«مسئله‌ى اشتغال هم مسئله‌ى مهمى است. طرحهائى كه از چند سال پيش به اين طرف براى اشتغال پيش‌بينى شده، آنچنان كه انسان انتظار داشت، نشد. اگرچه حالا كارهائى انجام گرفت و خوب بود، بد نيست؛ ليكن ما را مستغنى نميكند از اينكه نسبت به مسئله‌ى اشتغال يك اهتمام ويژه‌اى داشته باشيم. مسئله‌ى ارتقاى بهره‌ورى هم همين طور»

مقام معظم رهبري در ادامه سيره هوشمندانه خود درنامگذاري سالهاي مختلف با هدف توجه دادن افكار عمومي و مسولان به مسايل اصلي كشور وجهت دهي تلاشهاي مردم و مسولان در هرسال به سمت و سوي لازم؛ سال 1390 را سال جهاد اقتصادي ناميدند.شايد بتوان جهاد اقتصادي را ادامه همت مضاعف و كار مضاعف درعرصه اقتصادي دانست و انتظاربراينست تاعموميت همت مضاعف و كار مضاعف در همه زمينه ها در سال گذشته با نامگذاري امسال به نام جهاد اقتصادي درعرصه اقتصادي متمركز شود.در اين زمينه ايشان در سخنان مهم خود در ابتداي امسال در حرم مطهر رضوي با برشمردن سرفصلهاي مهمي كه ميتوان آنها را به عنوان اولويت براي كشور در نظر گرفت مي فرمايند:

" ليكن به نظر صاحبنظران ؛امروز در اين برهه‌ى از زمان ؛ مسئله‌ى اقتصادي از همه مسايل كشور فوريت و اولويت بيشتري دارد."

رهبري معظم همچنين در تبيين مفهوم جهاد اقتصادي در سفر خود به عسلويه و در جمع مهندسان و کارگران صنعت نفت مي فرمايند:

"هر تلاشى را نميشود گفت جهاد.در جهاد حضور و روياروئى با دشمن مفروض است. انسـان يك‌ تلاشى مي‌ كنـد، دشمنى‌ در مقابل او نيست؛ اين جهاد نيست. اما يك وقت شما مي‌خواهيد يك تلاشى را انجام دهيد، كه به خصوص يك دشمنى سينه به سينه‌ى شما ايستاده است؛ اين مي‌شود جـهاد. ممـكن اسـت يك وقت اين جـهاد به شكـل قتـال (جنـگ) باشـد، ممـكن اسـت جهادمالى باشد، ممكن است جهادعلمى باشد، ممكن‌است جهادفنى باشد؛همه‌ى اينـها جهـاد است؛ انـواع و اقسـام جهـاد و مبارزه است. اگر بخواهيم در ادبياتِ امروز ما براى«جهاد»معادلى پيداكنيم، مي‌شود «مبارزه». جهاداقتصادى، يعنى مبارزه‌ى اقتصادى."

طبعا بعد از اين نامگذاري انتظار مي رود اقدامات و تلاشهاي دولت محترم در سالجاري متمركز بر عرصه اقتصادي بوده و به جد سعي شود تا با پرهيز از پرداختن به مسايل درجه دوم؛ مسايل عمده كشور تحت الشعاع مسايل فرعي قرار نگيرد.توجه به اين نكته و نامگذاري مذكور از سوي رهبري وقتي اهميت بيشتري پيدا مي كند كه بدانيم امسال سالي است كه در پايان آن انتخابات مجلس شوراي اسلامي برگزار خواهد شد و اين نگراني وجود دارد كه همه مسايل كشور تحت الشعاع انتخابات پيش رو قرار بگيرد.

در بيان علت اين نامگذاري چنانكه رهبري معظم خود در سخنان گهربارشان به آن اشاره كرده اند فوريت و اولويت داشتن مسايل اقتصادي كشور سبب شده تا معظم له اين نام را براي امسال انتخاب كنند.به نظر صاحبنظران يكي از مسايلي كه سبب شده تا مسايل اقتصادي از فوريت و اولويت بيشتري برخوردار گردد؛ضعف ها و عقب ماندگيهايي است كه كشور در حوزه مسايل اقتصادي با آنها مواجه بوده و عليرغم تلاش و كار مستمر دولت محترم هنوز اين نقاط ضعف به خوبي برطرف نشده است.در مورد اين عقب ماندگيها بين دولت و منتقدان آن همواره اختلاف نظر وجود داشته است اما باز هم در اين زمينه بهترين فرد براي اظهار نظر شخص رهبري معظم هستند كه با اشراف كامل به مسايل كشور ؛نظراتي دقيق و غير قابل خدشه ارائه مي فرمايند.

به گزارش صراط نیوز ، ايشان در شهريور ماه سال گذشته در ديدار با هيات دولت به مناسبت هفته دولت ؛ضرورت توجه به سند چشم انداز بيست ساله كشور را به دولت محترم توصيه كردند.طبعا سند چشم انداز سندي است بالا دستي كه براي همه عرصه هاي كشور اعم از اقتصادي؛ فرهنگي؛ سياسي و اجتماعي خط مشي تعيين كرده است اما يكي از بارزترين وجوه سند نيز مسايل اقتصادي است و يكي از انتظارات اينستكه اولا دولت محترم در هر برنامه ايي اين سند مهم و بالا دستي را مورد لحاظ قرار داده و با توجه به آن به تدوين برنامه بپردازد ؛ثانيا عقب ماندگيهاي احتمالي از اهداف سند چشم انداز نيز به سرعت جبران شود.رهبر معظم انقلاب در ديدار ياد شده با تبيين اهميت سند چشم انداز در جمع اعضاي هيات دولت از ايشان توجه به آن را در جهت گيريهاي كلي كشور خواستار شده و فرموده بودند:

"يكى از مواردى كه به نظر ما بايد در جهتگيرى‌هاى كلى دولت مورد توجه قرار بگيرد، مسئله‌ى سند چشم‌انداز است. اين سند چشم‌انداز يك كار اساسى بود كه در كشور انجام گرفت؛ بررسى شد، مطالعه شد، جوانبش سنجيده شد. آنچه كه در اين سند هم آمده، شعار نيست. با توجه به امكانات و واقعيات، اين سند تنظيم شده. اين سند در واقع نقشه‌ى راه بيست ساله‌ى ماست. خوب، از اين بيست سال، پنج سالش گذشت. يك وقت مى‌بينيم اين بيست سال با يك چشم به هم زدنى تمام شد."

مقام معظم رهبري همچنين در ادامه با طرح مطالبه ايي از هيات دولت خواستند تا ميزان تحقق اهداف پيش بيني شده در 5 سال آغازين اجراي سند چشم انداز كه اتفاقا مصادف با 5 سال از فعاليت دولت دكتر احمدي نژاد بوده را مشخص كنند:
"يكى از كارهائى كه بايد انجام بگيرد، همين است؛ بايد ببينيم چقدر ما توانستيم از اين نقشه را به سمت آن هدفها طى كنيم.والّا اگر چنانچه اين توجه و اين ذُكر را نداشته باشيم، يك وقت چشم باز ميكنيم، مى‌بينيم فرضاً ده سال يا دوازده سال از اين زمان گذشت، ما هنوز آن راهى را كه بايد در اين مدت طى كنيم، طى نكرديم؛ در بقيه‌ى اين مدت هم طى كردن آن راه امكان ندارد. بنابراين بايستى يك تقسيم‌بندى صحيحى انجام بگيرد بين تلاشها و فعاليتهائى كه بايد بشود و بين اين مسيرى كه ما تا آن اهداف داريم، تا در هر برهه‌اى از زمان، به تناسب امكان آن برهه، پيشرفت كرده باشيم. به نظر من بايستى اين را يك جا بررسى كرد. اين كار هم برعهده‌ى دولت است؛ اين را بررسى كنيد.
اگر چنانچه شما ديديد كه ما در طول مثلاً پنج سال به قدر متناسب، به آن هدفها نزديك نشديم، اين را حاكى بگيريم از اينكه برنامه‌ى پنج‌ساله‌ى ما برنامه‌ى كافى‌اى نبوده كه نتوانسته ما را به قدر پنج سال جلو بياورد."

رهبري معظم در آن ديدار در ادامه فرمايشات مهم خود ضمن تقدير از اقدامات مثبت دولت در زمينه مسايل اقتصادي و لزوم اطلاع رساني و آگاه سازي افكار عمومي از اين اقدامات مثبت با اشاره به شاخصهاي كلان اقتصادي كشور-كه طبعا نتيجه همه تلاشها و اقدامات در اين شاخصها متجلي مي شود-خاطر نشان كردند:

"يك چيز ديگرى كه ما در زمينه‌ى اقتصادى حتماً رويش تكيه ميكنيم، مسئله‌ى توجه به شاخصهاى كلان اقتصادى است."

ايشان در ادامه با توجه به نرخ رشد به عنوان يكي از اين شاخصهاي مهم با اشاره به عدم تحقق نرخ رشد مطابق با سند چشم انداز فرمودند:

"روى مسئله‌ى نرخ رشد واقعاً كار بشود. آن چيزى كه به عنوان نرخ رشد در برنامه يا در چشم‌انداز ديده شده، با آنچه كه در واقعيت اتفاق افتاده، خيلى فاصله دارد."

رهبري معظم همچنين با اشاره به مسايل اقتصادي جهاني مانند ركود بين المللي به عنوان يكي از عواملي كه مي تواند در اين عدم تحقق موثر باشد ادامه دادند:

"ليكن بالاخره بايد تلاش كرد تا به آن چيزى كه به عنوان شاخص معين شده و ذكر شده، نزديك شويم."

رهبري معظم در ديدار مذكور با اشاره به آمارهاي ارائه شده توسط رييس جمهور در زمينه سرمايه گذاري داخلي و خارجي با اشاره به اشتغال به عنوان يكي ديگر از شاخصهاي كلان اقتصادي فرمودند"

"مسئله‌ى اشتغال هم مسئله‌ى مهمى است. طرحهائى كه از چند سال پيش به اين طرف براى اشتغال پيش‌بينى شده، آنچنان كه انسان انتظار داشت، نشد. اگرچه حالا كارهائى انجام گرفت و خوب بود، بد نيست؛ ليكن ما را مستغنى نميكند از اينكه نسبت به مسئله‌ى اشتغال يك اهتمام ويژه‌اى داشته باشيم. مسئله‌ى ارتقاى بهره‌ورى هم همين طور."

ايشان با اشاره به يكي ديگر از مسايل اصلي در زمينه حوزه اقتصاد كشور كه حتما بايد مد نظر قرار بگيرد فرمودند:

"باز از جمله‌ى چيزهائى كه ما در باب مسائل اقتصادى رويش تكيه ميكنيم و به عنوان توصيه‌ى جزمى مطرح ميكنيم، مسئله‌ى سياستهاى اصل 44 است. خيلى بايستى به اين سياستها اهتمام ورزيد."

مقام معظم رهبري با انتقاد از مقايسه ميزان اجراي سياستهاي اصل 44 در دولت فعلي و مقايسه آن با گذشته فرمودند:

"خوب، حالا در مقايسه‌ى خصوصى‌سازى در سالهاى طولانىِ گذشته با اين چند سال، آمارى ذكر ميشود؛ اين آمار، آمار درستى است؛ منتها آن زمان سياستهاى اصل 44 ابلاغ نشده بود. يعنى آن زمانى كه اصلاً بحث سياستهاى اصل 44 نبود، آن وقت را نبايد ملاحظه كرد؛ بعد كه آن سياستها ابلاغ شد، اصلاً وضع مسئله‌ى اقتصاد عوض شد؛ در واقع حركت جديدى در اقتصاد كشور آغاز شد. لذا مقايسه‌ى با قبل از آن دوران، مقايسه‌ى تعيين‌كننده‌اى نيست. در همين دوران، ما بايستى ببينيم در باب اصل 44 چه كار كرديم؛ اين مهم است."

بيانات مهم رهبر معظم انقلاب در ديدار با هيات محترم دولت در شهريور ماه سال گذشته به نوعي نمايانگر ضعف ها و عقب ماندگيهاي اقتصادي كشور است كه عليرغم تلاش همه جانبه و مستمر دولت محترم هنوز برطرف نشده است و شايد يكي از دلايلي كه ايشان امسال را سال جهاد اقتصادي ناميدند و از فوريت و اولويت داشتن مسايل اقتصادي سخن گفتند همين مسايل بوده است.ايشان همين نكات را مجددا و به بياني ديگر درفرمايشات مهم خود در ابتداي سالجاري در حرم مطهر رضوي بيان كرده و توجه به نرخ رشد را بااهميت توصيف كرده و فرمودند:

"آنچه كه در اين زمينه با عنوان شاخص وجود دارد و مهم است، رشد پرشتاب كشور به ميزان تعيين شده‌ى در برنامه‌ى پنجم است كه اعلام شده است؛ يعنى حداقل رشد هشت درصدى."
رهبر معظم انقلاب در تحقق اين رشد همچنانكه در بيانات در ديدار سال گذشته بر ارتقا بهره وري تاكيد كرده بودند مجددا با توجه دادن به بهره وري خاطر نشان كردند:
"در اين رشد، سهم بيشتر مربوط به بهره‌ورى است."
رهبر معظم انقلاب همچنين در اين سخنان بر كاهش نرخ بيكاري نيز مجددا تاكيد كرده و اضافه داشتند:
"كاهش نرخ بيكارى و افزايش اشتغال در كشور، از جمله‌ى مسائل بسيار اساسى و مهم است."

فرمايشات رهبر معظم در حرم مطهر رضوي در ابتداي امسال حاوي نكات ديگري در زمينه مسايل اقتصادي مانند كمك به بخش خصوصي و توانمند سازي آن براي افزايش سرمايه گذاري در اقتصاد كشور؛ صرفه جويي در مواد اساسي مانند آب و لزوم مشاركت مستقيم مردم در امر اقتصاد نيز مي باشد.

به هر حال به نظر مي رسد يكي از دلايل اصلي نامگذاري امسال به نام جهاد اقتصادي چنانكه رهبر فرزانه انقلاب فرموده اند اولويت و فوريت داشتن مسايل اقتصادي كشور است كه عمده اين مسايل با توجه به سخنان رهبر معظم انقلاب در ديدار شهريور ماه سال گذشته با هيات دولت و بيانات ارزشمند ايشان در ابتداي امسال در حرم مطهر رضوي موضوعاتي مانند توجه به سند چشم انداز به عنوان يك سند مهم ملي ؛تاكيد بر شاخصهاي كلان اقتصادي؛ تحقق نرخ رشد مطابق پيش بيني برنامه هاي توسعه و سند چشم انداز؛ كاهش بيكاري؛ارتقا بهره وري و اجراي سياستهاي اصل 44 مي باشد.