رییس جمهور گفت امروز دشمنان از سه ابزار سرویس های اطلاعاتی (صهیونیستی، غربی و آمریکایی) انسانهای ضعیف و نادان و رسانه های وابسته که به نفع غربی ها در تلاش هستند، علیه روابط ملت ها استفاده می کنند.

وی افزود: بدون تردید با هوشمندی ملت و دولت ایران و آذربایجان آنها نمی توانند با استفاده از این سه ابزار کوچکترین خللی در روابط برادرانه دو کشور ایجاد کنند.
دکتر محمود احمدی نژاد در دیدار دبیر امنیت ملی جمهوری آذربایجان با اشاره به اینکه پیوندهای تاریخی دو ملت بسیار عمیق است و دو ملت در طول تاریخ در کنار هم قرار داشتند، اظهار داشت: امروز ملت و دولت آذربایجان در مسیر پیشرفت در حرکت است و جمهوری اسلامی ایران از این روند حمایت می کند و آن را به نفع دو ملت و ملت های منطقه می داند.

دکتر احمدی نژاد با بیان اینکه روابط برادرانه تهران - باکو دشمنانی دارد که نمی خواهند دو کشور و دو ملت در کنار هم قرار بگیرند، گفت: دشمنان علاقمند هستند که همه ملت ها با هم اختلاف داشته و از هم جدا باشند تا آنها بتوانند به راحتی منافع خود را تامین کنند و هر چقدر روابط برادرانه دو ملت، عمیق تر باشد دشمنی ها نیز سنگین تر است.

رییس جمهوری روابط ایران و جمهوری آذربایجان را ممتاز و برادرانه دانست و اظهار داشت: جمهوری اسلامی ایران از پیشرفت و حقوق دولت و ملت آذربایجان حمایت می کند و بر این باوریم که دو کشور باید با هوشمندی و هماهنگی در مسیر افزایش مناسبات خود گام بردارند.

دکتر احمدی نژاد تصریح کرد: باید به قدری بر برادری و پشتیبانی از هم در مجامع و محافل مختلف تاکید کنیم که دشمنان مایوس شوند.

رییس جمهوری خاطرنشان کرد: تجربه تاریخی نشان داده که هیچ کدام از قدرت های بین المللی به دنبال منافع دیگر ملت ها نبوده و صرفا به دنبال منافع تاریخی خود بودند آنها با ایجاد فاصله، اختلاف و درگیری ملت ها را ضعیف کرده و سود می برند.

دبیر امنیت ملی جمهوری آذربایجان نیز در این دیدار با تاکید بر اینکه آذربایجان، جمهوری اسلامی ایران را دوست بزرگ می داند گفت: باید همکاری های وسیعی ایجاد کنیم و برای این منظور هم امکانات زیادی در اختیار داریم.

وی با بیان اینکه غربی ها به دنبال ایجاد انقلاب رنگی در جمهوری آذربایجان بودند و چند بار برای این منظور تلاش کردند، خاطرنشان کرد: پیشرفت و توسعه آذربایجان غربی ها را ناخشنود کرده و با برخی اقدامات قصد دارند ثبات آ ذربایجان را به هم بریزند به نحوی که اخیرا فقط نماینده انستیتوی ملی آمریکا در آذربایجان در یک سال گذشته یک میلیون دلار بین سازمانها و افراد مختلف برای ایجاد بی ثباتی در این کشور هزینه کرده است.

وی خاطرنشان کرد: حیدر علی اف به روابط ایران و آذربایجان اهمیت زیادی قائل بود و میراثی که به یادگار گذاشته این است که باید روابط دو کشور همواره در بالاترین سطح بالاتری قرار داشته باشد.

وی با بیان اینکه جمهوری آذربایجان به پشتبیانی های دولت ایران از خود ارزش زیادی قائل است و معتقدیم که باید دو کشور در کنار و پشتیبان هم باشند، گفت: وجود ایران مقتدر و باثبات در کنار آذربایجان را به نفع خود می دانیم و رییس جمهور آذربایجان دولت ایران و دولت شما را پشتیبان خود می داند.

وی خطاب به دکتر احمدی نژاد تصریح کرد: نام و مسیری که شما در سیاست داخلی، منطقه ای و جهانی به ثبت رساندید، در تاریخ با حروف طلایی به ثبت خواهد رسید و ما این را آشکارا مشاهده می کنیم و به خاطر این احترام ویژه ای برای شما قایل هستیم.