با ورود محمود احمدی‌نژاد به عرصه سیاسی کشور، گفتمانی وارد مباحث اندیشه سیاسی جامعه شد که برای مردم و البته کارشناسان علوم سیاسی تازگی داشت. او با شعار محوری «عدالت» وارد کارزار انتخابات ریاست جمهوری شد، جایی که توانست پیروز از آن خارج شود. پس از آن بود که نویسندگان و مولفانی همچون سپهر حکمت، نویسنده کتاب «گفتمان عدالت و معنویت» با استفاده از مشی سیاسی او سعی کردند اندیشه سیاسی محمود احمدی‌نژاد را تشریح کنند. نویسنده کتاب سعی کرده است با نگاهی به زندگی سیاسی محمود احمدی‌نژاد از حضور در دانشگاه تا رسیدن به ریاست جمهوری به بررسی این نگاه سیاسی بپردازد.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛کتاب گفتمان «عدالت و معنویت» با تبیین آرای سیاسی احمدی‌نژاد و آیین کشورداری از منظر او، گفتمان سیاسی وی را جلوه‌ای از گفتمان انقلاب اسلامی و مکتب امام خمینی(ره) معرفی می‌کند که در شرایط جدید به صورت‌های متفاوت جلوه‌گر شده است. هر چند وجود برخی نقدها به رئیس‌جمهور انکار نشده، اما رسالت این اثر تبیین آرای احمدی‌نژاد است نه نقد او.

کتاب از دو بخش تهیه شده است که بخش نخست آن که عموم جامعه را مخاطب خود می‌داند از 6 فصل تشکیل شده و به زندگی سیاسی احمدی‌نژاد از آغاز تا پیش از دوران ریاست جمهوری می‌پردازد. فصل اول از این بخش به شکل‌گیری شخصیت سیاسی وی از تولد تا دانشگاه پرداخته است و در فصل دوم دوران دانشجویی وی بررسی می‌شود. در فصل سوم دوران خدمتگذاری او در استانداری اردبیل و در فصل چهارم به نقد و بررسی دوران اصلاحات از منظر احمدی‌نژاد پرداخته است؛ فصل پنجم این کتاب به مدیریت شهری احمدی‌نژاد در شهرداری تهران پرداخته است دوره‌ای که در نهایت منجر به پیروزی او در انتخابات ریاست جمهوری شد و بالاخره در فصل آخر این بخش دلایل پیروزی احمدی‌نژاد بر اساس نظریه «فرهنگ سیاسی ایرانیان» مورد بازشناسی قرار گرفته است.
بخش دوم کتاب که نخبگان را مخاطب خود قرار داده است به بررسی اندیشه سیاسی احمدی‌نژاد در دوران ریاست جمهوری (88-1384) می‌پردازد.

دانلود لینک مستقیم کتاب با حجم 3.33 مگابایت

"Our President, analytical news site"