اصطلاح راستی آزمایی چند سالی است در ادبیات و دیالوگ های دیپلماتیک وارد شده است بیشتر هم در موضوع هسته ای کاربرد داشته به نحوی که در برداشت اول موضوع هسته ای به ذهن تبادر می نماید.

اصطلاح راستی آزمایی چند سالی است در ادبیات و دیالوگ های دیپلماتیک وارد شده است بیشتر هم در موضوع هسته ای کاربرد داشته به نحوی که در برداشت اول موضوع هسته ای به ذهن تبادر می نماید. در اتفاقات اخیر به وجود آمده در روابط ایران و آمریکا هم این لفظ استفاده شد . هم جناب جان کری وزیر امور خارجه و هم آقای اوباما رئیس جمهور آمریکا پس از تماس تلفنی با آقای دکتر روحانی در حضور خبرنگاران از لفظ راستی آزمایی استفاده کردند.

اگرچه آقای اوباما در آن اظهارات به ظاهر موضوع هسته ای را اراده کرده ولی به نظر می رسد مجموعه اتفاقات روزهای اخیر و رفتار آمریکایی ها نشان از راستی آزمایی موضوع دیگری در ایران دارد، منظوری که با دقت در سخنان کاخ سفید نشینان و از لابه لای اظهارات آنها بیرون می آید. به این سخنان دقت کنید.

باراک اوباما در نشست خبری با نخست وزیر رژیم صهیونیستی : با چشمانی باز وارد مذاکره شده ایم. هیچ گزینه ای از جمله گزینه نظامی را از روی میز برنداشته ایم... ایران به خاطر تحریم ها آماده مذاکره شد و ما هم می خواهیم با حسن نیت، اراده آن ها را بیازماییم ... در موضوع ایران، با مقامات اسرائیلی رایزنی مداوم خواهیم کرد... تا زمانی که طرف ایرانی گام عملی برندارد، آمریکا نیز اقدامی صورت نخواهد داد.

جان کری وزیر خارجه آمریکا در مصاحبه با شبکه سی بی اس : آنها (ایرانی ها) می توانند فورا پروتکل ها ، پروتکل های الحاقی جامعه بین المللی در ارتباط با بازرسی ها را امضا کنند.

اما تندتر از اظهارات اوباما، مواضع «جو بایدن»، معاون اوست که تحریم های ایران را موثرترین تحریم ها در طول تاریخ خوانده و گفته افزایش این تحریم ها همچنان به عنوان یک گزینه مطرح است.

در همین چارچوب انتشار نظرسنجی موسسه گالوپ در مورد روابط ایران و آمریکا قابل تأمل است ؛ در حالی که طی روزهای اخیر خوش بینی های زیادی درباره بهبود مناسبات تهران و واشنگتن ابراز شده در آخرین نظرسنجی موسسه گالوپ آمده که 83 درصد آمریکایی ها همچنان ایران را دشمن یا کشوری غیر دوست می دانند. 45 درصد آمریکایی ها ایران را دشمن این کشور می دانند و 38 درصد نیز معتقدند که ایران کشوری غیر دوست است.

اینکه آمریکایی ها با چشمان باز وارد این بازی شده اند و اظهارات مقامات این کشور نشان می دهد که از فردای روز انتخابات 24 خرداد ماه کاخ سفید به دنبال سنجش یک رویداد مهم در ایران بوده است ؛ رویدادی که در تصور آنها متاثر از تشدید تحریم ها علیه ملت ایران است ؛تصوری که شاید برخی از رسانه ها و افراد و اشخاص در داخل و عموما در رسانه های منتسب به جریان اصولگرا با مطرح کردن خط سازش و خط مقاومت قبل از انتخابات و در زمان تبلیغات به آن کمک کردند.

بنابراین اگر همزمانی انتشار نظرسنجی موسسه گالوپ با این اظهارات را در کنار رضایت نتانیاهو از عملکرد کاخ سفید در اتفاقات اخیر بگذاریم ،خواهیم دید که کاخ سفید آنقدر که ادعا می کند به دنبال بهبود روابط و یا کاهش مناقشه با ایران نیست بلکه با اتخاذ تاکتیکی ایذایی یعنی طرح مذاکره و برقراری تماس تلفنی ،که مقدمه برای تصمیم و اقدامی بزرگ و مهم علیه ایران است؛ به ظاهرو در کوتاه مدت به دنبال برون رفت از فشار های جهانی و مشکلاتش در منطقه است و در اصل به دنبال راستی آزمایی میزان تاثیر تحریم ها بر ایرانندکه به خیال آنها در انتخابات 24 خرداد دیده شده است . بنابراین به نظر می رسد آنها می خواهند با برآورد دقیق ترِ کنش و واکنش های مقامات ، جریان ها ، رسانه ها و مردم ایران،اقدام بعدی و اصلی خود علیه ایران را سازماندهی و اجرا کنند. قطعا در چنین شرایطی اتاق های فکر آنها تمامی رفتارها و گفتارهای طرف مقابل را بررسی و تجزیه و تحلیل می کنند . از این رودر این مجال نه تنها نباید همانند برخی از مسئولان ذوق زده شد و به دنبال راه اندازی خط پرواز مستقیم به آمریکا بود که باید با درایت هرچه تمام تر همه مسئولان و صاحبان قلم به هوش باشند که زمینه تشدید تحریم ها و باج خواهی آمریکایی ها را در آینده فراهم نکنند. بلکه به گونه ای رفتار شود که واقعیات کشور به خوبی منعکس و آنها رابه پذیرش خواسته های به حق کشور و کاهش فشارها و تحریم ها ترغیب کنند.

یادداشت خراسان/رضا واعظی