محمدباقر نوبخت روز سه شنبه در حاشیه همایش «تبیین سیاست های اقتصادی دولت برای خروج از رکود» در سالن اجلاس سران در گفت و گو با خبرنگاران درخصوص تحقق بسته، افزود: تاکنون وعده هایی که دولت تدبیر امید به مردم داده تحقق یافته است.

به گزارش «پايگاه خبري تحليلي رئيس جمهور ما» به نقل از ایرنا ، وی ادامه داد: کاهش نرخ تورم، تقدیم بودجه پیش از موعد مقرر به مجلس و تخصیص منابع هدفمندی به بهداشت و تولید از جمله وعده های دولت یازدهم بوده که تاکنون تحقق یافته است.

این اظهارات جناب سخنگوی دولت یازدهم در حالی صورت می پذیرد که موجی از انتقادات درون حزبی و برون حزبی نسبت به "عملکرد ضعیف دولت یازدهم طی یکسال گذشته"   در چند ماهه اخیر در فضای رسانه ای کشور به راه افتاده که بسیاری از کارشناسان دولتی و سیاستمداران همراستای دولت یازدهم نیز معترف به ناکارآمدی دولت روحانی در عمل به وعده های انتخاباتی وی گشته اند

بی شک بازخوانی تطبیقی فرمایشات مهم امام خامنه ای در 14خرداد92 با عملکرد یکساله دولت یازدهم کمک شایانی به شفافیت وضعیت تحقق وعده های دولت یازدهم خواهد نمود.

مهم: بازخوانی تطبیقی فرمایشات مهم امام خامنه ای در 14خرداد92 با عملکرد دولت یازدهم