هنوز مردم مستضعف ما چه در داخل و مرکز و اطراف و انحاي کشور باور نمی‌کنند که رسالت اسلام و انقلاب ما برای آزادی است. همین طور نسبت به دیگران، و نسبت به همه، ولی ما هنوز هدف اسلام را تشخیص نداده‌ایم. همه می‌گويیم انقلاب اسلامی، بپرسید هدف اسلام چیست؟

* امر به معروف، نهی از منکر، تحلیل طیبات، تحریم خبائث، برداشتن غل‌ها، آن تحمیلات فکری و اندیشه‌ای و عقیده‌ای که دنیای شرک و کفر بر افکار و اندیشه‌های مردم تحمیل کرده بود. آن نظام طبقاتی که بر توده مردم تحمیل و بسته شده بود، آن غل‌هایی که دست و پای فکر و حرکت مردم را بسته بود...

*هنوز مردم مستضعف ما چه در داخل و مرکز و اطراف و انحاي کشور باور نمی‌کنند که رسالت اسلام و انقلاب ما برای آزادی است. همین طور نسبت به دیگران، و نسبت به همه، ولی ما هنوز هدف اسلام را تشخیص نداده‌ایم. همه می‌گويیم انقلاب اسلامی، بپرسید هدف اسلام چیست؟

* این گروه، آن گروه، یکفر بعضهم بعضاً، این آن را تکفیر می‌کند، این به آن می‌گوید مرتجع، این به آن می‌گوید انحرافی، ولی هنوز مشخص نشده اسلامی چه می‌خواهد، منظور اسلام چیست؟

* صدها بار من گفتم که مسأله شورا از اساسی‌ترین مسائل اسلامی است حتی به پیغمبرش با آن عظمت می‌گوید با این مردم مشورت کن، به اینها شخصیت بده، بدانند که مسئولیت دارند، متکی به شخص رهبر نباشند.

* شاید بعضی از دوستان ما بگویند آقا شما چرا این مسائل را در میان توده مردم مطرح می‌کنید؟
بیايید در مجلس خبرگان!!... اینها هستند که ما را وکیل کردند. می دانم برای چه وکیل کردند. ما موظف و نسبت به اینها مسئولیت داریم. باید دردها، اندیشه‌ها، بدبختی‌ها، ناراحتی‌ها، عقب‌ماندگی‌های این مردم را جبران کنیم. با قوانین نجاتبخش و حیاتبخش اسلامی.

*امیدواریم که همه ما هشیار بشویم. فرد فرد مسئولیت قبول بکنیم و این مسائل عظیم اسلامی را پیاده بکنیم، خودرأیی و خودخواهی را کنار بگذاریم، گروه‌خواهی، فرصت‌طلبی و تحمیل عقیده یا خدای نخواسته زیر پرده دین را کنار بگذاریم و بیايیم با مردم با دردمندها با رنج کشیده‌ها با محروم‌ها همصدا بشویم. خداوند همه ما را بیامرزد.


منبع: کتاب «طالقانی فریادی در سکوت» جلد دوم، مؤلف: سید محمدحسین میرابوالقاسمی، ناشر: شرکت سهامی انتشار، چاپ اول ۱۳۸۲، صفحه ۲۶۳-۲۷۲