حضرت آيت الله خامنه ای رهبر معظم انقلاب صبح امروز (شنبه) در ديدار بسيار پرشور هزاران نفر از مردم تبريز، در سخنانی بسيار مهم به تشريح رفتار و گفتار غيرمنطقی دولتمردان امريكا در بحث مذاكره و تبيين رفتار منطقی ملت و نظام اسلامی در اين زمينه پرداختند و با تجليل مجدد از حضور پرشكوه و عزتمند ملت در راهپيمايی يوم الله 22 بهمن، نكاتی را درباب مسئله اخيری كه در مجلس روی داد بيان كردند.

در اين ديدار كه در آستانه قيام 29 بهمن مردم تبريز در سال 1356، انجام شد رهبر انقلاب اسلامی با گراميداشت ياد و خاطره شهدای آن قيام، دين و ايمان دينی را معيار و ملاك و راهنمای حركت ملت ايران دانستند و افزودند: نمونه بارز تبلور اين حقيقت، مبارزات مردم آذربايجان در 150 سال اخير است كه همواره با پشتوانه ايمان دينی و پافشاری بر آن بوده است.
حضرت آيت الله خامنه ای با تأكيد بر اينكه علت اصلی متزلزل نشدن ملت ايران در مقابل فشارهای قدرتهای جهانی از جمله تحريم ها، ايمان دينی ملت بوده است،‌خاطرنشان كردند: آنها از چند ماه پيش تحريم هايی را كه ادعای فلج كننده بودن آنها را داشتند اِعمال و حتی چند روز قبل از 22 بهمن نيز دور جديدی از تحريم ها را وضع كردند تا اراده مردم را سست كنند اما پاسخ ملت ايران اين بود كه راهپيمايی 22 بهمن امسال، پرشورتر و گسترده تر از سالهای قبل برگزار شد.
ايشان افزودند: در راهپيمايی 22 بهمن امسال، همه، از همه جا آمدند و حضور مردم همراه با روحيه بالا وچهره هايی خندان و شاداب بود و اين حضور عظيم چهره واقعی ملت را بار ديگر نشان داد.
حضرت آيت الله خامنه ای با تأكيد بر اينكه راهپيمايی 22 بهمن در هر سال،‌همچون ضربه سهمگين و بهمنی بزرگ، بر سر دشمنان و مخالفان ملت ايران فرود می آيد خاطرنشان كردند: امسال نيز همينگونه شد.
ايشان با قدردانی مجدد از حضور پرشكوه و عزتمندانه ملت ايران در راهپيمايی 22 بهمن، خاطرنشان كردند: اگر صدبار هم اين تشكر تكرار شود، باز هم جا دارد و بايد در مقابل اين روحيه و بصيرت ملت ايران، تعظيم كرد.
رهبر انقلاب اسلامی در تحليل شرايط كنونی تأكيد كردند: دشمنان در مقابل ايمان، عزم راسخ، بصيرت، شجاعت و تحمل ملت ايران، در موضع انفعال قرار گرفته و بر همين اساس حركات غيرمنطقی انجام می دهند.
حضرت آيت الله خامنه ای با استناد به رفتار و گفتار ‌دولتمردان امريكايی، آنان را افرادی غيرمنطقی، دارای حرف و عمل متناقض و روحيه زورگويانه دانستند و خاطرنشان كردند: امريكاييها توقع دارند كه ديگران در مقابل حرفهای غيرمنطقی و زورگويی های آنها تسليم شوند، همانطور كه برخی تسليم شده اند اما ملت ايران و نظام جمهوری اسلامی تسليم شدنی نيست زيرا منطق، توانايی و اقتدار دارد.
ايشان در تبيين مواضع و اقدامات غيرمنطقی دولتمردان امريكايی و دولتهای غربيِ دنباله رو آنها، به بيان نمونه های عينی پرداختند و افزودند: آنها ادعا می كنند كه متعهد به حقوق بشر هستند و پرچم حقوق بشر را در دنيا بلند كرده اند، اما در عمل بيشترين ضربه را به حقوق بشر می زنند و با فجايعی نظير گوانتانامو و ابوغريب و كشتار مردم افغانستان و پاكستان بيشترين اهانتها را به حقوق انسانها می كنند.
حضرت آيت الله خامنه ای يكی ديگر از موارد غيرمنطقی بودن امريكاييها و تناقض ميان ادعا و عمل آنها را، ادعای آنها مبنی بر مقابله با سلاح هسته ای برشمردند و افزودند: آمريكايی ها براساس اين ادعا، يازده سال پيش، به عراق حمله كردند اما بعدها مشخص شد اين ادعا از اساس نادرست بوده است.
ايشان خاطرنشان كردند: دولتمردان امريكايی با وجود اين ادعا از رژيم شرير صهيونيستی و مجهز به سلاح هسته ای كه ديگران را نيز تهديد می كند، حمايت می كنند.
رهبر انقلاب اسلامی، ادعای تعهد به گسترش دموكراسی در دنيا را يكی ديگر از حرفهای خلاف واقع مقامات امريكايی دانستند و افزودند: آنها از يك طرف اين ادعا را مطرح می كنند اما از طرف ديگر دائماً در حال تعارض و مقابله با ايران هستند كه دارای روشن ترين و واضح ترين مردم سالاری ها در منطقه است.
حضرت آيت الله خامنه ای تأكيد كردند: امريكاييها در حالی مدعی حمايت از گسترش دموكراسی هستند كه در همين منطقه،‌ با وقاحت تمام از كشورهايی حمايت می كنند كه حتی بوی دموكراسی را هم استشمام نكرده اند و مردم آنها برای يك بار نيز صندوق رأی و انتخابات را نديده اند.
ايشان يكی ديگر از مصاديق تناقض ميان حرف و عمل دولتمردان امريكايی را، ادعای آمادگی مذاكره با ايران به منظور حل مسائل ميان دو كشور،‌دانستند و افزودند: اين ادعا در حالی مطرح می شود كه امريكاييها حرفهای ناشايست و خلاف واقع را به نظام جمهوری اسلامی نسبت می دهند و برای مقابله با ملت ايران متوسل به تحريم و فشار می شوند.
رهبر انقلاب اسلامی سخنان چند روز پيش رئيس جمهوری امريكا مبنی بر تلاش اين كشور برای جلوگيری از ساخت سلاح هسته ای بوسيله ايران را مورد اشاره قرار دادند و تأكيد كردند: اگر ايران قصد ساخت سلاح هسته ای را داشت امريكا به هيچ وجه نمی توانست جلوی ملت ايران را بگيرد.
حضرت آيت الله خامنه ای افزودند: جمهوری اسلامی ايران قصد ساخت سلاح هسته ای را ندارد و اين تصميم نيز به دليل ناراحتی امريكا نيست، بلكه بر مبنای يك عقيده و اعتقادی است كه سلاح هسته ای را جنايت بر ضد بشريت می داند و ضمن آنكه بر عدم توليد آن تأكيد دارد،‌خواستار محو سلاحهای هسته ای موجود در جهان نيز است.
ايشان تأكيد كردند: ادعای امريكاييها مبنی بر ساخت سلاح هسته ای بوسيله ايران، ‌يك تقلب در حرف زدن است.
رهبر انقلاب اسلامی افزودند: در موضوع هسته ای ايران، ‌بحث بر سر سلاح هسته ای نيست،‌بلكه آنها می خواهند مانع حق قطعی و مسلم ملت ايران در غنی سازی هسته ای و استفاده صلح آميز از انرژی هسته ای شوند كه البته در جلوگيری از ملت ايران موفق نخواهند شد و اين ملت كار خود را براساس حق صريح خود انجام خواهد داد.
حضرت آيت الله خامنه ای تأكيد كردند: تلاش برای تضييع حقوق ملت ايران نمونه ای آشكار از غيرمنطقی بودن امريكاييها است و بر همين اساس با طرف غيرمنطقی و زورگو، نمی توان با اتكاء به منطق حرف زد.
ايشان افزودند: جمهوری اسلامی ايران در طول 34 سال گذشته، در قضايای مختلف جهانی، بروشنی دريافته است كه طرف مقابل او كيست، چگونه رفتار می كند و چگونه بايد با او برخورد كرد.
رهبر انقلاب با اشاره به اينكه امريكايی ها در بحث مذاكره، با تكيه به شبكه خبری رسانه ای تحت تسلط صهيونيستها و امريكايی ها، به دنبال فريب دادن افكار عمومی جهان،‌منطقه و ايران هستند افزودند: شبكه رسانه ای جهانی، حرفهای ما را يا منعكس نمی كند و يا ناقص و حتی برعكس منعكس می كند، بنابراين روی سخن ما با ملت ايران است.
ايشان در تبيين واقعيات و حقايق بحث مذاكره، پنج نكته مهم را مورد تأكيد قرار دادند: غيرمنطقی و متناقض بودن حرف و رفتار دولتمردان امريكايی - تلاش امريكايی ها برای تسليم كردن ملت ايران به عنوان هدف اصلی مذاكرات - معنای حقيقی مذاكره در عرف قدرتهای سلطه گر - دروغ و فريبكاری امريكايی ها درباره برداشته شدن تحريم ها با مذاكره - و منطقی بودن رفتار ملت ايران و نظام جمهوری اسلامی در مقابل پيشنهاد امريكا.
حضرت آيت الله خامنه ای غرض اصلی دولتمردان امريكا از طرح پيشنهاد مذاكره را تبليغ و هياهو درباره تسليم شدن ملت و نظام ايران خواندند و افزودند: آنها می خواهند به ملتهای مسلمان و سربرافراشته منطقه، نشان دهند كه جمهوری اسلامی ايران هم با همه سرسختی و ايستادگی، عاقبت پای ميز مذاكره و مصالحه آمد، بنابراين شما نيز چاره ای جز تسليم نداريد.
رهبر انقلاب خاطرنشان كردند: البته سلطه گران از ديرباز با هدف نااميد كردن ملتهای مسلمان، درصدد كشاندن ايران پای ميز مذاكره و بده و بستان بوده اند و اكنون نيز همين هدف را با طرح تبليغاتی «مذاكره ای غيرمربوط به مسائل اساسی» دنبال می كنند اما جمهوری اسلامی ايران، با چشمان باز اهداف آنها را می فهمد و متناسب با آن اهداف، جواب می دهد.
ايشان معنای حقيقی گفتگو در عرف امريكا و غربيها را پذيرش حرفهای آنان در پای ميز مذاكره خواندند و افزودند: آنها با همين نگاه غيرمنطقی، در تبليغات اخيرشان می گويند مذاكره مستقيم كنيم تا ايران را به دست برداشتن از انرژی هسته ای و غنی سازی قانع و وادار سازيم اما اگر خواهان گفتگوی حقيقی و منطقی بودند بايد می گفتند مذاكره كنيم تا ايران استدلالها و ادله خود را بگويد و مسائل عادلانه بررسی شود.
رهبر انقلاب اين سؤال را مطرح كردند كه با توجه به اين نگاه حاكم بر دولتمردان امريكايی و انتظار آنها برای تسليم شدن ايران، اگر دولت ايران هم پيشنهاد گفتگو را بپذيرد آيا مذاكره به درد می خورد و اصلاً به جايی می رسد؟
رهبر انقلاب با اشاره به اقدام امريكايی ها در قطع مذاكره هنگام كم آوردن در مقابل حرفهای منطقی ايران افزودند: در 15 سال گذشته، دو سه بار امريكايی ها با تأكيد بر اينكه گفتگو خيلی ضروری، فوری و حياتی است در برخی مسائل درخواست مذاكره كردند، يك يا دو مأمور دولتی هم رفتند و با آنها گفتگو كردند، اما به محض اينكه در مقابل حرفهای منطقی ايران، جوابی نداشتند مذاكره را قطع كردند و با استفاده از شبكه رسانه ای بين المللی خود وانمود كردند ايران مذاكره را قطع كرده است.
ايشان پرسيدند آيا با وجود اين تجربيات، باز هم لازم است بی منطقی امريكاييها را در مذاكرات تجربه كنيم؟
حضرت آيت الله خامنه ای، تبليغات امريكايی ها را درباره لغو تحريم ها در پی مذاكره با ايران، وعده ای دروغ دانستند و افزودند: آنها به خيال خام خود فكر می كنند ملت از تحريم ها به ستوه آمده بنابراين با شنيدن اين وعده، مشتاق مذاكره با امريكا می شود و به مسئولان كشور فشار می آورد.
رهبر انقلاب خاطرنشان كردند: در واقع، اين وعده نيز از همان حرفهای فريبكارانه است و نشان می دهد آنها به دنبال مذاكره حقيقی و عادلانه نيستند بلكه تسليم شدن ملت ايران را دنبال می كنند در حاليكه اگر ملت ايران می خواست تسليم امريكاييها باشد اصولاً انقلاب نمی كرد.
ايشان در اِشكال جدی ديگری به ادعای امريكايی ها مبنی بر لغو تحريم ها با مذاكره تأكيد كردند: هدف تحريم ها، همچنانكه بارها گفته اند خسته كردن ملت ايران و جدا كردن ملت از نظام اسلامی است بنابراين اگر مذاكره هم انجام شود اما ملت همچنان در صحنه باشد و بر حقوق خود پافشاری كند،‌ تحريم ها وجود خواهد داشت.
رهبر انقلاب در همين بحث به بازخوانی يك برداشت ذهنی دولتمردان امريكايی پرداختند كه نيمی از آن درست و نيمی ديگر غلط است.
ايشان گفتند: امريكايی ها معتقدند جمهوری اسلامی بر ملت تكيه دارد و اگر با تحريم ها مردم را از نظام اسلامی جدا كنيم قدرت مقاومت از نظام گرفته می شود. بخش اول اين حرف كه نظام كاملاً متكی بر توده های عظيم ملت است حرف درستی است اما بخش دوم كه فشارها و تحريم ها، ملت را به زانو درمی آورد و آنها را از نظام جدا می كند،‌كاملاً غلط و ناشی از بدفهمی است.
حضرت آيت الله خامنه ای افزودند: البته ملت ايران بدنبال شكوفايی و رونق و رفاه كامل است اما حاضر نيست اين هدف را با ذلت بدست آورد بلكه با «تدبير و عزم و شجاعت» و تكيه بر نيروهای داخلی بويژه جوانان مستعد ايران، تحقق اين هدف را پيگيری می كند.
رهبر انقلاب با اشاره به پيشرفتهای شگفت انگيز ملت ايران در مقايسه با ملتها و كشورهايی كه تسليم امريكا بوده اند افزودند: تحريم ها مردم را آزار می دهد اما در مقابل آن دو راه بيشتر وجود ندارد يا مانند ملتهای ضعيف، «تسليم شدن و در مقابل زورگويان جهانی توبه كردن» و يا مانند ملت شجاع ايران فعال كردن توانايی ها و نيروهای داخلی و عبور سرافرازانه و قدرتمند از منطقه ی خطر.
ايشان افزودند: بدون ترديد ملت ايران راه دوم را انتخاب كرده و می كند و به اذن الله
تحريم ها را به مرحله ای برای رشد و شكوفايی بيشتر تبديل خواهد كرد.
حضرت آيت الله خامنه ای،‌حضور پرنشاط ملت در راهپيمايی 22 بهمن را به معنای شكايت نداشتن مردم از گرانی و مشكلات ندانستند و افزودند: مردم بخصوص طبقات ضعيف دشواريها را كاملاً احساس می كنند اما ميان خود و نظام فاصله نمی اندازند زيرا می دانند نظام اسلامی و اسلام عزيز همان دست قدرتمندی است كه می تواند مشكلات را حل كند.
رهبر انقلاب در جمع بندی سخنان خود درباره مذاكره با امريكا تأكيد كردند: نظام اسلامی و ملت ايران برعكس دولتمردان امريكايی، اهل منطق هستند بنابراين اگر از طرف مقابل حرف و رفتار منطقی ببينند به آن پاسخ مناسب می دهند.
حضرت آيت الله خامنه ای، خودداری امريكا از زورگويی و شرارت، احترام گذاشتن به حقوق ملت ايران، عدم دخالت در امور داخلی ايران كه در حمايت از فتنه گران 88 كاملاً آشكار بود و پرهيز از آتش افروزی در منطقه را از جمله نشانه هايی دانستند كه اگر بروز كند می تواند نشان دهنده حسن نيت دولتمردان امريكايی باشد.
رهبر انقلاب افزودند: اگر اينطور شود و امريكايی ها در حرف و عمل نشان دهند كه غيرمنطقی نيستند آن وقت می بينند كه جمهوری اسلامی و ملت ايران، خيرخواه و اهل تعامل و منطقند.
حضرت آيت الله خامنه ای تأكيد كردند: تنها راه تعامل با جمهوری اسلامی ايران همين است و در اين صورت دولت امريكا، جواب مناسبی دريافت خواهد كرد.
ايشان در بخش پايانی سخنانشان به قضيه مهمی كه يكشنبه دو هفته قبل در مجلس پيش آمد پرداختند و نكات مهمی را در اين باره بيان كردند.
رهبر انقلاب با اشاره به ناراحتی ملت و نخبگان از اين مسئله افزودند: اين قضيه بد و نامناسب، بنده را نيز از دو جهت ناراحت و متأثر كرد يكی از بابت اصل وقوع ماجرا و ديگری بابت ناراحتی مردم از اين قضيه.
ايشان افزودند: در اين ماجرا متأسفانه رئيس يك قوه به استناد يك اتهام ثابت نشده و حتی مطرح نشده در دادگاه، دو قوه ديگر يعنی مجلس و قوه قضاييه را متهم ساخت كه كاری بد، ‌غلط، نامناسب،‌ خلاف شرع، خلاف قانون و خلاف اخلاق بود.
رهبر انقلاب خاطرنشان كردند: اين رفتار، حقوق اساسی مردم را نيز تضييع كرد چرا كه زندگی در «آرامش و امنيت روانی و اخلاقی»، جزو حقوق اساسی ملت است.
رهبر انقلاب تأكيد كردند: بنده فعلاً نصيحت می كنم كه اين كار شايسته ای برای نظام جمهوری اسلامی نيست.
ايشان استيضاح اخير را نيز كاری غلط خواندند و افزودند:‌استيضاح بايد فايده ای داشته باشد اما چند ماه مانده به پايان كار دولت،‌استيضاح يك وزير آن هم به خاطر مسئله ای كه مربوط به وزير نيست،‌چه علت و فايده ای دارد؟
حضرت آيت الله خامنه ای افزودند: در داخل مجلس هم كسانی حرفهای نامناسب بر زبان آوردند كه آن هم غلط بود.
ايشان خاطرنشان كردند: دفاع رئيس محترم مجلس هم قدری زياده روی بود و لزومی نداشت.
رهبر انقلاب تأكيد كردند: نه آن متهم كردن، نه آن برخورد كردن و نه آن استيضاح، ‌مسائل مناسبی نبود.
حضرت آيت الله خامنه ای پرسيدند: وقتی دشمن مشترك وجود دارد و توطئه ها از هر طرف شكل می گيرد واقعاً جز افزايش برادری ها و ايستادگی در مقابل دشمن بايد كار ديگری كرد؟
رهبر انقلاب با اشاره به حمايتهای خود از مسئولان كشور افزودند: بنده باز هم كمك می كنم اما اين رفتارها، متناسب با سوگندها و تعهدات نيست، مسئولان عظمت ملت را ببينيد و رفتاری شايسته اين ملت انجام دهند.
ايشان تأكيد كردند: مسئولان،‌دولت و مجلس، همه تلاشهای خود را برای حل گره ها و مشكلات اقتصادی مردم و كشور متمركز كنند زيرا همانطور كه چند سال پيش گفتم دشمن نقشه ها و توطئه هايش را در مسائل اقتصادی متمركز كرده است.
حضرت آيت الله خامنه ای افزودند: چند سال قبل درباره مبارزه با فساد اقتصادی، نامه ای به رؤسای قوا نوشتم مكرر می گويند فساد اقتصادی اما اين كار به زبان گفتن تمام نمی شود بلكه نيازمند مبارزه عملی است، در عمل چه كار شد؟ در عمل چه كار كرديد؟ اين مسائل انسان را متأثر می كند.
رهبر انقلاب افزودند: تقوا، تقوا، تقوا!، ‌از مسئولان توقع داريم با صبر، ميدان ندادن به احساسات سركش و ملاحظه مسائل كشور، همه توان و نيروها را برای حل مشكلات مردم متمركز كنند و حالا كه دشمنی های دشمن شدت يافته، آنها هم رفاقتهايشان را شدت دهند.
حضرت آيت الله خامنه ای افزودند: انشاءالله اين نصيحت خيرخواهانه و مشفقانه مورد توجه مسئولان بخصوص مسئولان بالا قرار گيرد و به آن پايبند باشند.
ايشان خاطرنشان كردند: البته گله امروز من از برخی سران و مسئولان موجب نشود عده ای راه بيفتند و عليه اين و آن شعار دهند كه با اين كار هم مخالف هستيم.
رهبر انقلاب اسلامی، با انتقاد صريح و شديد از اقدام اخير برخی افراد در بر هم زدن مجلس سخنرانی رئيس مجلس در قم افزودند: اينكه عده ای برخی را ضدولايت و ضد بصيرت بنامند و شعار بدهند نظير آنچه اخيراً در قم روی داد، اقدامی غلط است و بنده كاملاً مخالف اين كارها هستم كه قبلاً هم نظير آن در مرقد مطهر حضرت امام (ره) اتفاق افتاد و به مسئولان تذكر دادم جلوی اين كارها را بگيرند.
رهبر انقلاب افزودند: كسانی كه راه می افتند و شعار می دهند اگر واقعاً حزب اللهی و مؤمن هستند بدانند كه اين كارها به ضرر كشور و خلاف شرع است و اگر هم اعتنايی به اين حرفها ندارند كه حسابشان جداست.
رهبر انقلاب در پايان سخنانشان تأكيد كردند: آينده ملت بصير ايران به لطف الهی كاملاً روشن است و افقی به مراتب بهتر و درخشان تر در انتظار اين ملت و جوانان است.
در ابتدای اين ديدار آيت الله مجتهد شبستری نماينده ولی فقيه در آذربايجان شرقی و امام جمعه تبريز در سخنانی با گراميداشت ياد و خاطره شهدای قيام 29 بهمن سال 56 در تبريز، به حضور كم نظير مردم آذربايجان در راهپيمايی 22 بهمن امسال اشاره كرد و گفت: پيام مردم بصير و موقع شناس ايران در راهپيمايی پرشكوه 22 بهمن، حفظ وحدت و همدلی در جامعه، توجه به حاكميت اخلاق در عرصه سياست، و تلاش مضاعف مسئولان برای حل مشكلات بود.