وصيت‌نامه عبادي سياسي بنيانگذار كبير انقلاب اسلامي نه تنها سرمشق، بلكه دستور كار ملت ايران را در مقابل آنها قرار داده است، گرچه كه بايد تاكيد كنم، كه راست گفتند كه خميني را بايد از نو شناخت اما وصيت‌نامه امام، در هر زمان كه مطالعه شود، بروزتر شده و كهنه نخواهد شد.

 

اگر در وصيت نامه كه بخشي از آن بيشتر به رنج‌نامه شبيه‌تر است، توصيه‌هاي امام را به ملت مورد بازخواني قرار دهيم، به اين نتيجه كه ايشان تجربه خويش را از برخورد خواص با انقلاب و ولي‌فقيه در اختيار ملت قرار دادند، مي‌رسيم چرا كه در بخشي از اين وصيت نامه خطاب به روحانيوني كه انديشه مخالفت با ولي‌فقيه و نظام اسلامي را در سر مي‌پرورانند، آمده است: شما با پول‌هاي گزافي كه از سرمايه‌داران بي‌خبر از خدا دريافت و براي اين مقصد خرج مي‌كنيد، آن است كه شماها طرفي از اين غلط كاري‌ها تاكنون نبسته و بعد از اين هم گمان ندارم ببنديد.

 

بهتر آن است كه اگر براي دنيا به اين عمل دست زده‌ايد و خداوند نخواهد گذاشت كه شما به مقصد شوم خود برسيد. تا درِ توبه باز است از پيشگاه خداوند عذر بخواهيد و با ملت مستمند مظلوم هم‌صدا شويد و از جمهوري اسلامي كه با فداكاريهاي ملت به دست آمده حمايت كنيد، كه خير دنيا و آخرت در آن است. گرچه گمان ندارم كه موفق به توبه شويد.

 

البته امام همچون مقام معظم رهبري صف معترضان را با مخالفان جدا مي‌كند و در بخش از اين وصيت‌نامه مي‌نويسد: اما به آن دسته كه از روي بعض اشتباهات يا بعضي خطاها، چه عمدي و چه غير عمدي، كه از اشخاص مختلف يا گروهها صادر شده و مخالف با احكام اسلام بوده است با اصل جمهوري اسلامي و حكومت آن مخالفت شديد مي‌كنند و براي خدا در براندازي آن فعاليت مي‌نمايند و با تصور خودشان اين جمهوري از رژيم سلطنتي بدتر يا مثل آن است، با نيت صادق در خلوات تفكر كنند و از روي انصاف مقايسه نمايند.

 

امام روح‌الله همچنين در خصوص سلطنت‌طلب سرمايه‌دار(بخوانيد مرفه بي‌درد) كه ادعاي مبارزه با آمريكا و نظام سلطه را دارند كه البته به قول امام " آب در هاوند مي‌كوبند " و براي قدرت و ثروت مبارزه كه هيچ، جنگ به راه مي‌اندازند، از ديد بنيانگذار كبير انقلاب دور نمانده‌است و ايشان در آخرين روزهاي عمر مبارك در اين خصوص در وصيت‌نامه خود آورده است: از طرفي اشخاص غرضمند سلطنت‌طلب سرمايه‌دار هنگفت كه با رباخواري و سودجويي و با اخراج ارز و گرانفروشي به حد سرسام‌آور و قاچاق و احتكار، مستمندان و محرومان جامعه را تا حد هلاكت در فشار قرار داده و جامعه را به فساد مي‌كشند، نزد شما آقايان به شكايت و فريبكاري آمده و گاهي هم براي باور آوردن و خود را مسلمان خالص نشان دادن به عنوان "سهم " مبلغي مي‌دهند و اشك تمساح مي‌ريزند و شما را عصباني كرده به مخالفت برمي‌انگيزانند، كه بسياري از آنان با استفاده‌هاي نامشروع، خون مردم را مي‌مكند و اقتصاد كشور را به شكست مي كشند.

 

حال كه اين پيش بيني امام از آينده انقلاب و مخالفت‌هاي كه امام از آن سخن گفته بود، مشخص است، تكليف ما بسي روشن تر است، اگر با وصيت نامه امام باشيم.