رييس‌جمهور با بيان اينکه بازآفريني زيبايي هاي جاري عالم هستي کار هنرمند است ، خاطر نشان کرد: هنرمند با روشي عالمانه و همه فهم با نوع کار هنري خود مفاهيم متعالي عالم را در يک نگاه و يا يک حرکت هنري به انسان منتقل مي کنند؛ به اين دليل هميشه هنر با علم و انديشه و عرفان همراه بوده است چرا که هنر بيان معرفت است و به اين دليل هنرمندان محترم و عزيز هستند.

دكتر محمود احمدي‌نژاد ظهر شنبه در مراسم تجليل از فرهيختگان عرصه فرهنگ و هنر اظهار داشت : معرفتي كه نتواند در قالب هنر عرضه شود؛ ميرنده و ميراست، كار هنري زيباترين بيان حقايق هستي و حقيقت و عظمت و حالات روحي انسان است.

رييس‌جمهور با اشاره به اينكه براي توصيف هنر بايد در مورد حقيقت انسان صحبت كنيم، خاطر نشان كرد: هنر جلوه انسان و زيباترين بيان حقيقت انسان است.

وي افزود: خداي متعال انسان را در بالاترين مرتبه عالم هستي خلق كرده بنابراين انسان مهمترين موضوع عالم هستي و بالاترين جلوه ‌و آيينه تجلي خداست كه اگر خلق نمي شد ظرفي براي معرفي خدا وجود نداشت.

رييس جمهور با اشاره به اهميت كار هنرمندان گفت: هنر بهترين و كامل ترين ظرف انتقال معرفت و شناخت حقيقت انسان و بيان لطايف روحي انسان است.

دکتر احمدي‌نژاد به ازلي و ابدي بودن پروردگار اشاره کرد و گفت: انسان كه بالاترين جلوه خداست نيز ازلي است و خداوند متعال از ابتدا خالق بوده همانطور كه انسان از ابتدا مخلوق خدا بوده است.

وي با اشاره به سه دوره حيات انسان خاطر نشان كرد : دوره اول از ازل تا ورود به اين دنيا مي باشد، دوره دوم زندگي انسان هم ورود به اين دنيا است و بعد از اين دنيا حيات ابدي را انسان پيش رو دارد و ورود انسان به اين دنيا يك هبوط و تنزل است، خدا انسان را در اين عالم در دل خاك و از جنس خاك كه پايين ترين موجود عالم هستي است، آفريده است.

رييس‌جمهور ادامه داد: خداوند در انسان ظرفيت عظيمي قرار داده كه مي تواند پيش از اين هبوط از دل خاك تا خدا ارتقا يابد و از اين خاك بايد آيينه تجلي خدا شود و همه اسماء الهي را در خود شكوفا كند و اين حقيقت انسان است.

دكتر احمدي‌نژاد اظهار داشت: انسان يك قوه ناميه دارد كه همه استعدادها را در خود ذخيره مي كند؛ قوه ناميه انسان همان خدايي شدن اوست.

وي گفت: خدا بر انسان محيط است و انسان مي تواند جلوه خدا بر روي زمين باشد.

رييس‌جمهور ادامه داد: همه انسان ها عزيز هستند و خداي متعال سربلندي و خدايي شدن را براي همه انسان‌ها مقرر كرده است.

دکتر احمدي‌نژاد تصريح كرد: خدا از انسان زيبا زندگي كردن را خواسته است چرا كه خود عينيت و حقيقت زيبايي است و همه اين عالم زيباست.

وي ادامه داد: انسان زماني مي تواند زيبا زندگي كند كه به معرفت الهي و عشق به حقيقت زيباي خدا رسيده باشد و با اين انگيزه انسان وارد اين جهان مي شود.

دكتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينكه زيبايي انسان به معرفت و كمال انسان است ، گفت : معرفت براي انتقال به جامعه و انتقال به نسل هاي بعدي نيازمند ظرف، قالب و روش است و خداي متعال براي اين قالب و روش زيباترين ها را پسنديده است.

رييس‌جمهور اظهار داشت: هنر راه ميانبر است، هنر استفاده از همه ظرفيت‌ها براي انتقال پيام و معرفت الهي است.

دكتر احمدي‌نژاد در ادامه با اشاره به اينکه قوه ناميه انسان نيل به بهار دارد، تصريح کرد: بهار زماني است که همه استعدادهاي انسان جوانه مي زند و شکوفا مي شود، در بهار، حقيقت انسان ها شکوفا مي شود و انسان زندگي متعالي پر از شکوفه را تجربه خواهد کرد و هيچ عاملي نمي تواند مانع شکوفايي بهار شود.

رييس‌جمهور افزود: انسان براي محدوديت در قالب هاي مادي دنيا و براي خودخواهي و رياکاري به اين جهان نيامده است ، بلکه براي زندگي با عشق ، مهرورزي و تلاش براي تحقق عدالت و براي ساختن ديگران به عنوان سکوي پرواز آمده است.

دکتر احمدي‌نژاد با اشاره به اينکه امام عصر(عج)تجلي کامل خدا و بالاترين تجلي خداست، گفت: امام براي سعادت و شکوفايي و تعالي انسان ها آمده است و خداوند متعال به امام ماموريت داده تا همه آرزوهاي تاريخ ما را برآورده کند و غل و زنجيرها و ديکتاتوري ها را که باعث حقارت انسان ها مي شود از بين ببرد و او متعلق به همه انسان هاست.

وي افزود: امام راه رسيدن به خدا و کمال و شکوفايي قوه ناميه و حقيقت انسان و ريسمان رسيدن به آسمان است و همه آرزوهاي زيبا و استعدادهاي نهاني انسان با وجود امام شکوفا مي شود.

رييس جمهور با اشاره قدرت تفکر انسان که خدا در وجود او خلق کرده است، اظهار داشت: اگر عقل انسان و قدرت فکري او و توانمندي ذاتي انسان کاملا شکوفا گردد دنيا دلنشين و زيبا خواهد بود و انسان براي رسيدن به اين زندگي آمده است و آن هم با حضور هنرمندانه امام محقق مي شود.

دکتر احمدي‌نژاد افزود: زندگي ايرانيان در طول تاريخ همواره هنرمندانه و زيبا و به دنبال شکوفايي انسان‌ها بوده است.

پيش از سخنان دکتر احمدي‌نژاد به دو نفر از هنرمندان عرصه نمايش داريوش ارجمند و اکبر عبدي نشان دولتي از سوي رييس جمهور اعطا شد و از کتاب کيمياي هنر که شامل شرح حال هنرمندان و نويسندگان در رشته هاي گوناگون هنري که از سال 88 تا 91 داراي مدرک هنري درجه يک بودند رونمايي شد و همچنين از کارت عضويت موسسه هنرمندان پيشکسوت نيز رونمايي گرديد.

در اين مراسم همچنين تابلويي از يادمان نخستين جلسه هيات دولت نهم در استان خراسان رضوي از سوي جشنواره فرهنگي هنري رضوي به دکتر احمدي‌نژاد اهدا گرديد.

پيش از سخنان رييس جمهور، وزير فرهنگ و ارشاد اسلامي به ارائه گزارشي در خصوص خدمات ارائه شده از سوي صندوق حمايت از هنرمندان پرداخت.