگي و شخصيتي يک ملت توصيف کرد و اظهار داشت: هر اثر فرهنگي اگر چه متعلق به يک دوره تاريخي خاص و يا دربردارنده يک اتفاق تاريخي مشخص است، اما در مسير گذر تاريخ يکي از قطعات تشکيل دهنده هويت يک ملت و روح جمعي او که برآمده از گذشته تاريخي و فرهنگي آن ملت مي‌باشد، است.

رييس‌جمهور تصريح کرد: روح جمعي هر ملت حقيقتي زنده است که با عبور از فراز و نشيب‌ها و تجربيات گوناگون در طول تاريخ آبديده شده و بستري براي شکل دهي به هويت امروز ماست، چنانکه آنچه در امروز ما مي‌گذرد بستر شکل‌گيري آينده است.

دكتر احمدي‌نژاد صيانت از ميراث فرهنگي، توجه به آن و معرفي ميراث فرهنگي را معرفي هويت و شخصيت يک ملت و اندوخته‌ها و توانمندي‌هاي او دانست و خاطرنشان کرد: همين مساله دليل ارزشمندي ميراث فرهنگي و اهميت صيانت از آن است.

رييس‌جمهور با طرح اين سوال که مگر مي‌شود تجربيات تاريخي يا روح جمعي يک ملت را با چيزي ديگر معاوضه کرد؟ گفت: همه ما در قبال صيانت از ميراث فرهنگي که حفاظت از موجوديت امروز ما و تضمين آينده اين مرز و بوم و اين ملت است، مسئول هستيم.

دكتر احمدي‌نژاد اضافه کرد: ميراث فرهنگي مرور تجربيات گذشته و عبرت‌هاي تاريخي و بستري براي شناخت روحيه‌اي است که در امروز ملت ايران موج مي‌زند.

رييس‌جمهور در ادامه با بيان اينکه باور من اين است که اگر سالها درباره عظمت ملت ايران سخن گفته شود، کم است، اظهار داشت: وقتي از عظمت‌هاي ملت ايران سخن مي‌گوييم به معناي قوم‌گرايي و ناسيوناليسم نيست و اتفاقا يکي از ويژگيهاي برجسته ملت ايران در طول تاريخ همين بوده است که رابطه خود را با ديگران بر اساس مليت، عقيده و نژاد پايه نگذاشته است.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينکه هيچ آثاري از بت‌پرستي در تاريخ ملت ايران وجود ندارد، تصريح کرد: آنچه درباره آتش پرستي ملت ايران گفته مي‌شود نيز جعليات تاريخي است که عنوان مي‌شود و البته اگر جمع کوچکي از ملتي دهها ميليوني مرتکب تخلفي شوند، هرگز نمي‌توان آن تخلف را به پاي همه ملت نوشت.

رييس‌جمهور با بيان اينکه اين مايه افتخار ماست که ملت ايران در طول تاريخ هر گاه که نداي حقي شنيده به سوي آن شتافته و آن را قبول کرده است، خاطرنشان کرد: اين ملت هيچ گاه در لاک تعصبات قومي فرو نرفته و همواره و از ابتدا کمال‌جو بوده و حرکتي کمالي به سوي قله‌هاي کمال داشته است و زيباترين سنت‌هاي انساني در ايران پايه‌گذاري شده که سرشار از مهرباني و انسانيت است.

دكتر احمدي‌نژاد ادامه داد: ملت ايران در طول تاريخ همواره شادي‌ها، امتيازات و دستاوردهايش را با ديگران بدون هيچ چشم‌داشتي تقسيم کرده در حالي که هم در گذشته و به ويژه در دنياي حاضر کساني هستند که يک قطره دانش و علم را به قيمت استقلال ملت‌ها معاوضه مي‌کنند، اما ايرانيان در تمام دوران درخشاني که سرآمد دانش و سياست و زندگي در جهان بودند همه داشته‌هاي خود را با ديگران به رايگان تقسيم کردند؛ چرا که باور داشتند شادي، نشاط، سعادت و زيبايي حقيقي زماني محقق مي‌شود که همه از زيبايي و سعادت برخوردار باشند.

رييس‌جمهور ملت ايران را همواره خالق فرهنگ و تمدن متعالي دانست و گفت: اگر ميراث فرهنگي ايران را از صفحه ميراث فرهنگي جهاني برداريم چيز قابل توجهي نمي‌ماند چرا که در دوره‌اي طولاني از تاريخ در جهان فقط ايران بوده است و ديگر هيچ. و شگفت آنکه در آن دوران ايرانيان با تکيه بر فرهنگ و مديريت فرهنگي جهان را اداره مي‌کردند نه با اتکاء به نظام‌هاي جاسوسي، دستگاههاي اطلاعاتي، موشکهاي پاتريوت يا ماهواره و بمب اتم.

دكتر احمدي‌نژاد افزود: ايراني‌ها همواره آنقدر زيبا زندگي کردند و به اقوام ديگر احترام گذاشتند که ديگر ملت ها با افتخار زير پرچم ايران مي‌آمدند و ايران فرهنگي در طول تاريخ همواره زيباتر و گسترده‌تر از ايران سياسي بوده است.

رييس‌جمهور اظهار داشت: ايراني‌ها از ابتدا مي‌دانستند که سير حرکت انسان کمالي است و جامعه انساني بايد به سمت يک ميعادگاه و نقطه موعودي حرکت کند که در آن همه انسانها احساس آزادي، شرافت، کرامت، سعادت، بزرگي، نشاط و زيبايي کنند؛ همان ميعادگاهي که خدا و پيامبران وعده آن را داده‌اند و فطرت انسان نيز همواره در آرزوي آن بوده است.

دكتر احمدي‌نژاد تصريح کرد: ايراني‌ها ميدانستند که تا عدالت و پاکي مطلق حاکم نشود زندگي انسان در دوره زمستاني خود خواهد بود و از همين رو از 5 هزار سال پيش در انتظار بهار عدالت و بهار انسانيت بوده‌اند و در همين مسير هر گاه نداي حقي شنيده‌اند با اشتياق از آن استقبال کرده‌اند.

رييس‌جمهور اضافه کرد: ايرانيان بر همين اساس از چند هزار سال قبل زيباترين سنت انساني يعني نوروز را پايه‌گذاري کردند که همه سنت‌هايش به آينده اميد مي‌دهد و براي حرکت به سمت بهار حقيقي انرژي تزريق مي‌کند. نوروز حکيمانه‌ترين سنتي انسانهاست و نامي زيبا و موقعيت زماني زيبا و حکيمانه‌اي دارد.

دكتر احمدي‌نژاد خاطرنشان کرد: نوروز تجديد بيعت با بهار عدالت، ‌حقيقت و انسانيت است و اينها زيبايي‌هاي ملت ايران است و البته متعلق به همه بشريت است؛ چرا که ايراني‌ها زيبايي‌ها و داشته‌هايشان را به رايگان با همگان به مشارکت مي‌گذارند.

رييس‌جمهور با اشاره به اينکه نوروز يکي از عناصر فرهنگي ايرانيان است، گفت: وقتي اسم برخي کشورها بر زبان انسان جاري مي‌شود، انسان به ياد خشونت، جنگ، اشغالگري، بمب اتم و کشتار مي‌افتد اما بعضي از اسمها به مجرد بر زبان آمدن انسان را در برابر واژه‌هايي قرار مي‌دهد که مشحون از زيبايي و فرهنگ است و به عنوان مثال وقتي نام ايران برده مي‌شود همه به ياد کاشيکاري هاي زيبا، موسيقي، شعر، ادبيات، محبت، دوستي، با هم بودن و عظمت هاي فرهنگي انساني مي‌افتند.

دكتر احمدي‌نژاد تاکيد کرد: نبايد تصور کنيم اين ويژگيها منحصر در ايران جغرافيايي امروز است؛ چه آنکه بسياري از ملت‌هاي جهان در اين ويژگيها شريک و سهيم‌اند و ايرانيان هر کس را و در هر کجا که برخوردار از اين ويژگيها باشد، ايراني مي‌دانند و آنجا را ايران مي‌شناسند.

رييس‌جمهور اضافه کرد: اين ويژگيها يک شبه و اتفاقي به دست نيامده بلکه برآمده از يک تاريخ فرهنگ است که بايد آن را حفظ و به ديگران معرفي کرد و تاکيد بر اين ويژگيها ذکر نعمت الهي و مسئوليتي است که خداوند بر عهده ملت ايران قرار داده است.

دكتر احمدي‌نژاد اظهار داشت: جهان بشري زماني به سعادت مي رسد که اين ويژگيها در همه سرزمين‌ها عمومي شود و ملت ايران در قبال ترويج اين ويژگيها مسئول است و البته هيچ گاه به دليل برخورداري از اين خصوصيات به ديگران فخرفروشي نکرده است.

رييس‌جمهور با بيان اينکه امروز جهان بيش از هر دوره تاريخي ديگر به اين فرهنگ نيازمند است و به ضرورت حاکميت اين فرهنگ پي برده است، تصريح کرد: امروز زمان هنرنمايي ملت ايران است و هر کس در هر لباس و عنواني و در هر جايگاه و شغلي بايد نماد اين ويژگيهاي برآمده از يک تاريخ مجاهدت، انديشه، حکمت و فداکاري باشد.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينکه بايد اين ويژگيهاي انساني را حفظ کرد، آنها را تعميق نمود و گسترش داد، خاطرنشان کرد: حفظ اين ميراث فرهنگي و بهره‌گيري از آن براي اصلاح جهان ماموريت امروز ماست.

رييس‌جمهور با بيان اينکه ثبت هر يک از آثار فرهنگي ايران تراز فرهنگي اين ملت را بالا مي‌برد، گفت: ثبت هر يک از اين آثار فرهنگي در فهرست ميراث معنوي جهاني کاري بسيار سخت، تخصصي و زمان‌بر است که از دوره مسئوليت آقاي مهندس رحيم مشايي بر سازمان ميراث فرهنگي، توجه و تمرکز بيشتري صرف اين موضوع شد و مديران بعدي نيز آن را ادامه دادند که بنده در اينجا از همه آنان و همه دست اندرکاران اين مهم صميمانه قدرداني مي‌کنم.

دكتر احمدي‌نژاد تصريح کرد: به اميد روزي که همه ملت‌ها با هم، همه مرزهاي جعلي را که به شرافت و حقيقت انساني آنان لطمه وارد مي‌کند، کنار بزنند و تحت لواي پرچم توحيد و عدالت و به رهبري انسان کامل سرود عشق، زيبايي و آزادي سر دهند.