نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرصتی است تا شاید مقاومت شدید پایداری در برابر کسب خودآگاهی سیاسی و فهم واقعیت ها شکسته شود.

نام آیت الله مصباح یزدی در فضای سیاسی کشور، یادآور یک ادعای بزرگ است. آیت الله مصباح یزدی و حامیانش طی 8 سال گذشته بارها و بارها مدعی شده اند که پیروزی دکتر احمدی نژاد در انتخابات ریاست جمهوری در پی حمایت های آنان محقق شده است. در این مدت رسانه های نزدیک به آیت الله مصباح برای اثبات مدعای خود به خبر منتشر شده در یکی از سایت های ضد انقلاب در سال 84 استناد کرده اند.

با نگاهی به وضعیت سیاسی بغرنج و انزوای سیاسی آیت الله مصباح در سال 84 که در پی حملات رسانه های اصلاح طلب پدید آمده بود، میزان صحت ادعای اطرافیان آیت الله مصباح روشن می شود. با این وجود ناظران سیاسی، انتخابات ریاست جمهوری یازدهم و حضور مستقل جبهه پایداری را بهترین آزمون برای روشن شدن وزن سیاسی و اجتماعی این حزب نوپا اما پر سر صدا عنوان کردند. در واقع، نتایج انتخابات ریاست جمهوری فرصتی است تا شاید مقاومت شدید پایداری در برابر کسب خودآگاهی سیاسی و فهم واقعیت ها شکسته شود.

جبهه پایداری در این انتخابات نیز مدعی بود که هرکس مورد حمایت آیت الله مصباح قرار بگیرد و از جانب این حزب به عنوان پرچمدار گفتمان انقلاب معرفی شود پیروز انتخابات خواهد بود. سعید جلیلی اما با شکستی سنگین مواجه شد. نکته حائز اهمیت اینکه در جدول نهایی انتخابات، اتحاد سعید جلیلی و جبهه پایداری که مدعی پرچمداری گفتمان انقلاب اسلامی بودند تنها با اختلاف '285 هزار و 534' رای بالاتر از محسن رضایی قرار گرفتند؛ محسن رضایی که اساسا از هیچ گفتمان مشخصی برخوردار نیست. آراء محسن رضایی ثابت کرد که برای جمع آوری 4 میلیون رای نیازی به خواندن روضه باز، مثله کردن ارزش ها و قسم و آیه دادن مردم به خون شهدا نیست. همچنین دکتر حسن روحانی که همواره توسط این طیف متهم به سازشکاری شده است، با استقبال گسترده مردم مواجه شد و بیش از 4 برابر فردی که خود را "نماد مقاومت" معرفی می کرد، رای آورد. این در حالی بود که آیت الله مصباح یزدی در روزهای منتهی به انتخابات طی سخنانی به دکتر روحانی توهین کرد.

دکتر احمدی نژاد 2 سال قبل شرایط کنونی مصباح یزدی و اطرافیانش را پیش بینی کرده بود. رئیس جمهور در جمع هوادارانش گفته بود: «به آقایی که تندروی کرد و گفت اینها بزرگترین خطر از صدر اسلام تاکنون هستند و هفته بعد گفت اینها عددی نیستند، پیغام دادم که نگران شما هستم. آن شخصی که می خواست پیام را ببرد گفت به چه دلیلی این حرف را می زنی؟ گفتم: دولت نهم را خدا سر کار آورد. احمدی نژاد فقط یک فلش جهت نما بود. اگر کسی در ذهنش خطور کند که این دولت را او سر کار آورده خدا یک جا حالش را می گیرد و به او نشان می دهد که هیچ کاره بوده.»

دکتر احمدی نژاد همچنین بار دیگر تاکید کرد: «پیش من آمدند و گفتند ما تو را سر کار آوردیم. پاسخ دادم شما من را نیاوردید ولی اگر می توانید بروید یک نفر دیگر را جای من رئیس جمهور کنید.»

باید امیدوار بود که این روزها شخص آیت الله مصباح یزدی نیز به این خودآگاهی رسیده باشد که قدرت رئیس جمهور کردن کسی را ندارد و مردم به خاطر او کسی را بر نگزیده و نمی گزینند.