مجمع روحانيون مبارز با صدور بيانيه‌اي به همان سبك و سياق گروهك‌هاي ضد انقلاب، رجوي، فرح پهلوي، ريگي، بني‌صدر، رضا پهلوي و هم آوا با دولتمردان صهيونيست به طور رسمي به اردوگاه ضد انقلاب پيوست و با تأييد ضمني آشوب‌ها و اغتشاش‌ها و تجمع‌هاي خياباني، عملا مسؤوليت خون‌هاي ريخته شده را بر عهده گرفت. 

   مجمع روحانيون مبارز با صدور بيانيه‌اي به همان سبك و سياق گروهك‌هاي ضد انقلاب، رجوي، فرح پهلوي، ريگي، بني‌صدر، رضا پهلوي و هم آوا با دولتمردان صهيونيست به طور رسمي به اردوگاه ضد انقلاب پيوست و با تأييد ضمني آشوب‌ها و اغتشاش‌ها و تجمع‌هاي خياباني، عملا مسؤوليت خون‌هاي ريخته شده را بر عهده گرفت. به گزارش فارس، مجمع روحانيون مبارز در اين بيانيه ضدانقلابي از رأي مردم و قانون تمكين نكرده و در تخطئه برخورد با آشوبگران نوشته است: آيا پاسخ اين فريادهاي حق‌طلبانه سفير گلوله‌هايي است كه سينه فرزندانشان را بشكافد و پير و جوان و زن و مرد را به خاك و خون بكشد؟ اين مجمع همچنين راهكار قانوني شوراي نگهبان را زير سؤال برده و يادآور شده است: آيا منطقي است كه آنان را براي احقاق حق خويش به محكمه‌اي حواله دهند كه داورانش در معرض اتهامند؟

مجمع روحانيون مبارز درادامه حضور مردم در انتخابات 40 ميليون نفري را ناآگاهانه دانسته و با عدم تسليم در برابر رأي مردم مي‌نويسد: اگر حضور گسترده مردم در پاي صندوق‌هاي رأي آگاهانه بوده و امضاي سند افتخار جمهوري اسلامي است، پس چرا حضور اعتراضي به توطئه و دسيسه بيگانگان نسبت داده شده و مي‌شود. مگر رژيم‌هاي گذشته در ايران و ساير كشورها از اين اباطيل چه طرفي بستند كه امروز همان نسخه پوسيده را كپي كرده و اهانت مي‌كنند.

مجمع روحانيون مبارز با ناديده گرفتن حمايت‌هاي صريح دولتمردان آمريكايي، صهيونيستي، انگليسي و فرانسوي در حمايت از اراذل و اوباش از اين افراد حمايت كرده و تجمع‌هاي غيرقانوني، مسلحانه و خشونت‌آميز آنها را خودجوش ناميده و بدون اشاره به بيانيه‌هاي تحريك‌كننده موسوي نوشته است: بر اين باور است كه با آراي آنان بازي شده و به فهم و شعورشان اهانت شده است و براي دفاع از حيثيت و كيان خود به صورت خودجوش به خيابان‌ها ريخته‌اند تا دردها و تحقيرهاي فروخورده خود را فرياد كنند. چرا اهانت مي‌كنند و اين حركت در كمال وقار و آرامش را به بيگانگان نسبت مي‌دهند و هزاران نفر را در خيابان‌ها و از خانه‌هايشان مي‌ربايند و با رفتاري بسيار زشت و ناپسند، آنان را اعم از زن و مرد به نقاط نامعلوم مي‌برند؟ مجمع روحانيون مبارز با اين بيانيه بر تخريب‌هاي مساجد و مراكز اداري و نظامي، سلب آرامش رواني از مردم عادي و خون‌هاي ريخته شده صحه گذاشته و مي‌نويسد: كدام عقل سليم باور مي‌كندكه حركت اعتراضي نقشه و طراحي اين گروه يا آن گروه و با حمايت بيگانگان باشد؟ چرا شخصيت‌هاي محترم و خدمتگزار ملت طول سي سال گذشته را به بهانه‌هاي واهي با بدترين رفتارها دستگير مي‌كنند و به زندان‌ها مي‌كشانند؟ كساني كه دست به چنين اعمالي مي‌زنند و سرمايه‌هاي اجتماعي جامعه را اين‌گونه تاراج مي‌كنند، از خدا بترسند و از عاقبت خود بهراسند. اين مجمع به جاي نقد مير حسين موسوي در تحريك اراذل و اوباش و مزاحمت براي نواميس مردم از وي تجليل كرده و در يك فرافكني آشكار افزوده است: آيا چنين شخصيتي به جاي آنكه مورد تقدير و تجليل قرار گيرد، بايد امروز مورد عتاب قرار گيرد و آنچه زيبنده خود آنان است به مهندس موسوي نسبت دهند؟ آيا آقاي مهندس موسوي مسبب اغتشاش‌ها است يا آنان كه با لشكر‌كشي در خيابان‌ها شهر را به صورت يك پادگان نظامي درآورده‌اند و مردم بويژه جوانان را تحريك مي‌كنند و احساساتشان را جريحه‌دار مي‌سازند؟ مجمع روحانيون با ناديده گرفتن ميليون‌ها راي مردم و مشاركت 85 درصدي آنها و با بي اعتنايي به مراجع قانوني مورد تأييد امام و رهبري و بدون ارائه اسناد خواستار ابطال انتخابات مردمي شده و ادعا كرده است: در انتخابات امانت‌داري نشده است و بايد انتخابات ابطال شود، آيا پاسخ چنين خواسته‌اي بر فرض كه به اعتقاد مسؤولان برنامه‌ريز و مجريان انتخابات صحيح نباشد،‌ انواع اهانت‌هايي است كه از بلندگوهاي حكومتي نثار مردم مي‌شود و بايد پس از آن با چوب و چماق و تفنگ و گلوله به آنان حمله شود، عده‌اي مجروح يا كشته و گروهي هم به بند كشيده شوند؟

مجمع روحانيون زحمات مخلصانه نيروهاي مردمي و انتظامي در مقابله با اراذل و اوباش را كه مورد درخواست مردم مي‌باشد، تخطئه كرده و بدون اشاره به تحريكات سيد محمد خاتمي و ميرحسين موسوي در دعوت به تجمع‌هاي خياباني و غير قانوني كه طي آنها گروهك‌ها و اراذل مردم را به خاك و خون مي‌كشند، يادآور شده است: ما عامل همه اغتشاش‌ها و زخمي شدن‌ها و ديگر خساراتي را كه به مردم وارد شده است، كساني مي‌دانيم كه بي‌جهت شهر را به صورت پادگان نظامي درآورده‌اند و آنها بايد شناسايي و محاكمه شوند. اين گروه دستگيري عوامل فتنه، اراذل و اوباش و معتادان به مواد مخدر را كه در حال طي مراحل قانوني هستند و دستگيري آنها آرامش را به شهر بازگردانده، نيز برنتافته و مي‌نويسد: ما مصرانه خواستار آزادي تمامي دستگيرشدگان از شخصيت‌هاي سياسي روحاني و غير روحاني هستيم و هرگونه محاكمه غيرقانوني و بازجويي‌هاي تحت فشار و رعب را محكوم مي‌كنيم. اين مجمع از صدا و سيما خواسته تا براي دروغ پراكني‌ها و ترويج شايعات بي اساس فرصتي به آنها داده شود. مجمع روحانيون مبارز با تكرار بدعت در انتخابات و زير پا گذاشتن ميثاق ملي قانون اساسي و فرآيند شوراي نگهبان در تأييد انتخابات افزوده است: ما خواهان آن هستيم كه هيأتي متشكل از افراد بي‌طرف و كاردان و آشنا به قوانين به شكايات نامزدهاي معترض رسيدگي كنند و با رعايت حق و عدل به داوري بنشينند و با تصميمي خداپسندانه آرامش را به كشور برگردانند. براساس اطلاع دريافتي اين بيانيه به امضاي برخي اعضاي مجمع روحانيون مبارز نرسيده است و حتي برخي اعضاي مجمع با صدور اين بيانيه ضد انقلابي به شدت مخالف بوده و تهديد به جدايي از اين مجمع كرده‌ان