پس از مناظره جنجالی دکتر احمدی نژاد و مهندس میرحسین موسوی، در حالی که بازتاب های گسترده و متنوعی در جامعه ایجاد نمود، سؤالی در بین زنان فعال در عرصه های اجتماعی پیرامون ادعای آقای میرحسین موسوی در مورد همسرشان، خانم دکتر زهرا رهنورد مبنی بر « ايشان(زهرا رهنورد)مهمترين روشنفکر زن اين کشور هست » بوجود آمده است که جا دارد در مورد آن کمی تأمل نمود.

-1منظور ایشان از روشنفکر چیست؟ آیا نگاه ایشان به روشنفکر بودن، همان نگاه اصلاح طلبان در دوران هشت ساله اصلاح طلبی است که در آن بسیاری از مبانی شرعی و اسلامی زیر سؤال رفت و یا منظورشان از روشنفکر دینی نگاهی است که امام خمینی(قدس سره) و مقام معظم رهبری(مدظله) در مورد بحث «روشنفکری» دارند؟ بهتر است که ایشان پیرامون این مسأله بیشتر توضیح دهند.

-2منظور ایشان از زن روشنفکر چیست؟ یعنی آیا تفاوتی بین زن روشنفکر یا مرد روشنفکر در نوع دیدگاه و تفکرات وجود دارد؟ آیا تفاوت جنسیتی تأثیری در مصادیق روشنفکری دارد یا خیر؟


-3
آیا حضور زهرا رهنورد در اجتماع و مسائل سیاسی منافاتی با مسائل شرعی دارد یا خیر؟ اصولا این که ایشان در مناظره با دکتر احمدی نژاد بیان داشتند که :« ايشان جلوي بنده عکس خانم بنده را مي گيرد که اين را اينجوري کردن اينجوري کردن...» به چه معناست؟ آیا صرفا یک حرکت عوام فریبانه برای تحریک احساسات عاطفی و مذهبی مردم می باشد و یا واقعا نشأت گرفته از یک اعتقاد است؟ اگر حرکتی عوام فریبانه است که سخنی باقی نمی ماند اما اگر از روی واقعیت است از ایشان سؤال می کنیم چطور است که شما، خانم رهنورد را با خود درتمام سخنرانی ها به همراه برده و کنار خویش می نشانید و از چندین زاویه اعضای ستادتان از شما و خانم تان فیلم برداری کرده و فیلم ها را منتشر می نمایند، در تمامی عکس های تبلیغاتی ستادتان از ایشان استفاده می کنید، خودتان، ایشان و آقای خاتمی با هم عکس می گیرید و در سطح وسیع در کشور پخش می کنید، اجازه می دهید سایت های مختلف خبری و روزنامه ها با ایشان مصاحبه کرده و عکس ایشان را منتشر نمایند و... اما حال در این مناظره که جناب آقای احمدی نژاد در مورد مدرک ایشان، و عمل خلاف قانون در تحصیل این مدارک از جانب همسرتان سؤال می کنند به فرافکنی و تحریک احساسات مردم می پردازید در حالی که هم شما و هم خانم رهنورد ادعای قانون مداری داشته و برای قانون مداری در کشور احساس خطر می کنید!! 

-4شما بر چه مبنایی ادعا می کنید که همسرتان مهم ترین روشنفکر زن کشور است؟ چه کسانی چنین ادعایی را می پذیرند؟ آیا چون همسر شما هستند و شما هم کاندیدای ریاست جمهوری هستید ایشان دارای چنین صفتی می شوند؟ آیا نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی، زنان شاغل در پست های کشوری، نویسندگان و فرهیختگان زن کشور و حتی عموم زنان جامعه چنین ادعایی را می پذیرند؟

-5شما که احساس خطر برای قانون مداری و حاکم شدن دیکتاتوری در کشور می کنید، آیا با چنین ادعایی دچار تناقض گویی نشده اید؟ آیا این ادعا می تواند برگرفته از امری غیر از خوی دیکتاتوری باشد؟ این که کسی از یک طرف ادعا کند همسر بنده روشنفکرترین زن کشور است و از طرف دیگر کلیه اقدامات دولت را غلط و ناصحیح پنداشته و اعلام کند که برای نجات کشور!! به صحنه آمده است، اما در عین حال جوابگوی سوالاتی پیرامون مشکلات دوران نخست وزیری خویش نبوده و در برابر سوالی که پیرامون علت سکوت ایشان در دوره های گذشته و در وقایعی مانند حادثه 18 تیر و کوی دانشگاه پرسیده شده، حاضر به پاسخ گویی نباشد، می تواند پیامی غیر از رفتار دیکتاتور مآبانه شما داشته باشد؟

-6به نظر شما به صحنه آوردن خانم دکتر رهنورد، نوعی استفاده تبلیغاتی از جنس زن در جامعه نمی باشد؟ البته این مسأله نکته ای نیست که از جانب ما بیان شده باشد، بلکه بسیاری از نشریات خارجی و غربی، با تشبیه خانم رهنورد به میشل اوباما با تفصیلات فراوان به بیان این نکته پرداخته اند. آیا شما هم به استفاده از جایگاه زنان در تبلیغات انتخابات اعتقاد دارید؟ به نظر شما استفاده از چنین جایگاهی تحقیر هویت زن در جامعه نیست؟ بهتر نبود که خودتان به تنهایی بار تبلیغات انتخاباتی را بر عهده می گرفتید و اگر به ریاست جمهوری می رسیدید با اعطای پست های مهم و کلیدی مانند وزارتخانه به زنان مدیر و شایسته، به اعتلای جایگاه زنان در جامعه کمک می کردید؟


به هر حال به نظر می رسد، باید به شبهاتی که پیرامون قانون گریزی همسرتان مطرح است به صورت شفاف پاسخ داده و درصدد رفع آن بربیایید و نه این که با فرافکنی و بازی با احساسات عمومی، بر فضای شبهه ناک موضوع بیافزایید!

البته ما بسیار علاقه مند هستیم که شما با توجه به وجود چنین شبهه ها و سؤالاتی، با پاسخ گویی صحیح و منطقی، دغدغه های ایجاد شده برای جامعه بانوان کشور را پاسخ داده و بر شفافیت فضای انتخاباتی کشور بیافزایید.

منبع : پایگاه خبری تحلیلی نهال نیوز- به قلم محمد بروجردی

پس از مناظره جنجالی دکتر احمدی نژاد و مهندس میرحسین موسوی، در حالی که بازتاب های گسترده و متنوعی در جامعه ایجاد نمود، سؤالی در بین زنان فعال در عرصه های اجتماعی پیرامون ادعای آقای میرحسین موسوی در مورد همسرشان، خانم دکتر زهرا رهنورد مبنی بر « ايشان(زهرا رهنورد)مهمترين روشنفکر زن اين کشور هست » بوجود آمده است که جا دارد در مورد آن کمی تأمل نمود.

-1منظور ایشان از روشنفکر چیست؟ آیا نگاه ایشان به روشنفکر بودن، همان نگاه اصلاح طلبان در دوران هشت ساله اصلاح طلبی است که در آن بسیاری از مبانی شرعی و اسلامی زیر سؤال رفت و یا منظورشان از روشنفکر دینی نگاهی است که امام خمینی(قدس سره) و مقام معظم رهبری(مدظله) در مورد بحث «روشنفکری» دارند؟ بهتر است که ایشان پیرامون این مسأله بیشتر توضیح دهند.

-2منظور ایشان از زن روشنفکر چیست؟ یعنی آیا تفاوتی بین زن روشنفکر یا مرد روشنفکر در نوع دیدگاه و تفکرات وجود دارد؟ آیا تفاوت جنسیتی تأثیری در مصادیق روشنفکری دارد یا خیر؟


-3
آیا حضور زهرا رهنورد در اجتماع و مسائل سیاسی منافاتی با مسائل شرعی دارد یا خیر؟ اصولا این که ایشان در مناظره با دکتر احمدی نژاد بیان داشتند که :« ايشان جلوي بنده عکس خانم بنده را مي گيرد که اين را اينجوري کردن اينجوري کردن...» به چه معناست؟ آیا صرفا یک حرکت عوام فریبانه برای تحریک احساسات عاطفی و مذهبی مردم می باشد و یا واقعا نشأت گرفته از یک اعتقاد است؟ اگر حرکتی عوام فریبانه است که سخنی باقی نمی ماند اما اگر از روی واقعیت است از ایشان سؤال می کنیم چطور است که شما، خانم رهنورد را با خود درتمام سخنرانی ها به همراه برده و کنار خویش می نشانید و از چندین زاویه اعضای ستادتان از شما و خانم تان فیلم برداری کرده و فیلم ها را منتشر می نمایند، در تمامی عکس های تبلیغاتی ستادتان از ایشان استفاده می کنید، خودتان، ایشان و آقای خاتمی با هم عکس می گیرید و در سطح وسیع در کشور پخش می کنید، اجازه می دهید سایت های مختلف خبری و روزنامه ها با ایشان مصاحبه کرده و عکس ایشان را منتشر نمایند و... اما حال در این مناظره که جناب آقای احمدی نژاد در مورد مدرک ایشان، و عمل خلاف قانون در تحصیل این مدارک از جانب همسرتان سؤال می کنند به فرافکنی و تحریک احساسات مردم می پردازید در حالی که هم شما و هم خانم رهنورد ادعای قانون مداری داشته و برای قانون مداری در کشور احساس خطر می کنید!! 

-4شما بر چه مبنایی ادعا می کنید که همسرتان مهم ترین روشنفکر زن کشور است؟ چه کسانی چنین ادعایی را می پذیرند؟ آیا چون همسر شما هستند و شما هم کاندیدای ریاست جمهوری هستید ایشان دارای چنین صفتی می شوند؟ آیا نمایندگان زن مجلس شورای اسلامی، زنان شاغل در پست های کشوری، نویسندگان و فرهیختگان زن کشور و حتی عموم زنان جامعه چنین ادعایی را می پذیرند؟

-5شما که احساس خطر برای قانون مداری و حاکم شدن دیکتاتوری در کشور می کنید، آیا با چنین ادعایی دچار تناقض گویی نشده اید؟ آیا این ادعا می تواند برگرفته از امری غیر از خوی دیکتاتوری باشد؟ این که کسی از یک طرف ادعا کند همسر بنده روشنفکرترین زن کشور است و از طرف دیگر کلیه اقدامات دولت را غلط و ناصحیح پنداشته و اعلام کند که برای نجات کشور!! به صحنه آمده است، اما در عین حال جوابگوی سوالاتی پیرامون مشکلات دوران نخست وزیری خویش نبوده و در برابر سوالی که پیرامون علت سکوت ایشان در دوره های گذشته و در وقایعی مانند حادثه 18 تیر و کوی دانشگاه پرسیده شده، حاضر به پاسخ گویی نباشد، می تواند پیامی غیر از رفتار دیکتاتور مآبانه شما داشته باشد؟

-6به نظر شما به صحنه آوردن خانم دکتر رهنورد، نوعی استفاده تبلیغاتی از جنس زن در جامعه نمی باشد؟ البته این مسأله نکته ای نیست که از جانب ما بیان شده باشد، بلکه بسیاری از نشریات خارجی و غربی، با تشبیه خانم رهنورد به میشل اوباما با تفصیلات فراوان به بیان این نکته پرداخته اند. آیا شما هم به استفاده از جایگاه زنان در تبلیغات انتخابات اعتقاد دارید؟ به نظر شما استفاده از چنین جایگاهی تحقیر هویت زن در جامعه نیست؟ بهتر نبود که خودتان به تنهایی بار تبلیغات انتخاباتی را بر عهده می گرفتید و اگر به ریاست جمهوری می رسیدید با اعطای پست های مهم و کلیدی مانند وزارتخانه به زنان مدیر و شایسته، به اعتلای جایگاه زنان در جامعه کمک می کردید؟


به هر حال به نظر می رسد، باید به شبهاتی که پیرامون قانون گریزی همسرتان مطرح است به صورت شفاف پاسخ داده و درصدد رفع آن بربیایید و نه این که با فرافکنی و بازی با احساسات عمومی، بر فضای شبهه ناک موضوع بیافزایید!

البته ما بسیار علاقه مند هستیم که شما با توجه به وجود چنین شبهه ها و سؤالاتی، با پاسخ گویی صحیح و منطقی، دغدغه های ایجاد شده برای جامعه بانوان کشور را پاسخ داده و بر شفافیت فضای انتخاباتی کشور بیافزایید.

منبع : پایگاه خبری تحلیلی نهال نیوز- به قلم محمد بروجردی