رییس جمهور با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: دولت تا آخرین لحظه مسئولیت خود نسبت به رهبری عزیز وفادار و در کنار معظم له خواهد بود.

رییس جمهور با اشاره به بیانات اخیر رهبر معظم انقلاب تاکید کرد: دولت تا آخرین لحظه مسئولیت خود نسبت به رهبری عزیز وفادار و در کنار معظم له خواهد بود.
دکتر محمود احمدی نژاد عصر یکشنبه در جلسه هیات دولت تصریح کرد: هرگز به ناراحتی مقام معظم رهبری راضی نبوده و نیستم.

در این جلسه برخی از اعضای دولت نیز در فضایی معنوی و صمیمی در سخنانی بر پایداری دولت به استمرار مسیر آرمانهای انقلاب اسلامی و خنثی کردن توطئه های دشمنان تاکید کردند.

در ادامه این جلسه تعدادی از مسائل اجرایی کشور مطرح و مورد تصمیم گیری قرار گرفت.