نماینده طرقبه در مخالفت با وزیر پیشنهادی علوم گفت: در زمان مسئولیت آقای میلی منفرد، عناصر افراطی به دفاتر تحکیم وحدت نفوذ داده شدند و عناصر انقلابی و متعهد حذف شدند.

محمد دهقان در مخالفت با میلی منفرد، وزیر پیشنهادی علوم، تحقیقات و فناوری با اشاره به اینکه باید در سال ۱۴۰۴ به رتبه اول علمی منطقه دست پیدا کنیم، گفت: این امر مستلزم رویکرد علمی متولیان وزارت علوم و ایجاد آرامش در فضای دانشگاهها است.

 

وی افزود: دغدغه محیط هایی را که جوانان در آن بسر می برند از جمله محیط های دانشگاهی و دانش آموزی را داریم که انتخابات سیاسی و اجتماعی آنها را از وظیفه اصلی خود دور نکند.

 

نماینده مردم چناران با تاکید بر اینکه کشور دچار تحریم و فشارهای اقتصادی بین المللی است یادآور شد: اگر این فشارها با انتخابات سیاسی آمیخته شود در کشور بحران آفرینی می کند، ما امروز شرایط مصر را می بینیم.

 

دهقان گفت: سالهاست که به آقای میلی منفرد ارادت دارم، رابطه انسانی و عاطفی ما برقرار است و از سال ۷۶ که وی معاون دانشجویی وزیر علوم بود با او ارتباط داشتم از این روز از لحاظ علمی وی را شخصیت خوبی دانسته و ایمان دارم که نقطه ضعف شخصی در وی وجود ندارد.

 

این نماینده مجلس با اشاره به اینکه آقای میلی منفرد سیاسی ترین معاونت وزارت علوم را در اختیار داشت عنوان کرد: قبل از آنکه وی و تیم همراهش بر وزارت علوم حاکم شوند دفتر تحکیم وحدت از مدافعان انقلاب بود اما با آمدن وی به این وزارتخانه به تدریج عنار تندرو به این دفتر وارد شده و نیروهای مذهبی به تدریج از آن خارج شدند.

 

دهقان با اشاره به اینکه دردفتر تحکیم وحدت تندروترین تشکل انجمن اسلامی دانشگاه امیر کبیر بود گفت: این انجمن که دبیر آن آقای علی افشاری بود مورد حمایت آقای میلی منفرد بود، برخی از اعضای این انجمن ۹ ترم مشروط بودند و در کمیته انضباطی محکوم شده بودند اما آقای میلی منفرد خود راسا حکم دانشگاه را لغو کردند.

 

نماینده مردم چناران ادامه داد: جریان سیاسی که در آن زمان حاکم بود این حمایت ها را با برنامه انجام داد، تئوری فشار از پائین و چانه زنی از بالا را در دستور کار داشت که اوج آن را در ۱۸ تیر سال ۷۸ دیدیم.

 

وی افزود: وزیر علوم آن زمان و برخی دیگر از عناصر این وزارتخانه به جای آنکه آبی بر آتش افزوخته شده بریزند خود استعفا دادند، عناصری که در زیرمجموعه معاونت دانشجویی آن دوره بودند چه نقشی را در کشور ایفا کردند، ۵ روز کشور دچار التهاب شد، منافقین سوءاستفاده کردند در حالی که عناصر وزارت علوم به این التهابات می افزود در این بین برخی که به تئوری فتح سنگر به سنگر اعتقاد داشتند توانستند آن را محقق کنند.

 

این نماینده مخالف خطاب به وزیر پیشنهادی گفت: آیا نمی توانستید امثال علی افشاری را به گونه ای مدیریت کنید که در وطن بمانند نه اینکه خود را وابسته به سرویس های لجن زار بیگانه بدانند.

 

دهقان با اشاره به اتفاقات پس از انتخابات ۸۸ گفت: شما به عنوان یکی از مسئولان نظام که دوره ای سرپرست وزارت علوم و در دوره ای معاون وزیر بودید در اتفاقات پس از انتخابات ۸۸ در تحصن ها شرکت کردید که فیلم آن موجود است.

 

وی افزود: ۱۵۰ دانشجو بدنبال این بودند که امتحانات پایان ترم برگزار نشود برخی اخبار در دست است شما در بین آنها حضور یافته و از آنها اعلام حمایت کردید.

 

نماینده مردم چناران ادامه داد: با توجه به سوابقی که از مدیریت آقای میلی منفرد وجود دارد، التهاب آفرینی، آشوب و درگیری های دانشجویی که در دوره وی وزارت علوم و فضای دانشگاه را در بر گرفته بود نمی تواند زمینه پیشرفت علمی کشور را فراهم کند.