در حالي كه قريب به دو سال به برگزاري انتخابات دهم مجلس شوراي اسلامي باقي مانده است، برخي اخبار از تشكيل كارگروه‌ها‌ي دولت در راستاي انتخابات مجلس حكايت دارد.

در حالي كه قريب به دو سال به برگزاري انتخابات دهم مجلس شوراي اسلامي باقي مانده است، برخي اخبار از تشكيل كارگروه‌ها‌ي دولت در راستاي انتخابات مجلس حكايت دارد.

در همين ارتباط شنيده مي‌شود آقايان «‌ي‌» و «ت» مأموريت يافته‌اند تا ساماندهي نيروها براي انتخابات مجلس را پيگيري نمايند. در همين ارتباط گفته مي‌شود آقاي «ي» مأمور سازماندهي نيروهاي اصلاح‌طلب شده و آقاي «‌ت‌» مأمور ساماندهي نيروهاي حوزه دولت براي انتخابات دهم مجلس شده است. جمع‌بندي اين كارگروه‌ها حاكي از آن است كه دولتي‌ها خواهان آنند كه اصلاح‌طلبان در انتخابات آينده ذيل دولت اعتدال تعريف شوند و به صورت مستقل ليست ندهند.

همچنين گفته مي شود، برخي افراد گمنام كه قرار است در ليست نهايي انتخابات قرار بگيرند، به عضويت هيئت مديره برخي شركت‌ها و ادارات ‌درآيند تا زمينه براي رسانه‌اي شدن آنها فراهم شود.

تلاش دولتي‌ها براي انتخابات مجلس دهم كه دو سال ديگر برگزار مي‌شود، در حالي است كه سال 92 ماه‌هاي پاياني خود را طي مي‌كند و نتيجه ملموسي از شعار حماسه اقتصادی تاكنون حاصل نشده است.