ویژه: طرح و بررسی چهارده سؤال اساسی فرضی پیرامون مباحث مربوط به جریان انحرافی و پاسخ به آن با بهره گیری از فرمایشات مقام معظم رهبری«مدّ ظلّه العالی» 

دانلود فایل فشرده جزوه مذکور در 21 صفحه و با حجم 940 کیلوبایت