امروز بعد از ظهر پیامکی دریافت کردم مبنی بر اینکه آقای میر حسین موسوی سید نیست. تعجب کردم به آدرس وبلاگی که این مطلب را منتشر کرده بود مراجعه کردم و دیدم نویسنده یادداشت کوتاهی نوشته مبنی بر این که در شناسنامه آقای موسوی به سید بودن ایشان اشاره نشده و در کنار نام پدر یا مادر ایشان نیز کلمه سید قرار داده نشده است و نام  پدر ایشان نیز میراسماعیل عنوان شده در کنار این یادداشت کوتاه ، عکس هایی در این باره قرار داده شده . دقت کردم دیدم وبلاگ مورد اشاره هیچ سابقه دیگری ندارد و تنها یادداشت آن همین است و ظاهرا فقط برای انتشار همین مطلب درست شده است ! با شماره تلفنی که این آدرس را برایم ارسال کرده بود تماس گرفتم ولی تلفن پاسخ نداد ، شاید از جنس شماره هایی است که فقط پیامک ارسال می کنند.

 

من قبلا شنیده بودم که در برخی مناطق ایران مانند شمال به کسی که فقط مادرش سید است ، میر می گویند اما در عین حال در مناطق دیگری از ایران بویژه مناطق آذربایجان به سادات هم میر گفته می شود. به نظرم دو احتمال می توان در این باره داد ، احتمال اول این است که این وبلاگ و پیامک ها شیطنت سیاسی باشد برای اینکه فردی یا سایتی یا چند وبلاگ حامی این و آن ، خبر را منتشر کند و موجی ساخته شود مبنی بر زیر سئوال بردن سیادت یک نفر و بعد بلا فاصله اعلام شود که عده ای می خواهند سیادت موسوی را هم انکار کنند و ... وا مظلوما وا اسلاما . البته این احتمالی بدبیننانه است اما احتمالی خوش بینانه نیز می توان داشت و آن هم این که بگوییم صاحب این وبلاگ با مراجعه به سایت کلمه (سایت رسمی آقای موسوی) وقتی عکس شناسنامه آقای موسوی را در دستانش دیده که در آن واژه سید در برابر  نام میرحسین یا میراسماعیل (پدر ایشان) قرار نگرفته و همچنین مادر ایشان هم در برابر نامش واژه سید قرار نگرفته ، به خیال خودش کشف بزرگی کرده که بله میرحسین موسوی سید نیست . اگر احتمال دوم درست باشد، باید قبل از تذکر به صاحب این وبلاگ ،  به ستاد آقای موسوی و یا خود ایشان یادآوری کرد که اتقوا من مواضع التهم. چرا باید ستاد آقای موسوی و یا شخص ایشان از بکار بردن واژه سید در تبلیغات انتخاباتی ایشان اکراه داشته باشند و یا بد سلیقگی کرده باشند، تا چنین برداشت نادرستی برای برخی ایجاد شود که آقای موسوی سید نیست . به هر ترتیب امیدوارم با توضیح بدون حاشیه سایت رسمی ایشان و متهم نکردن این و آن ، جلوی این خود زنی سیاسی یا بد اخلاقی انتخاباتی (که به دلیل بی تدبیری آنها بوده) گرفته شود.

 

نکته مهمتر از این موضوع این است که باید بگوییم سیادت یا روحانی بودن یا هر یک از نشانه های مذهبی دیگر که در جای خود ویژگی ای  مثبت ، قابل احترام و ارزشمند شمرده می شوند، قطعا در میان ملاک ها و معیارهای انتخابات ریاست جمهوری به عنوان یکی از ویژگی های کاندیدای اصلح شمرده نمی شوند، استفاده از این نشانه ها نوعی سوء استفاده از اعتقادات دینی مردم است.

 

منبع : سایت شخصی حمید رسایی ( نماینده مردم تهران در مجلس )