مهدي هاشمي عصر روز يك شنبه و پس از 60 روز اعلام نتيجه قطعي حكم دادگاه به زندان اوين منتقل شد و از آن لحظه تا كنون اتفاقات و حواشي شكل گرفته پيرامون اين اتفاق از يك سو پرسش و ابهامات مهمي را پيش روي افكار عمومي قرار داده و از سوي ديگر نگراني‌هاي فراواني را با خود به همراه داشته است.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛ مهدي هاشمي عصر روز يك شنبه و پس از 60 روز اعلام نتيجه قطعي حكم دادگاه به زندان اوين منتقل شد و از آن لحظه تا كنون اتفاقات و حواشي شكل گرفته پيرامون اين اتفاق از يك سو پرسش و ابهامات مهمي را پيش روي افكار عمومي قرار داده و از سوي ديگر نگراني‌هاي فراواني را با خود به همراه داشته است.
شايد كمتر پرونده‌اي را مي‌توان در طول سال‌هاي اخير سراغ گرفت كه تا به اين حد جار و جنجال سياسي - به خصوص از سوي خانواده مجرم - با خود به همراه داشته باشد آنچنان كه در پرونده‌هايي نظير« پرونده مهدي هاشمي داماد منتظري كه در سال 66 به اتهام محاربه، افساد، ايجاد فتنه، رعب و وحشت در بين مردم به اعدام محكوم شد» و «اختلاس ۱۲۳ ميليارد توماني كه توسط فاضل خداداد ومرتضي رفيق دوست در سال ۱۳۷۴ روي داد » يا «اختلاس 3 هزار ميليارد توماني كه در شهريور ۱۳۹۰ رسانه‌اي شد و مه آفريد اميرخسروي متهم اصلي نهايتاً در سال 93 به دار مجازات آويخته شد» اين حجم از تخريب و توهين از سوي طيفي خاص و وابستگان نسبي مجرمان به دستگاه قضايي و نظام اسلامي صورت نگرفته بود و نه تنها جامعه بابت برخورد قاطع قوه قضائيه نسبت به اين افراد تشكر كرده بلكه بستگان درجه يك آنها هم ضمن اعتراف به تخلفات مجرم احكام صادره را به راحتي پذيرفتند. اما همانطور كه در ادامه خواهد آمد طي چهار روز اخير اظهارات برخي از شخصيت‌هاي برجسته و رويكرد رسانه‌هاي خاص در واكنش به اجراي حكم مهدي هاشمي داده‌هايي را پيش روي جامعه قرار مي‌دهد كه در صورت سهل انگاري مي‌تواند عواقب جبران ناپذيري را با خود به همراه داشته باشد و هزينه‌هايي را متوجه كشور كند. حال قبل از تشريح اهداف جريان مورد اشاره به برخي از موضع‌گيري‌ها كه بازتاب فراواني در سطح رسانه‌ها داشته مي‌پردازيم.
‌ مرثيه‌سرايي تجديدنظرطلبان براي مجرم
هر چند حمايت‌هاي تمام قد جريان تجديدنظرطلب از مهدي هاشمي به قبل از برگزاري جلسات دادگاه وي و پس از محكوميت هاشمي به جرم اختلاس، ارتشا و مسائل ضدامنيتي و قطعيت حكم نامبرده در دادگاه تجديدنظر استمرار داشته اما پس از ورود مجرم به زندان اوين وارد فضاي جديدي شد، آنگونه كه روزنامه‌هاي زنجيره‌اي آرمان، ابتكار، شرق، ‌اعتماد، قانون و آفتاب يزد با انتخاب تيترها و تصاوير احساسي و حماسي از لحظه ورود مهدي هاشمي به اوين آن را به گونه‌اي روايت كردند كه انگار يك قهرمان ملي به زندان افتاده، نه يك مجرم امنيتي، اقتصادي و سياسي.
‌ فيلم وداع
تنها چند ساعت پس از حضور مهدي هاشمي در جمع زندانيان اوين بود كه فيلمي در خروجي رسانه‌ها قرار گرفت كه حاوي وداع آيت الله هاشمي با فرزند مجرم خود بود و در آن تلاش شده بود به صورت ضمني قرار صادره از سوي دستگاه قضايي را زير سؤال برده و مهدي هاشمي را بي‌گناه القا كند؛ فيلمي كه با پاسخ قاطع رئيس قوه قضائيه هم مواجه شد.
‌ آرزوي انقلاب عليه انقلاب!
اما تلاش براي تطهير و باورمند ساختن بي‌گناهي مهدي هاشمي به همين جا ختم نشد و افراد خانواده هاشمي ‌رفسنجاني هم در كنار طيف تجديدنظرطلب در مواضعي توهين آميز و مجرمانه نه تنها حكم مهدي هاشمي را فاقد وجاهت قانوني اعلام كرده بلكه عملاً به تحريك جامعه براي شورش عليه حاكميت هم اقدام مي‌كنند. فائزه هاشمي در گفت‌وگو با سايت ضد انقلاب كلمه، دستگيري برادر خود را اينگونه تفسير مي‌كند: «اين فشارها به خاطر تأثير و نقش مؤثر آقاي [اكبر] هاشمي است؛ نقش تعيين‌كننده‌اي كه ايشان به ويژه در انتخابات سال ۹۲ داشتند و الان اين فشارها و اتهامات واهي به خانواده ايشان با هدف تخريب آقاي هاشمي صورت مي‌گيرد كه كاملاً نتيجه عكس خواهد داد.»
فائزه هاشمي در ادامه اتهامات عليه برادر خود را «واهي» و نحوه رسيدگي به پرونده مهدي هاشمي را «معيوب و پر از ابهام» بيان مي‌كند و به تهديد عليه نظام با ابراز اين گزاره روي مي‌آورد: «تاريخ نشان داده كه قطعاً هيچ حكومتي با زنداني كردن افراد پابرجا نمانده است.»
فرزند رئيس تشخيص مصلحت نظام در قسمت ديگري از سخنان خود از قول عفت مرعشي مدعي شده است كه «‌انقلاب از اوين شروع شد و زندان‌ها و فشارها و كساني كه در زندان‌ها بودند عوامل مهمي در شكل‌گيري انقلاب بودند و حالا به همين شكل‌، بنابراين تاريخ نشان داده كه قطعاً هيچ حكومتي با زنداني كردن افراد پابرجا نمانده است و تمام اين كارها نتيجه عكس درپي خواهد داشت.»
وي در پايان مي‌گويد: «‌در هر حال براي اين همه زنان و مردان بي‌گناه حكم زندان داده شد و رفتند زندان، و مهدي هم يكي از آنهاست. متأسفانه شرايطي شده كه بچه‌هاي همه ملت در زندان هستند و بلايي است كه خاص خانواده هاشمي نيست.» روزنامه خانوادگي خانواده هاشمي هم در ادامه اين مظلوم نمايي روز گذشته عكس نخست خود را به محسن هاشمي اختصاص داد كه از قول وي با عبارت درشت تيتر تهديدي عليه نظام مبني بر « پدرم درباره مهدي حرف‌هاي زيادي دارد» را مورد توجه قرار داد، روندي كه انتظار مي‌رود در روزهاي آتي هم استمرار داشته باشد.
‌ پيام‌هاي به زندان رفتن مهدي هاشمي
1- تقابل خانواده هاشمي با خواسته‌هاي جامعه
هر چند ‌مي‌توان اهداف دقيق و مصرحي را براي جريان هواخواه مهدي هاشمي – كه از خانواده هاشمي رفسنجاني تا جريان تجديدنظرطلب و ضدانقلاب خارج از كشور را شامل مي‌شود- ذكر كرد اما نخستين برداشت از رويكرد مورد اشاره آن است كه خانواده آقاي هاشمي رفسنجاني با موضع‌گيري تند و گستاخانه خود نقش اپوزيسيون داخلي را پذيرفته و مقابل مطالبات جامعه‌اي ايستاده كه يكي از خواسته‌هاي روشن آنها طي سال‌هاي اخير برخورد قاطع و شفاف با مفسدان اقتصادي و امنيتي بوده كه توانسته‌اند با رانت و لابي‌گري‌هاي خارج از قانون بخش قابل توجهي از سرمايه‌هاي كشور را از بين برده و زمينه فشارهاي معيشتي به مردم را طي سه دهه اخير فراهم سازند.
2- ناراحتي از اعتماد‌سازي بيشتر نظام براي افكار عمومي داخلي
آنچنان كه از مواضع و مطالب رسانه‌هاي جريان حامي مهدي هاشمي پيداست اين طيف به شدت از گسترش برخوردهاي قاطع قوه قضائيه با مفسدان اقتصادي و امنيتي- به خصوص آنهايي كه نسبت سياسي با اين جريان دارند- ناراحت است، چراكه اتخاذ چنين رويكردي به اعتماد بيشتر جامعه به دستگاه قضايي و حاكميت خواهد انجاميد كه تحقق بسياري از اهداف اين جريان را غير ممكن مي‌سازد.
3- زير سؤال بردن انقلاب‌ و قانوني كه خود مدعي شكل دهي آن هستند
همانطور كه روشن است آيت الله هاشمي از ابتداي شكل‌گيري انقلاب در مناصب مهم و حياتي نظير رياست مجلس شوراي اسلامي، قوه مجريه، مجمع تشخيص مصلحت نظام و خبرگان رهبري بوده و قوانين موضوعه كشور - كه امروز بر اساس آن مهدي هاشمي مجرم شناخته شده – حاصل دستاورد بزرگاني چون ايشان است و زير سؤال بردن حكم طبيعتا به چالش كشيدن چنين قوانيني و به طريق اولي زير سؤال بردن خويش است.
به راستي چگونه مي‌توان تئوري شكل‌گيري انقلابي ديگر عليه انقلاب 57 را صادر كرد، در شرايطي كه عموم مردم در ايام مناسبتي نظير 22 بهمن و روز قدس نشان داده‌اند كه همچنان پاي آرمان‌هاي انقلاب شان مانده‌اند و بر استمرار داشتن آن تأكيد مي‌كنند. چطور ممكن است كه خانواده هاشمي رفسنجاني پيام‌هاي مردم در روز 9 دي سال 88 را هنوز درك نكرده و همچنان بر براندازي اصرار دارند.
چگونه قابل پذيرش است احكام قضايي مادامي كه عليه ساير مجرمان، همچون محمدرضا رحيمي و سعيد مرتضوي صادر مي‌شود از سوي همين افراد تماما مورد تأييد و حمايت قرار مي‌گيرد اما چنانچه عليه مهدي هاشمي باشد حكم خلاف قانون شرع و مقدسات است؛ اين استانداردهاي دوگانه چگونه قابل پذيرش است.
4- نگراني از تشديد برخوردها در آينده در صورت احراز جرم
اگر چه بسياري از مواضع و تحركات مهدي هاشمي و حاميان وي طبق قانون مجازات اسلامي مصداق اعمال مجرمانه است و قابليت پيگيري دارد اما بايد گفت به باور خانواده هاشمي و طيف تجديدنظرطلب برخورد قاطع قوه قضائيه شروعي براي رفتارهاي راديكالي و ضد حاكميتي است كه قرار است در آينده نزديك دوباره از سر گرفته شود و اين زنگ خطري براي اين جريان است.
‌ اهداف
اما اهداف حاميان امروز مهدي هاشمي را مي‌توان اينگونه بيان كرد:
نخست، هدف آنها پياده‌سازي پروسه «مظلوم‌نمايي» از شخص مهدي هاشمي و پدر وي است. با توجه به اينكه شخص هاشمي رفسنجاني براي شركت در انتخابات پنجم خبرگان اعلام آمادگي كرده و جريان تحت هدايت وي حيات سياسي خود را موفقيت در دو انتخابات پيش رو مي‌بيند، به كارگيري چنين تاكتيكي مي‌تواند احتمال پيروزي آنها را افزايش دهد. ثانياً، به باور اين جماعت ايجاد فضاي راديكالي و ضد حاكميتي با اتخاذ مواضع تند كنوني قابليت مقدمه‌سازي دارد، بنابراين لازم است با اتهام زني زودهنگام به حاكميت و نهادهاي انقلابي مقدمه غائله ديگري عليه نظام را سامان داده و ميوه آن را در چند ماه آتي بچينند.
ثالثاً؛ حاميان مهدي هاشمي تلاش مي‌كنند با ايجاد چنين فضايي خود و مهدي هاشمي را از مقام عذرخواهي از مردم به جايگاه مدعي و طلبكاري از نظام بكشانند و صد‌ها پرونده مستند و متقن را با چنين ترفندي انكار نمايند.
در پايان بايد به يكي از سخنان حضرت امام(ره) اشاره كرد كه بي‌طرفي و عدالت قوه قضائيه را اينگونه بيان مي‌فرمايند:
«اين را دليل عدالت نظام بدانند كه امتيازي براي هيچ‌كس قائل نيست و خدا مي‌داند كه شخصاً براي خود ذره‌اي مصونيت و حق و امتياز قائل نيستم. اگر تخلفي از من هم سر بزند مهياي مؤاخذه‌ام.» (صحيفه امام، جلد 21 ص282). (+)

محمد اسماعیلی

"Our President, analytical news site"