"به نظر می رسد که « بدعت خواندن حضور وزرای کشورهای دیگر و مذاکره در موضوع سوریه » که از سوی رهبرمعظم انقلاب بیان شد، به خوبی پوچی ادعای دولتمردان مبنی بر «هماهنگی با بالاترین مقامات در موضوع حضور ظریف در کنفرانس مرتبط با سوریه » را اثبات کند اما دم زدن « از خطر داعش برای تمام دنیا » و « عدم اشاره به تحت بیرقِ آمریکا بودنِ این گروه تروریستی- صهیونیستی » که در راستای « به فرع کشانیدن دشمنی با آمریکا » صورت گرفت را باید برگ دیگری از اقدامات غیرانقلابیِ وزیر خارجه دانست."

«پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما»؛حسین مهدیزاده نراقی/حضور ظریف در کنفرانس صلح سوریه و تنها چند روز پس از ابلاغ خط قرمز بودن « مذاکره با آمریکا » که از سوی رهبر انقلاب بیان شده بود واکنش هایی را برانگیخت که دولت در مقام پاسخ مدعی « هماهنگی با بالاترین مقامات » برای حضور در این کنفرانس و نشستن ظریف در کنار جان کری شد!

 

حضور ظریف در یک بدعتِ خطرناک چگونه با اذن رهبری بوده است؟!!
ادعایی که پوچ و کذب بودن آن، با صحبت های صریح چند روز بعد از آنِ رهبری انقلاب در دیدار با سفرا و ظریف نمایان شد.امام امت در این دیدار در 10 آبان 94 فرمودند:
« ما معتقدیم معنی ندارد کشورهای دیگر دور هم جمع شوند و راجع به یک نظام حکومتی و رئیس آن حکومت تصمیم بگیرند؛ این بدعتی خطرناک است که هیچ حکومتی در جهان اجرای آن را درباره‌ی خود نمی‌پذیرد.»
به نظر می رسد که « بدعت خواندن حضور وزرای کشورهای دیگر و مذاکره در موضوع سوریه » که از سوی رهبرمعظم انقلاب بیان شد، به خوبی پوچی ادعای دولتمردان مبنی بر «هماهنگی با بالاترین مقامات در موضوع حضور ظریف در کنفرانس مرتبط با سوریه » را اثبات کند اما دم زدن « از خطر داعش برای تمام دنیا » و « عدم اشاره به تحت بیرقِ آمریکا بودنِ این گروه تروریستی- صهیونیستی » که در راستای « به فرع کشانیدن دشمنی با آمریکا » صورت گرفت را باید برگ دیگری از اقدامات غیرانقلابیِ وزیر خارجه دانست که پس از کنفرانس صلح سوریه و در جمع خبرنگاران گفت:
« باید همه همسایگان ما همه بازیگران بین المللی این باور را پیدا کنند که داعش دشمن همه است؛ داعش یک اهرم بازی نیست بلکه یک اهرم جدی و امنیتی برای همه ما است که همه کشور ها باید با آن برخورد جدی داشته باشند.ظریف افزود: کشورها باید بدانند که تروریست و افراطی گری خطری جدی است و ما منتظریم که این واقعیت گرایی را در روند کار اعضای این جلسه ها مشاهده کنیم.»[1]
این صحبت های ظریف البته مسبوق به سابقه بود و در نیمه ابتدایی سال 93 تمامی هم و غم دولت معطوف شده بود به اثبات دشمنی خطرناک داعش و دیگر گروههای تروریستی!
ظریف و روحانی می کوشیدند تا با تکیه بر « معلول یا همان داعش » « علت یا همان آمریکا» و کمک های مالی تسلیحاتی دولت شیطان بزرگ را به حاشیه کشانیده و در سایه ی اثبات خطر داعش؛ راه دوستی با آمریکا را هموار کنند.
اما دیده بان بصیر انقلاب در همان روزها بر خطر آمریکا دائما تاکید کرده و « فشار برخی عناصر داخلی » مبنی بر پیوستن به « ائتلاف ظاهری!ِ مبارزه با داعش به رهبری آمریکا » را رد کردند.
بعضی از مسئولین خواهانِ پیوستن به ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا بودند؛ من مخالفت کردم
امام خامنه ای پس از مرخص شدن از بیمارستان در 24 شهریور 93 در مورد پیشنهاد آمریکا برای پیوستن ایران به ائتلاف ضد داعش به رهبری آمریکا فرمودند:
« بعضى از مسئولین ما هم حرفى نداشتند، من مخالفت کردم گفتم در این قضیّه، ما بخصوص با آمریکا همراهى نمیکنیم؛ چون اینها خودشان دستشان آلوده است؛ در این قضیّه ما چطور بیاییم با کسانى که دستشان آلوده است و نیّتشان آلوده است همکارى کنیم.»[2]
بَزَک کردن چهره آمریکا با هدف فرو کردن خنجر از پشت!
اما ادعای اخیر دکتر ظریف مبنی بر « خطر همگانی داعش و عدم دم زدن از خطر آمریکا »با واکنش صریح رهبرمعظم انقلاب همراه شد و ایشان در دیدار با دانش آموزان و دانشجویان در 12 آبان 1394 در این مورد پس از اشاره به تلاش افرادی برای بَزَک کردن چهره آمریکا در داخل، در مورد هدف آنان فرمودند:
« هدف این است که چهره‌ی دشمن برای ملّت ایران پنهان بماند تا از دشمنی او غفلت بشود و او بتواند دشمنی خودش را اعمال کند و خنجر را از پشت فرو کند؛ هدف این است. یک عدّه‌ای البتّه مغرضانه این کار را میکنند، یک عدّه‌ای هم از روی ساده‌لوحی این کار را میکنند. واقعیّت قضیّه این است که اهداف آمریکا نسبت به جمهوری اسلامی هیچ تغییر نکرده است؛ هیچ تغییر نکرده. امروز هم اگر بتوانند جمهوری اسلامی را نابود کنند، یک لحظه تأمّل نمیکنند؛ منتها نمیتوانند.»[3]

 

منابع: