کمی قبل از استقرار دولت یازدهم بود که سردار بزرگواری می فرمود : اندکی نخواهد گذشت که با چراغ مرکبی به دنبال احمدی نژاد بگردیم... کاری با این ملت خواهند کرد که از انتخاب و کرده ی خود پشیمان شوند و در سجاده و دعا، فریاد احمدی نژاد کجایی سردهند....

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از جوان انقلابی؛ هنوز سالگرد به قدرت رسیدن دولت “تدبیـر و امیـد هاشمی محور” نرسیده که اقدامات دولت تعادل ، شعار آسایش روانی را از قشـر عظیمی از مردم خوب ایران گرفته اسـت. مردم مانده اند که اقدام بعدی دولت چیسـت و کدام قول قبلی دولتیـان در انتخابات شکسته خواهد شد و به نفع اقلیـت سرمایه دار همه گزینه ها تغیـیر خواهد کرد؟

همه طرح های عمرانی که احمدی نژاد آغاز کرده بـود و بنا به افتتاح در سال ۹۲ و ۹۳ داشت، تقریبا تعطیل شده یا به کندی پیش می رود که شاید با طولانی کردن مسیر افتتاحشان به نام دولت یازدهم ثبت شـود ، بدون درنظر گرفتن ضرری که از به تعویق افتادن افتتاح طرح ها بر بیت المال و مردم تحمیل می شود. اگر اهل سفر باشید بزرگراههای در حال ساخت رها شده ی متعددی خودنمایی می کند.

افزایش قیمـت ها که روزانه اسـت با درخواست وزرا و مسئـولین و تایید آنها صورت می گیرد. یادش بخیر زمانی که خودرو سازان افزایـش قیمت داده بودند احمدی نژاد با مخالفت علنی با آنها عبارت معروف “پراید کیلـویی چند؟” را به کار برد که جاودانه شـد. لکن با حملـه ای همه جانبه از سوی سرمایه داران و قدرت های سـیاسی اقتصادی کشور روبرو شد. اما در این دولت وزیرش به راحتی افزایش قیمت خـودرو را تایید می کند و وقتی قیمت خودرو در بازار روبه کاهش می گذارد، برای سال بعد هم پیش بینی افزایش قیمت می کند تا خدای نکرده قیمتی واقعی نشود.

در خصوص ارزش پول ملی چه هجمـه هایی که به احمدی نژاد شـد و او را نالایق معرفی کردند که در سال آخر خدمتش ارزش ریال کاهـش پیدا کرد. آن خادم ملت نیز همه ی تلاش و بیانـش برای افزایـش ارزش پول ملی بود، لکن تحریم خارجی با هدایت مغرضـان داخلی ضربه ی خود را به این مملکت زد. حال اینان که منتقدان دکتر بودند پس از به قدرت رسیدن قیمت فعلی ارز را منطقی دانستند و گفتند: قیمت ها مصنوعی پایین بوده و الان حقیقی است…. زمانی که پس از مذاکرات ژنو قیمت ارز روبه کاهش گذاشت با مصاحبه مستقیم رییـس بانک مرکزی مبنی بر قصد دولـت بر حفظ همین قیمت، روند نزولی قیمت ارز متوقف شد و سیر صعودی گرفت!

با شعار اعتدال به قدرت رسیدند لکن با حذف نیروهای معتدل اصولگرا، میدان به افراطیـون فتنه ۸۸ و اصلاح طلبان مغرض دادند. با کلیدی در دست ملت را فریفتـند و با داسی در زیر قبا مدیران ارزشی را فارق از تخصص و تعهد درو نمودند. با لفظ “زنده باد مخالف من” و “آزادی منتقدان” مجالس گرم نمودند و اینک هر که آنان را نقد کند، بلافاصله تادیب خواهد شـد! دیروز یالثارات را بستند و امروز ۹ دی را و فردا کیهـان و وطن امروز را خواهند بسـت تا همین اندک منتقدان هم به سبک دوران کارگزاران سازندگی خفه شوند و جز مجیزگویان کسی در جامعه نماند. در جشنواره مطبوعات گفتند بگذارید حامیان دولت هم صحبت کنند و فقط منتقدان نگوینـد ؛ لکن هرچه ما شمردیم در مطبوعات به تعداد انگشتان یک دست منتقد دولت ندیـدیم که آنها هم یکی یکی در حال توقیف است. نمی دانم این همه مطبوعات مجیز گوی دولتی باید چه کار کنند که حمایت از دولت تلقی شود؟ من که هرچه فکر کردم دیدم این بندگان مخلص دولت که در مجیزگویی و وارونه انگاری وقایع به نفع دولت کوتاهی نکرده اند که دولتیان ابراز ناراحتی می کنند. خدا وکیلی بی بی سی و صدای آمریکا و من و تو و رها و ایران فردا هم برای دولت کم نگذاشتند و هیچ نقدی به دولت یازدهم وارد نیاوردند که خدای ناکرده این وزنه به سمت مخالفان اندک دولت سنگینی نکند. خدای را شکر….

در محرم دانستن مردم سخن ها گفتند و به میدان عمل که رسید در مذاکرات ژنو حتی خاخام های اسرائیلی و مردم اروپا محرم مذاکرات بودند و از جزئیات خبر داشتند و لکن مردم ایران نباید چیزی می دانستند چرا که توافق کرده بودند کسی چیزی نفهمد. این قدر صداقت در بیان ماوقع داشتند که هنوز جشن دولتیان در این فتح الفتوح به انجام نرسیده بود که همه مذاکره کنندگان گفتند ایران حقی ندارد و جالب که می گویند سخنان سران کشورهای غربی مصرف داخلی دارد لکن سوگمندانه هرچه سالها در هسته ای اندوخته بودیم به باد فنا دادند که آخرین مصاحبه ی دانشمند جانبازمان دکترفریدون عباسی رییس اسبق سازمان انرژی اتمی ایران، اشک هر ایرانی را از این همه خفت و خاری که دیده ایم درمی آورد.

از چرخیدن چرخ سانتریفوژ ها همراه با چرخش چرخ زندگی مردم گفتند و لکن نه دیگر سانتریفوژی می چرخد و نه چرخ اقتصاد مردم. گرانی که افسارگسیخته است و لکن آمارهای تورم به معجزه ی صداقت اعتدال در حال سقوط است. آنچنان شیب این نزول تورم سریع است که وزیر اقتصادش وعده ی تورم ۱۵ در صدی در سال ۹۳ را می دهد. آخر چطور ممکن است در ابتدای دولت یازدهم رییس جمهور محترم نرخ تورم را حدود ۴۵ درصد اعلام کند و در عرض یکسال این تورم را بتوان سی درصد کاهش داد. تا آنجا که می دانیم معجزه در علم اقتصاد جایگاهی ندارد لکن اگر به مدد جادوی اعتدال این معجزات امکان پذیر است کاش بر سر سفره مردم خودنمایی می نمود تا ما قشر عظیم متوسط این مملکت هم از معجزات اعتدال بهره مند می شدیم.

چه زیبا از پایان بداخلاقی های سیاسی سخن گفتند که در دولت تدبیر و امید دیگر اخلاق محور است و معتدل و چه وقیحانه اخلاق را به باد فنا دادند. آنجا که هاشمی ها نظام را با رژیم منحوس پهلوی مقایسه می کند و بر سر غصب دانشگاه آزاد از نظام طلبکاری می کند. چه زیبا بود حرکت رهبری و دولت دهم که نگذاشت دانشگاه آزاد -متعلق به بیت المال- سهم الارث آقازادگان از ما بهتران گردد. اینان چه ناجوانمردانه تمام مشکلات را بر سر دولت قبل ریختند و نگذاشتند حتی از خود دفاع کند و چه رندانه از مناظره با احمدی نژاد گریختند و با قضاوت های یک طرفه او و دولتش را محکوم کردند. این بود اخلاق اعتدالیون؟

کلید حل مشکلات را در اندازه های مختلف و در مراسم مختلف به مردم نشان دادند؛ که در صد روز همه مشکلات را رفع خواهند کرد که کلید قفل هر مشکل در دستشان است. لکن در موعد صد روز غیر از توهین و حمله به دولتمردان قبلی سخنی نگفتند و مردم را فریفتند.

در آغازین روز دهه فجر سبد کالایی به مردم دادند که افتضاحش سر از تمام مطبوعات و رسانه های جهان در درآورد و آن چنان تحقیر آمیز بود که کشورهای ذره بینی خلیج همیشه فارس آن را به عنوان درس عبرتی از انقلابی بودن به مردم خود نشان دادند که اگر انقلابی شوید؛ سرنوشتتان با یک کشور غنی آن است که باید همچون گدایان در صفهای کیلومتری توزیع غذا روز خود را شب کنید و بر سر تکه نانی همدیگر را در این صفها بکشید. این بود تکریم مردم که در دولت دهم رفته بود؟؟؟؟

گفتند اگر بر سر کار آییم هم یارانـه ها می ماند و هم مسکـن و مهر و هم اقتصـاد پویا. لکن به مدد فراموشی ملت و صد البته همکاری بی بی سی و سـایر مدافعین آزادی بیان – که با دفاعی همه جانبه از دولت مارا به غفلت بردند- نه مسکن مهری ماند و نه یارانه ای که به مردم دهند. تازه با کمال وقاحت وزیر دولتش درباره افزایش قیمت عوارضی می گوید که بزرگراه ها متعلق به ثروتمندان است و آنان که ندارند از کوره راه ها بروند. این است اعتدال و مردم محوری؟

در دولت قبل احمدی نژاد یارانه را به عنوان حق همه ملت می دانست که باید به همه داد. لکن با آمدن این عزیزان عنوان یارانه به صدقه ای به مستمندان تبدیل شد که باید با آن سدجوع کنند و هر که می خواهد باید با ثبت نام اینترنتی!!!! اعلام فقر و بدبختی کند تا لقمه نانی دولت برایش بیندازد. آن هم به شرطها و شروطها که اگر در آخر هم خلافش ثابت شود فلانتان می کنیم. این بود معنای رحمت؟

توزیع فقر چیست؟ زمانی که قشر عظیم متوسط ایران را از حداقل یارانه ها محروم کنند و قیمت ها را افزایش دهند و به فقرا لقمه نانی دهند به معنای واقعی توزیع فقراست. چرا که قشر متوسط که با تمام توان سعی در حفظ وضع اقتصادی موجودش دارد، با تورم و نبود یارانه ای به طبقه پایین سقوط خواهد کرد؟ خدارا شکر اگر نتوانستند فقرا را به حد متوسطان برسانند، متوسطان را در حد فقرا پایین خواهنـد آورد . این است عدالت اقتصادی ؟

حضور احمدی نژاد -این فدایی ملت را- در بین مردم پوپولیـستی و مردم فریبی نامیدند و از هرکاری برای تخریبش مذایقه نکردند لکن در سفر به خوزستان حتی مدارس را تعطیل کردند!!!! از نامه های مـردم به رییس جمهور با تمسخر یاد کردند که مردم فریبی بیش نیست لکن در سال جدید با ارسال انبوه پیامک شادباش عید از سـوی رییـس جمهـور- البته نه ریاست جمهوری اسلامی ایران- به مـرد م، مردم فریبی را به حد اعلا رساندند.

کمی قبل از استقرار دولت یازدهم بود که سردار بزرگواری می فرمود: اندکی نخواهد گذشت که با چراغ مرکبی به دنبال احمدی نژاد بگردیم… کاری با این ملت خواهند کرد که از انتخاب و کرده ی خود پشیمان شوند و در سجاده و دعا، فریاد احمدی نژاد کجایی سردهند….

اینک همان وقت است که همه با هم بگویـیم : احمــدی نژاد کجایی…؟!

 محمد رضـا باغبـانی